Christelijke voorgangers op Mindanao

Zoals vaak het geval is in landen waar christenen vervolgd worden, zijn het ook op Mindanao de voorgangers die extra risico lopen. Pastor Timothy wordt met de dood bedreigd. Menselijk gezien is hij bang, maar hij houdt zich vast aan Gods beloften. Ondanks de dreiging en angst die ze zelf ervaren, voelen de voorgangers de verantwoordelijkheid voor hun gemeentes. Pastor Jonathan probeert zijn gemeenteleden aan te moedigen om te volharden in hun geloof, na de recente moord op een gemeentelid.

Bid voor Timothy, Jonathan en andere voorgangers die ondanks de dreiging op hun post blijven. Bid dat hun vastberadenheid en geloof een voorbeeld zijn voor hun gemeenteleden. Bid om Gods leiding als voorgangers gemeenteleden moeten troosten en bemoedigen. Bid dat God voorziet in een voorganger voor gemeentes die vacant zijn. Bid om eenheid onder kerken op het eiland, waar veel verschillende denominaties zijn.