Oezbekistan: Jamshud zweert geloof in Jezus af

Jamshud* is 16 jaar oud en komt uit een dorpje in Oezbekistan. Hij is net een jaar christen. Als hij een paar klasgenoten over zijn geloof vertelt, vangt een van zijn professoren daar iets van op. Dit wordt doorgegeven aan de geheime dienst.

Kort daarna krijgt Jamshud een uitnodiging om op het politiebureau te komen. Hij moet schriftelijk antwoord geven op vragen als ‘bij wat voor religieuze groep hoor je?’, ‘aan welke religieuze activiteiten doe je mee?’ en ‘welke religieuze boeken bezit je en gebruik je?’ Na een week moet hij opnieuw op het bureau komen. Jamshud is heel erg bang, vooral als een van de politieofficieren tegen hem begint te schreeuwen en dreigt hem in de gevangenis te gooien. Onder druk besluit Jamshud zijn geloof in Jezus Christus af te zweren.

Kortgeleden heeft een Oezbeekse christen hem ontmoet. Jamshud schaamt zich diep en voelt zich heel erg slecht. Hij is angstig en heeft het gevoel dat hij verraad heeft gepleegd.

Wilt u bidden dat Jamshud kan omgaan met zijn schuldgevoel en dat het hem niet in de weg staat opnieuw de Here Jezus te volgen?

Bid dat gelovigen die nog niet lang christen zijn, groeien in geloof en in Bijbelkennis.

Bekeerde moslims staan vaak onder grote druk van hun familie en omgeving. Bid dat deze druk verandert in verlangen om zelf meer te weten over het evangelie.

*Jamshud heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

PS. Open Doors vraagt ook gebed voor vluchtelingen uit Irak. Concrete gebedspunten vindt u op www.opendoors.nl/irak.