Tadzjikistan: Waar zijn Zara en haar baby?

Drie maanden geleden gooide de islamitische Zara* uit Tadzjikistan haar leven radicaal om en werd christen. Sindsdien is er veel gebeurd en het is onduidelijk waar Zara en haar baby op dit moment zijn.

Zara had haar islamitische echtgenoot niet verteld dat ze christen was geworden en kerkdiensten bijwoonde in een plaatselijke kerk. Een Tadzjiek wordt verondersteld moslim te zijn. Voor familieleden is het een grote schande als iemand christen wordt. Kort nadat Zara tot geloof kwam, confronteerde haar man haar met een bijbel die hij in huis had gevonden. Toen Zara toegaf dat ze christen was geworden, sloeg hij haar waar hij kon. Hij greep de Bijbel en sloot zijn vrouw met hun baby op in huis. Hij dreigde dat hij haar samen met hun baby op straat zou zetten als ze het huis zou verlaten.

Zara is door haar man onder druk gezet om terug te keren naar de islam. Het is niet bekend of ze dat heeft gedaan. Christenen uit de kerk proberen tevergeefs contact met haar op te nemen. Buren zeggen dat ze Zara en de baby al een tijdlang niet hebben gezien. Het lijkt erop dat Zara ergens is heengegaan of dat haar echtgenoot Zara en de baby heeft weggestuurd.

Bid om bescherming voor Zara en haar baby. Bid dat Zara blijft vasthouden aan Jezus Christus.

Bid dat Zara’s echtgenoot de liefde van Christus leert kennen en zelf tot geloof komt.

Bid voor christenen met een moslimachtergrond die net als Zara grote druk ervaren om terug te keren naar de islam.

* Zara heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.