Bemoedig Umid in het werkkamp

De Turkmeense christen Umid Gojayev raakte begin 2012 betrokken bij een ruzie met vier van zijn buren over een waterput. Umid verdedigde zichzelf en daarbij raakte een van zijn buren gewond. Umid werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in een werkkamp.

Geen van de andere mannen die betrokken waren bij de ruzie, werd veroordeeld. Umids familie is ervan overtuigd dat hij is veroordeeld omdat hij christen is.

Umid zit nu al twee jaar in het werkkamp. De omstandigheden in het werkkamp zijn zwaar. Van de gevange-nisleiding heeft Umid gehoord dat hij geen kans maakt op vervroegde vrijlating, omdat hij in de Bijbel leest.

Bemoedigt u Umid met een kaart?