Hoe we succesverhalen moeten lezen

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. (2 Timotheüs 2:13)

De trouw van God aan Zijn kinderen is niet gebaseerd op wederkerigheid. Als dat zo zou zijn, dan waren wij allemaal al lang in de steek gelaten. God kent onze zwakheden, gelukkig maar.

‘Succesverhalen’ van vervolgde christenen, zoals dat van John Yakubu die vreselijke martelingen overleefde, zijn er vanwege Gods trouw aan Zijn kinderen. In dit licht moeten we deze verhalen dan ook lezen. Deze martelaren zullen de eersten zijn om ons eraan te herinneren dat hun verhaal niet over henzelf gaat. Het gaat over God!
Neem vandaag eens de tijd om na te denken over Gods trouw.

Bron: Buitengewone Toewijding