Saudi-Arabië: Lichtpunten in de samenleving

Afgelopen dinsdag was het feest in Saudi-Arabië: het koninkrijk bestaat 82 jaar. Over de hele wereld werd op deze dag gebeden voor het streng islamitische land. Saudi-Arabië staat op de zesde plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Het land speelt een belangrijke rol binnen de islam, onder meer vanwege de bedevaartsstad Mekka en de geboorteplaats van Mohammed.

“Als bekend wordt dat ik de islam heb verlaten en christen ben geworden, word ik gedood”, vertelt een vrouw die anoniem wil blijven. Het aantal lokale christenen in Saudi-Arabië is zeer klein. Moslims die tot geloof komen in Christus lopen heel groot gevaar. Toch zijn er duizenden christenen in de Saudische samenleving aanwezig: gastarbeiders uit Afrika, Azië en diverse westerse landen.

Begin september vond een inval plaats tijdens een samenkomst van Aziatische christenen. Ze kwamen samen in de stad Khafji, dicht bij de grens met Koeweit. Zo’n dertig gelovigen belandden in de cel. De meesten van hen werden dezelfde dag weer vrijgelaten. Een paar dagen later kwamen de voorganger en de oudsten ook vrij. Christelijke gastarbeiders zijn als lichtpunten in dit duistere land.

Bid om rust en vertrouwen voor de groep christenen in Khafji. Bid dat hun arrestatie geen negatieve gevolgen heeft voor hun werk of verblijfsdocumenten.

Dank voor de aanwezigheid van duizenden buitenlandse christenen in het land.

Bid voor Saudische christenen die de islam in het geheim hebben verlaten. Bid om bescherming, krachten bemoediging door de Heilige Geest.

Bid dat meer en meer moslims met het evangelie in aanraking komen. Bijvoorbeeld door dromen of het contact met christelijke gastarbeiders.