Syrië: ‘Wij vertrouwen in onze Here Jezus Christus’

De kerk van pastor Ibrahim in Damascus puilt uit van de mensen. Ze komen niet voor spullen, maar om over God te horen. Pastor Ibrahim ziet de groei van de kerk als Gods werk door het lijden heen. “Het volk is in benauwdheid. Christenen worden gedood in Syrië. Daarom moeten de kerken nu opstaan en zich uitspreken tegen het kwaad dat alle volken bedreigt. Christus gaf ons enkele gaven. Hij gaf die aan ons niet alleen om in Hem te geloven, maar ook om te lijden in Zijn naam. Het lijden zal ons dichter bij Christus brengen.”

Toch is het lijden om hem heen ook erg confronterend. “Ik word erg emotioneel als ik denk aan wat er gebeurt. Ik denk aan een vrouw met twee dochters. Ze wist dat gemaskerde strijders langs elk huis gingen om te doden. Deze vrouw was godvrezend. Ze vertelde haar dochters dat de strijders haar zouden doden en drong er bij haar dochters op aan om Christus niet te verlaten. Ze zei: ‘Geloof hen niet, want ik zal in de hemel op jullie wachten. Willen jullie me dat beloven?’ Alle drie barstten ze in tranen uit.”

Pastor Ibrahim houdt vast aan het feit dat de Here God alle macht heeft. “Wij geloven in de bescherming van God en in Zijn voorzienigheid voor Zijn kinderen. Wij houden van moslims als mensen en we danken God voor Zijn plan. Wij zijn het Lichaam van Christus. We moeten samen blijven bidden, zodat God Zijn heerlijkheid toont in deze der laatste dagen.” Vertrouwen speelt een sleutelrol volgens de pastor. “Je loopt gevaar wanneer je het vertrouwen verliest. Tussen man en vrouw, in je gezin, tussen kinderen en ouders, tussen jou en je werkgever. De crisis in Syrië is een crisis van gebrek aan vertrouwen. Degenen die wapens dragen hebben geen vertrouwen in de regering en de regering heeft geen vertrouwen in de rebellen. Maar de kerk heeft vertrouwen! Vertrouwen in onze Here Jezus Christus. Hij is de Koning, de Heerser van het heelal. Hij beschermt ons.”

Aan het begin van de crisis wilde een ambtenaar de jongeren uit de kerk van pastor Ibrahim bewapenen, zodat ze de kerk en de wijk konden beschermen. Pastor Ibrahim: “Maar ik zei tegen hem: ‘We zijn al bewapend.’ Hij vroeg wie ons bewapend had en welke wapens we gebruikten. Ik zei: ‘Wij hebben een mitrailleur die geen dood geeft, maar leven. Het is het wapen van het Woord, dat leven geeft.’ De wereld gebruikt haar wapens om mensen te doden. Maar de kerk gebruikt haar wapens om leven te geven.”

Volgens pastor Ibrahim baden de kerken in Syrië voorafgaand aan de crisis dat de Here Zijn volk in Syrië zou laten groeien. “Maar op het moment dat er een vreemdeling kwam, waren we bang: was hij van de geheime dienst, konden we hem wel vertrouwen? Het christelijke volk wist bijna niets meer over het christen-zijn. Er ging te weinig van ons uit. Een dominee buiten Damascus zei eens tegen me dat hij naar het buitenland wilde, omdat hij in Syrië gevaar liep en er maar vijftien mensen naar zijn kerk kwamen. Waarom zou hij blijven?” vertelt pastor Ibrahim. Nu is de situatie in Syrië compleet anders: kerken zijn te klein voor alle nieuwe gelovigen die komen. “De kerk puilt uit en mensen zitten buiten, op het plein en op de trap.

Ik dank de Here God voor Open Doors. Hij heeft Open Doors gebruikt om het evangelie te verspreiden en om vluchtelingen te helpen met eten en drinken. We ontvangen duizenden gezinnen met een christelijke of een islamitische achtergrond. De meesten hadden geen bijbel in huis. Nu is er een bijbel in elk christelijk huis en wordt daaruit gelezen. We hebben meer dan twaalf diensten met moslims en christenen. Ze geven hun hart aan God. De Here God wordt verheerlijkt, onder moslims en christenen.”

Lees het hele verhaal op https://www.opendoors.nl/ons-werk/opendoorsdag/levensverhaal-pastor-ibrahim/