Laos: Christenen verbannen en gevangen

Zes christelijke gezinnen uit het zuidoosten van Laos gaan door een moeilijke tijd. Afgelopen zomer werden ze door politieagenten gearresteerd en gedwongen hun geloof af te zweren. Hun vrijlating volgde pas na tien weken. Direct daarna ontvluchtten de gezinnen hun dorpen.

Eén gezin woont nu in een tent naast het huis van hun kerkleider. Andere gezinnen hebben onderdak gevonden in een huurhuis. Maar dat verloopt niet zonder problemen. Laotianen hebben officiële toestemming nodig als ze zich willen vestigen in een nieuw gebied. De verbannen gezinnen hebben deze toestemming niet gekregen. Daarom moeten ze hun huurhuizen voor eind februari verlaten.

Twee christelijke leiders zitten sinds november in de gevangenis. Ze komen uit de Luang Nam Ta provincie in het noorden van Laos. De politie wilde hen uit hun dorp verdrijven, om te voorkomen dat meer dorpelingen christen zouden worden. Toen de mannen weigerden te vertrekken, werden ze gearresteerd. Laos staat op plaats 28 van de Ranglijst Christenvervolging.

“Bid alstublieft dat ze hun leven weer kunnen oppakken. En dat ze een veilige plaats vinden om te wonen”, zegt een lokaal contactpersoon over de verbannen gezinnen.

Christenen uit inheemse stammen worden regelmatig verbannen en zelfs mishandeld door familieleden, buren en lokale ambtenaren. Bid om bescherming en volharding.

Bid dat de twee christelijke leiders spoedig worden vrijgelaten. Bid om troost en kracht.