Indonesië: Yanmar blijft op Sumatra ondanks tegenstand

Wie de Here Jezus wil volgen op het Indonesische eiland Sumatra, staat veel tegenstand te wachten; maar weinig mensen komen met het evangelie in aanraking. Yanwar, een man van in de veertig, probeert daarin verandering te brengen. Sinds zijn bekering, enkele jaren geleden, blijft hij onvermoeibaar vertellen over de Here Jezus. De prijs was hoog: bijna verloor hij zijn vrouw en kinderen, die weinig begrijpen van Yanwar’s nieuwe geloof.

Een paar maanden geleden namen de vijandigheden toe: twintig mannen probeerden Yanwar met geweld uit het dorp te verwijderen. “Ik woon nu in een ander dorp, maar Sumatra verlaten? Dat nooit”, zegt Yanwar. “Er zijn maar weinig ex-moslims op dit eiland. Ik wil hier blijven en het evangelie delen met mensen die ik ken. Juist door alle weerstand voel ik me meer dan ooit verbonden met Isa Almasih (Jezus Christus, red.).” Eind december werd Yanwar opnieuw gearresteerd en ondervraagd door lokale dorpsoudsten. Ze bedreigden hem en namen zijn Bijbels af. Desondanks keerde Yanwar kortgeleden terug naar zijn dorp, en blijft hij vertellen over de Here Jezus. Omdat Yanwar geen inkomsten meer heeft, biedt Open Doors ondersteuning.

Het Indonesische eiland Sumatra snakt naar christenen als Yanwar; mensen die de gebruiken en taal van het gebied kennen. De afgelopen weken ontving Open Doors regelmatig berichten over bedreigingen en arrestaties op Sumatra en Atjeh, onderdeel van het eiland. Vooral op Atjeh is de anti-christelijke stemming sinds de Tsunami van 2004 sterk toegenomen. Desondanks blijft Open Doors actief in de ondersteuning van christenen in de regio.

Bid voor Yanwar en zijn familie. Yanwar vraagt vooral gebed voor zijn vrouw en kinderen, die nog geen christen zijn.

Bid om wijsheid voor medewerkers van Open Doors die Yanwar proberen te ondersteunen en met hem zoeken naar een manier waarop hij zijn gezin kan onderhouden.

Bid voor andere christelijke werkers op het eiland Sumatra: dat de toenemende vijandigheid hen niet weerhoudt, en dat ze hun boodschap met wijsheid brengen.