Bid voor Eritrea

In de eerste maanden van 2015 kregen Eritrese kerken te maken met een nieuwe golf arrestaties. Van negentien christenen is na hun arrestatie niets meer vernomen.

Bid voor de ontvoerde christenen in Eritrea. Bid voor hun veiligheid en voor hun vrijlating.

Wilt u ook blijven bidden voor de kerk in Eritrea, die onder grote druk staat?