Marokko: Adam en zijn kleine kerk

“Ik had last van een gevoel van geestelijke leegheid. Elke keer als ik probeerde om dichter bij God te komen en de islamitische leer toe te passen, voelde ik me verloren”, vertelt de Marokkaanse Adam. “Tot ik mijn vrouw ontmoette. Zij en haar familie lieten mij zien hoe ik Jezus Christus kon ontmoeten. Sinds die tijd leef ik in vrede.”

Adam behoort tot de zeer kleine groep moslimbekeerlingen in Marokko. Zij hebben het niet gemakkelijk, omdat ze worden onderdrukt door hun islamitische familieleden en dorpsgenoten. Adam is getrouwd en heeft drie kinderen. Het gezin heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit beïnvloedt ook de kleine kerk waar ze deel van uitmaken.

Zo’n twintig gelovigen worden door Adam geleid; ze wonen stuk voor stuk in een afgelegen gebied. Helaas kunnen ze de laatste tijd slechts één keer per maand bij elkaar komen. Het ontbreekt Adam aan de middelen om de groep bij elkaar te brengen. Sommige christenen komen net als Adam uit islamitische gezinnen. Dit maakt het nog moeilijker om samen te komen.

Dank dat Adam door het getuigenis van zijn vrouw en haar familie tot geloof is gekomen. Bid dat meer en meer moslims in Marokko de Here Jezus leren kennen.

Bid voor de kleine Marokkaanse kerk. Veel lokale christenen leven geïsoleerd, kennen geen andere christenen en voelen zich daardoor vaak eenzaam.

Adam en zijn gezin ontvangen hulp in de vorm van een microkrediet waar ze schapen van kunnen houden. Bid om Gods zegen op hun werk. Bid bovendien dat de gelovigen weer wat vaker bij elkaar kunnen komen.