Vietnam: Vee van christenen afgepakt

In een klein dorpje in het noorden van Vietnam woont de 31-jarige Trong*. Voor het aanbidden van de steen- en boomgoden moest hij wijn en een kip offeren. Omdat Trong christen is, weigerde hij dit. Daarop namen zeven lokale ambtenaren zijn varken in beslag. Hoewel het een zware tegenslag is voor hem, zegt Trong: “Ik zal het evangelie blijven verspreiden, ongeacht de omstandigheden.”

Het verhaal van Trong staat niet op zich. Vorig jaar overkwam Fa* en zijn gezin hetzelfde. Dertien lokale ambtenaren namen zijn vee mee. Net als Trong weigerde Fa de geesten te aanbidden die door de dorpelingen worden aanbeden. “Je volgt Jezus Christus en daarmee overtreed je de wet. Daarom pakken we jouw vee af”, werd hem gezegd.

Fa verloor niet alleen zijn vee, de dorpsleider heeft hem bovendien de toegang tot lokale gezondheidszorgvoorzieningen ontzegd. Open Doors helpt de gezinnen van Trong en Fa. Ondanks de vervolging blijft ook Fa het evangelie delen met zijn dorpsgenoten. Daardoor zijn vijf andere gezinnen tot geloof gekomen.

Bid voor de gezinnen van Trong en Fa. Bid dat ze herstellen van het opgelopen trauma en dat ze degenen die hen onrecht aandeden kunnen vergeven.

Dank de Here God voor de vijf gezinnen die tot geloof zijn gekomen door de woorden van Fa.

Bid dat de christenen in Noord-Vietnam zout en licht mogen zijn in hun dorpen, ondanks de vervolging die ze ervaren.

* Trong en Fa heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.