Egypte weigert vrijlating van Mohamed

De Egyptische Mohamed Hegazy wordt dagelijks gemarteld en bedreigd in de Egyptische gevangenis. Officieel zou hij vrij man moeten zijn: eerdere aanklachten tegen hem werden ingetrokken of zijn inmiddels verjaard. Maar de Egyptische geheime dienst weigert hem te laten gaan. De reden: Mohamed probeerde om de religie in zijn paspoort te veranderen van ‘moslim’ in ‘christen’.

In veel landen, waaronder Egypte, houdt de staat bij welke geloofsovertuiging haar inwoners aanhangen. Nadat Mohamed zich had bekeerd tot het christendom, besloot hij een officieel verzoek in te dienen om de religie in zijn paspoort te veranderen naar ‘christen’. Niet eens voor hemzelf, maar vooral voor zijn kinderen, die daarmee veel problemen bespaard zouden blijven.

Mohamed was in 2007 de eerste Egyptische christen die deze poging ondernam. De gevolgen waren ingrijpend: in 2009 werd hij veroordeeld wegens ‘belediging van de islam’, maar die veroordeling is inmiddels verjaard. In 2013 werd Mohamed opnieuw veroordeeld, dit keer tot vijf jaar gevangenschap. De straf werd teruggebracht tot een jaar. Hoewel die termijn is verstreken, weigert de geheime dienst hem te laten gaan.

In de gevangenis heeft Mohamed geen Bijbel en mag hij zijn advocaat nauwelijks spreken. Klachten bij de openbaar aanklager hebben niets uitgehaald. Ondertussen wordt Mohamed dagelijks mishandeld en bedreigd, alleen wegens zijn afvalligheid van de islam.

Bid dat Mohamed blijft vertrouwen op de Here God en Zijn beloften, ondanks dat hij geen Bijbel heeft of medechristenen ontmoet.

Mohamed wordt regelmatig mishandeld en opgesloten in een executieruimte, om zo zijn wil te breken. Bid dat Mohamed kracht ontvangt om geestelijk en lichamelijk overeind te blijven.

Bid voor Karam Ghobrial, de advocaat van Mohamed die rechters en politici aanspreekt op het handelen van de geheime dienst. Bid dat God hem leidt en beschermt.

Bid om recht voor Mohamed en andere Egyptische christenen die onrechtvaardig behandeld worden door rechters en (geheime) politie. Egypte belooft vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.