Oezbekistan: Gezin pastor staat onder druk

Het gezin van pastor Ismaïl* staat onder druk: een maand geleden kreeg de pastor een boete vanwege het leiding geven aan een ongeregistreerde kerk. Uiteindelijk zat hij een gevangenisstraf van vijftien dagen uit en betaalde hij geen boete. Inmiddels op vrije voeten, wordt zijn vrouw bedreigd met deportatie naar Kazachstan. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan.

Christen zijn in Oezbekistan is erg lastig. De kerk lijdt onder het gezag van dictator Karimov die geen enkele religie de ruimte geeft. Protestanten worden gezien als extremisten en samenkomen is dan ook moeilijk. Kerkdiensten worden vaak afgeluisterd door de overheid.

Bid dat de rust in het gezin van pastor Ismaïl terugkeert. Bid ook voor bemoediging.

Bid dat de overheid van Oezbekistanhet licht van Jezus Christus zal ontdekken in de kerk.

* Ismaïl heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.