Laos: Teo verliest burgerrechten door geloof

Burgers in Laos moeten een familieboek hebben. Dit document functioneert als een paspoort en zorgt ervoor dat een burger aanspraak kan maken op onder meer onderwijs en vergunningen. Het familieboek van Teo* werd afgepakt toen bekend werd dat hij christen is. Door het verliezen van zijn familieboek is zijn winkeltje met levensmiddelen nu illegaal.

Omdat christenen wel vaker van hun familieboek beroofd worden en daardoor hun rechten verliezen, zoekt Teo naar een oplossing: “Ik denk erover om een boerderij te beginnen waar christenen kunnen werken. Ons dorp is een moeilijke plek voor christenen, maar de Here God is aan het werk. We raken ontmoedigd als we alleen maar kijken naar wat we kunnen zien. Daarom moeten we op de Here God vertrouwen.”

Dank dat Teo zich inzet voor de christenen in Laos. Bid dat de Here God hen bemoedigt en kracht geeft.

Bid dat Teo ondanks zijn moeilijke situatie vriendelijk en open kan zijn naar zijn omgeving.

Bid dat de christenen in Laos de kracht vinden om hun geloof te behouden.

* Theo heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.