Kirgizië: Christenen verlaten gedwongen hun huis

Het huis van Janysh* en Laura* uit Kirgizië stond altijd open voor hun islamitische buren. Dit is echter niet langer het geval. Onlangs waren zij genoodzaakt het dorp te verlaten waar zij de enige christenen waren.

De onrust ontstond nadat Janysh en Laura thuis de Jezus-film vertoonden. Samen met christenen uit de omgeving legden zij die dag het evangelie uit aan vier gezinnen. Dit stuitte op grote weerstand in de dorpsgemeenschap. Een groep van tien dorpsbewoners vroeg Janysh naar buiten te komen, en vertelde hem nadrukkelijk te stoppen met het belijden van deze ‘vreemde religie’. Anders zouden hij en zijn gezin het dorp worden uitgezet.

De volgende dag stond de lokale islamitische geestelijk leider van het dorp op de stoep. Hij probeerde Janysh en Laura ervan te overtuigen afstand te doen van het christelijk geloof. Vlak na de vertoning van de Jezus-film was hun huis ook al midden in de nacht met stenen bekogeld door twee dronken mannen. Als gevolg van de opgelopen spanningen hebben Janysh, Laura en hun kinderen het dorp tijdelijk verlaten.

Gebed

Dank de Here God dat Janysh en Laura het evangelie met hun buren deelden, ondanks dat zij de enige christenen in het dorp waren.

Bid voor de bewoners van het dorp waar Janysh en Laura woonden. Bid dat zij tot geloof komen.

Bid dat de Here God Janysh en Laura en hun kinderen beschermt, in het bijzonder wanneer zij terugkeren naar hun dorp.

* Janysh en Laura heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.