Tadzjikistan: Kamila weggepest na bekering tot het christendom

Kamila komt uit een moslimfamilie uit Tadzjikistan. Op haar dertiende werd ze naar een islamitische school gestuurd. Ze wilde graag lerares worden. Maar in het laatste jaar van haar studie begon Kamila zich af te vragen wie Isa (Jezus) eigenlijk is. Via een radioprogramma en een goede vriendin hoorde ze meer over Hem. Toen ze 17 jaar was, kwam ze tot geloof.

Haar ouders merkten dat Kamila de islamitische gebeden niet meer strikt uitvoerde. Ze ontdekten al snel dat hun dochter christen was geworden. Niet lang daarna werd het ook opgemerkt door mensen in het dorp. De familie stond altijd bekend als gerespecteerde en gezaghebbende moslims. Maar nu was Kamila een schande voor de familie.

Op een ochtend werd Kamila’s vader door een groep dorpsbewoners meegenomen naar de moskee, waar hij een paar uur werd mishandeld. Ze gaven hem de schuld van het christelijke geloof van zijn dochter. Ook Kamila werd geslagen door diezelfde dorpsbewoners. Hij moest ervoor zorgen dat zijn dochter terug zou keren tot de islam. Terwijl haar vader uitgeput op de grond zat, zei hij: “Kamila, jouw geloof is goed, je hoeft je niet te schamen.” Hij had gezien hoe ze was veranderd nadat ze christen was geworden.

Jarenlang werden Kamila en haar familie vervolgd, totdat de situatie ondragelijk werd. Omwille van haar veiligheid moest ze het dorp verlaten. Kamila woont al negen jaar ver bij haar ouders vandaan, terugkeren naar haar dorp kan niet. Haar ouders worden nog steeds vervolgd, ze zijn moe en uitgeput.

Gebed

Bid voor Kamila die haar ouders zo mist. Bid dat ze standvastig blijft in het geloof.

Wilt u bidden voor haar ouders? Bid voor bescherming, bemoediging en troost. Bid dat ook zij in de Here Jezus gaan geloven.

Bid dat dorpsbewoners inzien waar ze mee bezig zijn. Wilt u bidden dat ze de Here Jezus leren kennen?