Centraal-Azië: Dina wordt gehaat door haar broer

Weduwe Dina* uit Centraal-Azië komt uit een islamitische familie, maar is nu christen. Daarom haat haar broer haar. Dina woont met haar twee kinderen en haar moeder in een kamer die eigendom is van haar broer. Hij wil haar het liefst op straat zetten, maar doet dit niet omdat hij niet voor zijn moeder wil zorgen.

Dina’s moeder is oud, ziek en bedlegerig. De kamer is onverwarmd en de watervoorziening en het toilet zijn buiten. Op andere familieleden kan Dina niet terugvallen. Ook zij zijn moslim en onderdrukken Dina vanwege haar nieuwe geloof. “Ze heeft veel broers en zussen in haar kerk. Laten die haar maar helpen”, zeggen ze.

Jaren geleden is Dina’s echtgenoot gestorven aan de gevolgen van zijn drugsverslaving. Door haar man heeft Dina hepatitis C opgelopen. Ook haar 9-jarige dochter lijdt aan deze ziekte. Dina vertrouwt erop dat de Here God hen kan genezen en dat ze deze moeilijke tijd te boven komt. Ze oogt sterkt, maar het is erg moeilijk voor haar om vol te houden.

Gebed

Bid om kracht en genezing voor Dina, haar dochtertje en haar moeder.

Bid dat Dina blijft volharden in geloof en dat ze haar zorgen toevertrouwd aan de Here God. Ook als genezing uitblijft.

Bid dat de Here God werkt in het leven van Dina’s broer en haar islamitische familie. Bid dat ze nieuwsgierig worden naar Dina’s geloof en de Here Jezus leren kennen.

* Dina heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld