Filipijnen: Familie verwijt Hannah de dood van haar kinderen

Een paar weken geleden stierf Hannah’s zoon. Als visser maakte hij gebruik van apparatuur om onder water te kunnen ademen. Hij overleed aan een longaandoening. Islamitische familieleden gaven Hannah hiervan de schuld, omdat ze christen is. Hannah komt uit de Sama-stam op de Filipijnen, die voor het grootste deel uit moslims bestaat.

Hannah’s familie oefende zoveel druk op haar uit, dat ze verhuisde naar een andere plek. Drie dagen nadat ze daar samen met haar gezin aankwam, stierf Hannah’s 13-jarige dochter. Deze dochter liep met haar jongere zusje op straat. Toen de oudste iets opraapte wat de jongste had laten vallen, werd ze overreden. Hannah’s dochter overleed in de armen van haar jongere zusje.

Andere christenen met een moslimachtergrond uit de Sama-stam dragen zorgen voor Hannah. Ze geven aan dat Hannah lijdt aan zenuwinzinkingen. Ook is ze stil en afstandelijk. Het verdriet om haar zoon en dochter is groot, ze zijn slechts één week na elkaar gestorven.

Gebedspunten

Hannah rouwt en is er psychisch slecht aan toe. Daarnaast moet ze verwerken dat familieleden haar de dood van haar twee kinderen verwijten.

Bid voor Hannah’s jonge dochter die getuige was van de aanrijding en het overlijden van haar oudere zus. Ze is getraumatiseerd.

Moslimbekeerlingen uit de Sama-stam worden vervolgd door familieleden. Bid dat de christelijke minderheid binnen deze stam sterk staat in het geloof.