Christenen in eenzaamheid

Vandaag vragen we gebed voor christenen die eenzaam zijn of in afgelegen gebieden wonen.

‘Najeeb’ en zijn gezin zijn de enige christenen in een afgelegen dorp in Pakistan. Vanaf het begin kregen ze te maken met vervolging. “We bleven standvastig in ons geloof”, aldus Rajeeb.

Eerst werd het gezin bezocht door een voorganger uit de omgeving. Bedreigingen maakten een einde aan die bezoeken. Recent kregen Najeeb en zijn gezin bezoek van veldwerkers van één van onze zusterorganisaties. “De laatste acht jaar hebben we geen contact gehad met christenen. We dachten niet dat er ooit nog mensen naar ons toe zouden komen. God zij geprezen!”

Bid voor Najeeb en zijn gezin.

Bid voor christenen die in afgelegen gebieden wonen en eenzaam zijn.

Bid om een zegen voor projecten van SDOK en haar zusterorganisaties waarbij christenen worden bemoedigd.