Categoriearchief: afghanistan

Afghanistan: Indiase priester ontvoerd

In het dorpje Sohadat in de Afghaanse provincie Herat staat een school voor Iraanse vluchtelingen. Die wordt geleid door de Jezuïtische Vluchtelingendienst. Priester Alexis Prem Kumar bezocht deze school. Toen hij weer wilde vertrekken, omsingelde een groep gewapende mannen het gebouw.

De mannen schoten met hun wapens in de lucht. Ze pakten Alexis en dwongen hem in een auto. Toen reden ze weg. Sinds de dag dat het gebeurde, afgelopen maandag, is niets meer vernomen van de priester. Zijn familie is in onzekerheid.

De priester bezocht de school als directeur van de afdeling Afghanistan van de Jezuïtische Vluchtelingendienst. De internationale directeur Peter Balleis is diep geschokt door de ontvoering. “We hebben contact met alle relevante autoriteiten en doen er alles aan om zijn veiligheid en een spoedige terugkeer te verzekeren. Ondertussen bidden we voor Prem Kumar en zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd.”

Terwijl het Indiase ministerie van Buitenlandse zaken bij de lokale autoriteiten aandringt, verzoekt de Conferentie van Katholieke Bisschoppen om het ingrijpen van de nieuw verkozen Indiase minister-president Narendra Modi. Sinds India betrokken is bij een groot aantal ontwikkelingsprojecten in Afghanistan, zijn er veel aanslagen gepleegd op Indiase burgers en op Indiase doelwitten. Toch is het niet duidelijk wie de daders zijn of wat hun motieven zijn.

Bid voor het welzijn van priester Alexis Prem Kumar.

Bid voor de familie van de priester en de andere betrokkenen.

Bid dat de contacten van de Jezuïtische Vluchtelingendienst, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Conferentie van Katholieke Bisschoppen met de autoriteiten mogen leiden tot de veilige terugkeer van priester Alexis Prem Kumar.

Dankpunten uit Iran, Syrië en Afghanistan

Deze week vieren veel christenen Dankdag voor gewas en arbeid. Een mooie gelegenheid om samen met en voor vervolgde christenen te danken.

Iran
Vlak na Kerst vorig jaar werd moslimbekeerling Mostafa Bordbar (27) gearresteerd omdat hij deel uitmaakte van
een huiskerk. Hij werd veroordeeld tot maar liefst tien jaar celstraf. Maar na een verblijf van ruim tien maanden in
de beruchte Evin-gevangenis is hij deze week vrijgelaten.

Dank voor de vrijlating van Mostafa. Dank dat in hoger beroep alle aanklachten tegen hem zijn ingetrokken.

Syrië
Hanna* uit Damascus schrijft: “We zien keer op keer nieuwe gezichten in de kerk. Velen zijn vluchtelingen met een moslimachtergrond. Ze zeggen: ‘We hebben alles verloren, ons huis, ons werk en onze familieleden, maar we hebben het allerbelangrijkste gewonnen: we weten nu dat Jezus Christus onze Verlosser is.’ De situatie in Syrië is moeilijk, maar we leven door geloof.”

Onlangs zijn er dertig mensen gedoopt in de kerk van Hanna. Dank voor het geweldige nieuws dat Syriërs in hun ellende Jezus Christus leren kennen.

Afghanistan
Het is gevaarlijk om christen te zijn in Afghanistan. Daarom staat het land op de derde plaats op de Ranglijst Christenvervolging. Toch komen christelijke materialen en Bijbels onderwijs via radio en internet op de juiste plekken terecht. Geïsoleerde christenen en moslims die zoekende zijn, worden bemoedigd door het evangelie.

Dank voor de geweldige mogelijkheden die radio en internet bieden voor het verspreiden van Gods Woord.

Dank voor de volharding en trouw van Afghaanse christenen.

* Hanna heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.

Noord-Korea: Waar geloof het meest kost

Op de nieuw uitgebrachte Ranglijst Christenvervolging staat Noord-Korea na tien jaar nog steeds bovenaan. In dit land worden christenen het zwaarst vervolgd. Voor hen is het leven in Noord-Korea haast ondraaglijk. Toch houden christenen hier hoop. “Als we naar de realiteit kijken, dan zien we alleen maar een hopeloze situatie. Maar de Here Jezus redt ons daarvan. We proberen positief te blijven, in welke situatie dan ook”, vertelt een Noord-Koreaanse kerkleider.

Afghanistan neemt dit jaar de tweede plek in op de Ranglijst Christenvervolging. In dit islamitische land staan christenen vooral onder druk van islamitische extremisten. Christenen lopen een groot risico om opgepakt, mishandeld of vermoord te worden. In 2011 zaten Said Musa en Shoib Assadullah gevangen. Zij werden met de doodstraf bedreigd. Dankzij flinke internationale druk kwamen beide mannen weer vrij. Said schreef vanuit de gevangenis verschillende brieven en getuigde van zijn geloof. “De Heer is het Licht van de wereld. Hij leeft en is niet dood. Hij is de Rechter over de levenden en de doden. Hij zit nu aan de rechterhand van mijn hemelse Vader.”

Nigeria en Soedan zijn de grootste stijgers op de Ranglijst. Na de afscheiding van Zuid-Soedan, kondigde de president van Soedan aan dat hij van het land een islamitische staat wil maken. Het geweld tegen christenen in het noorden van Nigeria nam in 2011 flink toe. Zo werd de kerk van Idris Garba verwoest. Hij sloot zich met het gezin op in zijn huis. “Compleet willekeurig werden er kogels afgevuurd. Ze ketsten tegen het dak als hagelstenen tijdens een storm.” Het is een wonder dat Idris en zijn gezin de aanslag overleefden.

Bid voor de vele christenen in Noord-Korea die nog steeds in het geheim hun geloof moeten belijden. Bid om hoop en kracht voor christenen in strafkampen.

Bid voor de gevaarlijke situatie van christenen in Afghanistan. Christenen met een moslimachtergrond worden door de gemeenschap en hun familie vaak erg onder druk gezet.

Bid om troost en kracht voor de vele christenen in Nigeria en Soedan die het slachtoffer werden van aanvallen die tegen hen waren gericht. Veel christenen verloren bij deze aanvallen familie en geliefden.

Afghanistan: Shoib Assadulah vrijgelaten uit dodencel

Opnieuw een dankpunt uit Afghanistan. De 23-jarige christen Shoib Assadullah is vrijgelaten. Hij zat vast in een Afghaanse dodencel nadat hij in oktober opgepakt werd door de autoriteiten. De reden voor zijn gevangenneming? Shoib gaf een andere christen een Nieuwe Testament.

Inmiddels is Shoib uit Afghanistan gevlucht. Waar hij zich op dit moment precies bevindt, is onbekend. De zaak van Shoib kwam internationaal in het nieuws, net als de zaak tegen een andere Afghaanse christen Saïd Musa. Hij werd in februari vrijgelaten. Waarschijnlijk is Shoib door de internationale druk op Afghanistan nu ook vrijgekomen.

Dank God voor de vrijlating van Shoib. Bid dat hij tot rust komt en verwerkt wat hij heeft meegemaakt.

Bid om bescherming, moed en kracht voor Shoib. Bid ook om wijsheid wanneer hij terug kan naar Afghanistan om daar de Kerk te dienen.

Bid ook voor de andere christenen in Afghanistan. Door het geweld van moslims tegen VN-medewerkers begin april zijn ze nog voorzichtiger geworden om samen te komen.

Afghanistan: Excessief geweld om het verbranden van een koran

Een voorganger in Amerika verbrandde een Koran als protest op christenvervolging in Afghanistan . Dit nieuws leidde tot zo’n grote woede-uitbarsting in Afghanistan dat daarbij doden vielen. Een door de Taliban opgehitste menigte viel een VN-post aan en vermoordde zeven medewerkers. Ook is een post van de NAVO aangevallen.

Hoewel het geweld tegen Amerika en het Westen is gericht, zijn de christenen in Afghanistan nu nog meer op hun hoede. In Afghanistan wonen enkele duizenden geheime gelovigen. Sommigen durfden de laatste tijd zelfs in kleine groepjes samen te komen. Sinds de geweldsuitbarsting zijn ze echter weer voorzichtiger.

Afghanistan staat op de derde plek van de Ranglijst Christenvervolging. Afghaanse christenen moeten hun geloof voor de buitenwereld, inclusief hun eigen familie, geheim houden. Hun familie en moslimgroeperingen als de Taliban zijn de grootste bedreigingen voor christenen. Als een christen in Afghanistan wordt opgepakt dan is kans groot dat hij de doodstraf krijgt.

Bid dat het geweld in Afghanistan stopt.

Bid dat God de geheime gelovigen in Afghanistan beschermt en in staat stelt om elkaar weer te ontmoeten.

Bid om bezonnenheid bij vooraanstaande kerkleiders in het Westen om op gepaste manier te reageren op de christenvervolging in Afghanistan.

Afghanistan: Excessief geweld om het verbranden van een koran

Een voorganger in Amerika verbrandde een Koran als protest op christenvervolging in Afghanistan . Dit nieuws leidde tot zo’n grote woede-uitbarsting in Afghanistan dat daarbij doden vielen. Een door de Taliban opgehitste menigte viel een VN-post aan en vermoordde zeven medewerkers. Ook is een post van de NAVO aangevallen.

Hoewel het geweld tegen Amerika en het Westen is gericht, zijn de christenen in Afghanistan nu nog meer op hun hoede. In Afghanistan wonen enkele duizenden geheime gelovigen. Sommigen durfden de laatste tijd zelfs in kleine groepjes samen te komen. Sinds de geweldsuitbarsting zijn ze echter weer voorzichtiger.

Afghanistan staat op de derde plek van de Ranglijst Christenvervolging. Afghaanse christenen moeten hun geloof voor de buitenwereld, inclusief hun eigen familie, geheim houden. Hun familie en moslimgroeperingen als de Taliban zijn de grootste bedreigingen voor christenen. Als een christen in Afghanistan wordt opgepakt dan is kans groot dat hij de doodstraf krijgt.

Bid dat het geweld in Afghanistan stopt.

Bid dat God de geheime gelovigen in Afghanistan beschermt en in staat stelt om elkaar weer te ontmoeten.

Bid om bezonnenheid bij vooraanstaande kerkleiders in het Westen om op gepaste manier te reageren op de christenvervolging in Afghanistan.

Said Musa is vrijgelaten!

Ook voor Said Musa uit Afghanistan vroegen we uw gebed in de vorige Ingeschakeld. Hij was gearresteerd voor ‘afvalligheid van de islam’, en dreigde de doodstraf te krijgen. Wereldwijd werd voor de vrijlating van Said gebeden en werd actie gevoerd. In de afgelopen week werd Said vrijgelaten uit de gevangenis! Said Musa is het land uitgevlucht.

Lees meer over Said Musa.

We zijn God dankbaar dat het leven van Said Musa gespaard is en dat hij nu zelfs in vrijheid kan leven. Tegelijk blijven we bidden voor andere gevangen christenen in Afghanistan, zoals Shoib Assadullah. Ook Shoib zit gevangen voor afvalligheid en loopt kans om de doodstraf te krijgen.

Bid voor Said Musa uit Afghanistan

Said Musa (45) uit Afghanistan zit sinds mei 2010 gevangen. Musa bekeerde zich in 2003 vanuit de islam tot het christendom en werd hierom gearresteerd. Er is een kans dat hij de doodstraf opgelegd krijgt. Lees hier meer informatie over Musa.

Bid om kracht voor Said Musa in de gevangenis. Bid ook voor vrijspraak.

Bid voor zijn vrouw en zes kinderen die in grote onzekerheid verkeren.

Bid ook voor andere christenen die gevangen zitten in Afghanistan.

Op de website Prisoneralert.com, van onze Amerikaanse zusterorganisatie, vindt u informatie hoe u post kunt sturen naar Said Musa in de gevangenis.

Afghanistan: Gevangen Said Musa schrijft brieven vol hoop

De schrijnende situatie van Afghaanse ex-moslim Said Musa (46) was afgelopen week even voorpaginanieuws in de Nederlandse kranten. In de Tweede Kamer werden vragen gesteld over de mogelijke doodstraf van Said. De Afghaanse regering heeft deze berichten ontkend. Said zit al ruim acht maanden gevangen in Afghanistan. Hij werd op 31 mei 2010 opgepakt. Zijn misdaad? Zijn geloof in Jezus Christus.

In de gevangenis bedreigen en martelen de bewakers en medegevangenen hem. “Ik ben als een schaap onder woeste wolven” schrijft hij in een van zijn brieven vanuit zijn cel. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gedwongen om op televisie zijn geloof af te zweren. Toch blijft hij in de gevangenis vertellen over Jezus Christus.

Nu Said gevangen zit, kan hij alleen maar communiceren met zijn gezin via brieven. Hij schrijft ook brieven naar de internationale gemeenschap en de kerken wereldwijd. Hierin bemoedigt hij de Kerk om veel vrucht te dragen en getuigt Said dat hij zijn enige hoop vindt in Jezus Christus. “De Heer is het Licht van de wereld. Hij leeft en is niet dood. Hij is de Rechter over de levenden en de doden.” Said verwacht de hulp van God en roept op om te blijven bidden voor gerechtigheid.

Bid dat Said zijn hoop op Jezus Christus blijft stellen en daarin niet beschaamd wordt.

Bid voor zijn vrouw en zes kinderen die hun man en vader moeten missen.

Bid dat de Afghaanse regering Said recht doet en dat hij vrijgelaten wordt.

Afghanistan: christen dreigt rechtszaak niet te overleven

Een christen uit Afghanistan is opgepakt en door de autoriteiten gedwongen om zijn geloof te verloochenen. Ex-moslim Said Musa moest in juni op televisie zeggen dat hij geen christen meer is en weer moslim is geworden. Said werd enkele weken daarvoor gearresteerd, nadat in een televisie-uitzending gezichten werden getoond van christenen die zich hadden laten dopen of waren samengekomen voor een dienst.

Said kwam acht jaar geleden tot geloof. Hij heeft het er erg moeilijk mee dat hij heeft gezegd geen christen meer te zijn. “Ik erken mijn zonde voor Jezus Christus. Ik bid, God, dat U mij niet verstoot, want ik ben een zwak en zondig man.” In de gevangenis komt Said nu wel openlijk uit voor zijn geloof. Hij wordt daarom mishandeld en misbruikt door zijn medegevangenen. In een brief schrijft hij: “Ik zit in een afschuwelijke situatie in de gevangenis. Ik ben als schaap alleen, tussen 400 wolven. Bid alstublieft voor mij, want anders overleef ik dit niet. Dan vermoorden ze me.”

Aanstaande zondag begint de rechtszaak tegen Said. Het lijkt erop dat hij geen enkele kans krijgt op een eerlijk proces. De aanklager heeft valse documenten over de zaak ingediend. Ook is Said niet op de hoogte van de officiële aanklachten tegen hem en hij krijgt geen hulp van een advocaat.

Bid dat de rechtszaak eerlijk zal verlopen en dat God Said bijstaat.

Bid voor de vrouw en zes kinderen van Said.

Bid om bescherming voor Said en om standvastigheid in zijn geloof.