Categoriearchief: algerije

Algerije: christenen met Bijbels opgepakt

Twee Algerijnse christenen zijn opgepakt voor het transporteren van Bijbels en ander christelijk materiaal.

Een 33-jarige voorganger en een 25-jarig gemeentelid hadden zeker 25 Bijbels bij zich toen ze door de politie werden aangehouden. De twee christenen zijn inmiddels vrijgelaten in afwachting van de uitspraak. Mogelijk worden ze veroordeeld tot een gevangenisstraf of een flinke boete. Het verspreiden van Bijbels is namelijk verboden in Algerije.

Bid dat de straf voor beide christenen mee zal vallen.

Bid dat christenen in Algerije het Evangelie blijven delen met hun landgenoten.

Algerije: Aanslag Parijs kost Djamila haar baan

Djamila, een jonge vrouw uit Algerije, was nog maar net begonnen aan haar nieuwe baan, toen militante moslims een aanslag pleegden in Parijs. “De druk op christenen neemt al enige tijd toe”, zegt Djamila. “Daarom leek het me verstandig om niet te veel te vertellen over mijn geloof.”

Het nieuws van de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo leidde tot felle discussies onder collega’s van Djamila. Over één ding was men het eens: de gedode journalisten hadden hun lot verdiend, omdat ze de profeet Mohammed beledigden met hun cartoons. Djamila probeerde zich niet met het gesprek te bemoeien, maar haar zwijgen begon op te vallen. “Toen bleek dat ik het niet eens was met hun standpunt, vroegen mijn collega’s of ik christen was.”

Toen Djamila voor haar geloof uitkwam, kreeg ze een stortvloed aan bedreigingen over zich heen. “Ik was hun vijand, een ongelovige en een verrader, hielden ze me voor.” De vijandigheid nam steeds verder toe, totdat Djamila het kantoor van haar werkgever niet meer binnen durfde te stappen. “Eén ding was me wel duidelijk: een christen was hier niet meer gewenst.”

Bid voor Djamila en andere jonge Noord-Afrikaanse christenen die hun baan verliezen omdat ze christen zijn. In een land zonder sociale voorzieningen zorgt dat voor veel onzekerheid.

Bid voor christenen die werken in een vijandige omgeving. Bid dat ze de juiste woorden vinden en dat ze in hun houding getuigen van de Here Jezus zijn.

Bid om wijsheid voor overheden en leidinggevenden in Noord-Afrikaanse landen als Algerije, Libië, Marokko, Tunesië en Egypte.

Algerije: Gezin met kind uit huis gezet

De Algerijnse Rasmi en Maysan zijn door hun huiseigenaar op straat gezet toen hij er achter kwam dat ze christen zijn. Samen met hun zoontje is het stel nu op zoek naar nieuwe woonruimte. In de tussentijd logeren ze bij een gezin uit hun kerk.

Rasmi en Maysan trouwden drie jaar geleden. Ze huurden een huisje in Bejaia, op nog geen vijf kilometer van hun kerk, en kregen zoon David. Rasmi betaalde trouw de huur en had een goede relatie met de verhuurder van het huis. Tot de huurbaas ontdekte dat het gezin elke vrijdag naar de kerk ging (de meeste Algerijnse kerken houden hun diensten op vrijdag). “Een paar dagen later vertelde hij mij dat ik het huis niet langer kon huren”, vertelt Rasmi.

In Noord-Afrika komt het vaker voor dat christenen of kerken geen ruimte kunnen huren. Pas wilde een kerk in Bejaia een gebouw kopen om samenkomsten te houden. De eigenaar was akkoord met de verkoop maar trok zich terug nadat hij onder druk was gezet door de buurt. Het komt zelfs voor dat de koop of huur al is afgesproken, maar dat het niet lukt de overeenkomst wettelijk vast te leggen doordat overheidsfunctionarissen niet willen meewerken als het gebouw door christenen zal worden gebruikt.

Dank dat Rasmi, Maysan en David onderdak hebben bij een gezin uit de kerk. Wilt u bidden dat ze weer snel zelf een eigen woning krijgen? Dat is niet eenvoudig in Bejaia.

Rasmi en Maysan hebben het er moeilijk mee dat ze hun huis kwijt zijn. “Na de geboorte van David begon ons leven net weer wat rustiger te worden.” Bid dat ze op de Here God blijven vertrouwen en weten dat Hij hen niet verlaat.

Bid dat christenen in Bejaia en omgeving een zegen zijn voor elkaar en hun omgeving, waardoor ook anderen gaan openstaan voor het evangelie.

* Rasmi, Maysan en David heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

Algerije: Christen zonder verklaring opgepakt

Sofiane, een Algerijnse christen, is vorige week vrijdag onverwacht gearresteerd. Hij was met een gedeelde taxi onderweg van de stad Oran naar zijn woonplaats Biskra. Vlakbij Biskra, zo’n 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers, werd hij bij een controlepost aangehouden door de Gendarmerie Nationale. Dit politiekorps handhaaft de orde in de dorpen en landelijke gebieden van Algerije.

Lokale christenen zijn bezorgd nu een van hen is gearresteerd en met name omdat Sofiane nog steeds vastzit. “De politie viel zijn huis binnen en nam zijn laptop en andere persoonlijke eigendommen mee”, vertelt een contactpersoon. “Toen de vrouw van Sofiane de dag na zijn arrestatie naar het politiebureau ging om te vragen naar haar man, zeiden ze dat ze geen informatie konden verstrekken.” Sofiane en zijn vrouw hebben één kind.

De kerk in Algerije wordt beperkt in haar functioneren vanwege de anti-bekeringswet die in 2006 werd ingevoerd. Christenen die over hun geloof vertellen lopen het risico dat ze in de gevangenis belanden. Christelijke activiteiten buiten geregistreerde kerkgebouwen is verboden. Angst voor vervolging groeit, want radicale moslims zijn steeds meer aanwezig in de samenleving en krijgen ook politiek meer invloed.

Bid om kracht en moed voor Sofiane. Dat hij op de Here God blijft vertrouwen. Bid ook voor zijn vrouw en kind in deze onzekere tijd.

Dank dat de kerk in Algerije blijft groeien en dat er moslims zijn die tot geloof komen in Jezus Christus. In één kerk zijn in een jaar tijd 150 mensen gedoopt.

Lokale radio en tv staan onder controle van de staat. Maar er zijn tien christelijke kanalen die Algerijnen via schotelantennes kunnen ontvangen. Bid dat de programma’s veel mensen bereiken.

Algerije: Geen erfenis voor een christen

De Algerijnse christen Mecheri Benslama raakt wellicht zijn erfenis kwijt vanwege zijn geloof. Zijn broer, die moslim is, daagde hem voor de rechter op basis van een wet uit 1984. Deze wet bepaalt dat iemand die de islam verlaat, niets kan erven van een moslim.

De 55-jarige Mecheri komt uit Laghouat, een dorp in het noorden van Algerije. Zijn broer wil hem door middel van de aanklacht onterven. Hij beschuldigde Mecheri bovendien van het beledigen van de profeet Mohamed en de Koran, en van een poging zijn familie te bekeren.

Mecheri is lid van een Algerijnse kerk met ongeveer honderd leden. Zijn voorganger Mahmoud vertelt: “Hij werd eerder opgeroepen door de politie wegens een aanklacht over afvalligheid. Ze vroegen hem om Mohammed en Allah te belijden, maar hij weigerde en zei dat hij een christen is”. Het komt regelmatig voor dat christenen in Algerije worden achtergesteld, uitgescholden of beschuldigd worden van het beledigen van de islam.

Bid voor Mecheri en de gespannen verhouding met zijn familieleden. Bid voor de gerechtelijke procedures die zullen plaatsvinden.

Dank voor kerk die Mecheri ondersteunt en voorganger Mahmoud die hem begeleidt in deze moeilijke tijd.

Bid voor christenen in Algerije die regelmatig te maken krijgen met allerlei vormen van discriminatie, laster en geweld.

PS. Doe mee aan de speciale gebedsactie voor Syrië. U ontvangt dan zeven dagen achter elkaar verhalen en
actuele gebedspunten uit Syrië. We zoeken 10.000 mensen die zich door gebed verbinden aan Syrië. Bidt u mee?

www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/syrie/bid/

Evangelisatie is verboden in Algerije

Op 4 juli 2012 veroordeelde een rechtbank in de Algerijnse stad Tigzirt de christen Mohamed Ibaouene tot een jaar gevangenisstraf en een boete van bijna vijfhonderd euro. Hij werd aangeklaagd vanwege evangelisatieactiviteiten.

Tot december 2012 wist Mohamed niets af van de aanklacht en de veroordeling. Hij was getrouwd en naar een andere stad verhuisd. Toen hij de uitspraak hoorde, ging hij meteen in hoger beroep. Op 13 februari werd de veroordeling tegen Mohamed bevestigd. Zijn gevangenisstraf werd ingetrokken maar de boete die hij moet betalen is verdubbeld. Mohamed wil opnieuw protest aantekenen tegen de uitspraak.

Niet-islamitische gebedsbijeenkomsten zijn niet toegestaan in Algerije. Christenen in het land vragen daarom gebed voor godsdienstvrijheid en voor Mohamed.

Bid dat Mohamed elke dag de vrede en bescherming van Jezus Christus ervaart.

Bid dat hij wordt vrijgesproken van de aanklachten.

Bid dat de rechters en autoriteiten in Algerije barmhartig zullen zijn en rechtvaardig handelen.
Bid dat zij Jezus Christus leren kennen en Hem gaan volgen.

Algerije: Jonge christen in de gevangenis voor ‘evangelisatie’

Tijdens een rechtszaak op 23 januari is Ibouène Mohamed veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Daar bovenop komt ook nog een boete van zo’n 500 euro. Ibouène werkte voor een multinational in het zuiden van Algerije. Eén van zijn collega’s diende een klacht tegen Ibouène in. Volgens de collega probeerde Ibouène hem te bekeren.

Ibouène zelf reageerde dat hij en zijn collega alleen een discussie hadden over geloof. Maar alsnog werd Ibouène veroordeeld. In 2006 ging in Algerije een nieuwe wet in werking die christenen een straf van vijf jaar op kan leggen als zij worden veroordeeld voor het bekeren van moslims.

Sinds de invoering van de wet zijn verschillende christenen veroordeeld. De internationale gemeenschap probeert wel druk uit te oefenen om de veroordeling teniet te doen. In 2008 werd Habiba Kouider gearresteerd omdat hij mensen zou hebben geprobeerd te bekeren. Door druk vanuit de internationale gemeenschap loopt zijn rechtszaak nog.

Bid voor kracht en moed voor Ibouène nu hij in de gevangenis zit.

De nieuwe wet in Algerije maakt het makkelijker om christenen voor de rechter te brengen. Bid dat christenen die over hun geloof vertellen dat zonder ernstige gevolgen kunnen doen.

Nog steeds loopt de rechtszaak tegen Habiba Kouider en is er geen officiële uitspraak. Bid voor Habiba.

Algerije: Geheime gelovigen voor moeilijke keuzes

De levens van Said, Omar, Djamel en Zohra uit Algerije veranderden drastisch nadat ze via satelliettelevisie een christelijk televisieprogramma zagen. Ze besloten een volgeling van Christus te worden. Die keuze heeft voor elk van hen grote gevolgen. Daarom vragen we gebed voor hen.

Said kreeg problemen op zijn werk toen zijn baas erachter kwam dat hij interesse toonde in het christelijk geloof. Zijn werkgever seinde de politie in toen hij erachter kwam dat Said een christelijk pamflet las. Nog diezelfde avond vielen agenten Saids huis binnen. Ze vonden cd’s met christelijke muziek, dvd’s en een nieuwe-testament. Voor zijn baas was het overduidelijk dat Said christen was geworden. Said werd ontslagen.

Omar, Djamel en Zohra kregen problemen in hun gezinnen toen hun familieleden erachter kwamen dat ze christen waren geworden. De vrouw van Djamel vroeg een scheiding aan en de echtgenoot van Zohra stelde haar voor de keuze: mij of Christus. “Ik kon mijn geloof niet verloochenen. Nu wil mijn man van me scheiden. Ik maak me zorgen over mijn kinderen. Meestal worden zij aan de vader toegewezen.”

Bij Omar werd de imam erbij gehaald. “Ik had 24 uur om terug te keren naar de islam, anders zouden ze mijn vrouw en kind afpakken. Ik heb het niet gedaan. Het is moeilijk, maar ik weet dat God mij bijstaat.”

Bid voor Algerijnse geheime gelovigen, zoals Said, Omar, Djamel en Zohra. Bid dat ze in deze moeilijke periode van scheiding en werkloosheid vasthouden aan hun overtuiging voor Christus.

Bid voor verzoening tussen Said, Omar, Zohra, Djamel en hun families. Bid voor mogelijkheden om met elkaar te praten over wat er is gebeurd.

Bid ook voor de makers van christelijke televisieprogramma’s. Bid dat zij hun werk kunnen blijven doen, zodat het Evangelie in Algerije wordt verspreid.

Algerije: Inbraak, vernielingen en brandstichting bij kerk

De gemeente van pastor Mustapha Kirèche groeide in de afgelopen tijd naar meer dan 300 leden. Het werd te vol tijdens de diensten en daarom besloot de protestantse gemeente te verhuizen naar een nieuwe locatie. Maar die verhuizing bracht een golf van tegenstand met zich mee. Volgens autoriteiten mocht het nieuwe gebouw niet als kerk worden gebruikt en samenkomsten werden verboden. De gemeente trok zich niets aan van de sluiting en bleef diensten houden.

Vanaf Tweede Kerstdag werden die diensten verstoord. Zo vormde een groep moslims een menselijke blokkade om kerkgangers te verhinderen het gebouw binnen te gaan. Tijdens de eerste dienst van 2010 kwamen moslims tijdens de kerkdienst het gebouw binnen en bedreigden ze de aanwezige christenen.

In de nacht van 9 op 10 januari kwamen de gewelddadigheden tot een hoogtepunt. Toen drongen moslims het gebouw binnen, vernielden het interieur van de kerk en staken het in brand.

Algerijnse gelovigen vragen om uw gebed. Bid voor hun bescherming en bid dat er een einde komt aan de aanvallen.

Bid voor de leiders van de gemeente, onder wie pastor Kirèche. Bid om wijsheid hoe verder te gaan na deze gebeurtenissen.

Bid ook voor de aanvallers. Tijdens één aanval lukte het de christenen in gesprek te gaan met een aantal moslims en hen te vertellen over het Evangelie. Deze moslims namen nieuwe-testamenten aan. Bid dat hun harten worden geopend voor de liefde van de Here Jezus.