Categoriearchief: azerbeidzjan

Vrouw van Zaur Balaev overleden

Op 21 juli is Nanuka Balaev, de vrouw van voorganger Zaur Balaev uit Azerbeidzjan, overleden. Nanuka leed al geruime tijd aan kanker.

Zaur en Nanuka hebben het niet gemakkelijk gehad. Ze stonden voortdurend onder druk vanwege hun christelijke activiteiten. In november 2012 werd hun huis nog binnengevallen en werden Nieuwe Testamenten in beslag genomen.

Zaur werd in 2007 gearresteerd en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. De omstandigheden waaronder hij gevangen zat zijn schokkend. In 2008 kreeg hij amnestie. Datzelfde jaar heeft hij ook gesproken op bijeenkomsten van SDOK.

Bid voor Zaur en zijn familie na het overlijden van Nanuka. Bid dat ze Gods troost en nabijheid ervaren in deze moeilijke tijd.

Azerbeidzjan: update over boete voorganger Balajev

Een aantal weken geleden vroegen wij uw gebed voor de Azerbeidzjaanse voorganger Zaoer Balajev. Hij kreeg een hoge boete vanwege het houden van religieuze samenkomsten voor kinderen en jongeren.

Dankpunt: de boete werd onlangs door de rechtbank ingetrokken omdat de zaak niet binnen de wettelijke termijn van twee maanden is behandeld.

PS. Doe mee aan de speciale gebedsactie voor Syrië. U ontvangt dan zeven dagen achter elkaar verhalen en actuele gebedspunten uit Syrië. We zoeken 10.000 mensen die zich door gebed verbinden aan Syrië. Bidt u mee?

Azerbeidzjan: Hoge boete voor voorganger Balajev

Zaoer Balajev is een voorganger uit Azerbeidzjan die eind maart werd veroordeeld tot het betalen van een hoge boete. Een rechtbank bepaalde dat Balajev 1,500 euro moet betalen omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het houden van religieuze samenkomsten voor kinderen en jongeren. Een strafbaar feit in het antireligieuze Azerbeidzjan. “Ik ben erg bezorgd hoe ik aan het geld moet komen om deze boete te betalen”, vertelt Balajev. “Ik weet dat het geen zin heeft om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan”.

Het is niet de eerste keer dat Balajev tegenwerking ondervindt om zijn geloof. In 2007 werd Balajev gearresteerd en gevangengenomen omdat hij geweld zou hebben gebruikt tegen een lid van de overheid. Tijdens zijn gevangenschap hield de politie zijn familie en zijn gemeente nauwgezet in de gaten. Hij kreeg amnestie en werd na één jaar gevangenschap vrijgelaten.

Azerbeidzjan doet veel moeite om alle vormen van religie in te perken. Christenen ervaren moeilijkheden om hun geloof te beleven. Kerken die al een officiële registratie hebben, moeten deze registratie vaak vernieuwen en dit is een slopend proces. Bijbels en christelijke boeken invoeren is vaak net zo omslachtig. De overheid moet daar goedkeuring voor geven, maar in de praktijk komt het bijna niet voor dat er christelijke lectuur mag worden ingevoerd.

Bid om kracht en troost voor Zaoer Balajev en zijn vrouw Nunuka. Balajev zorgt voor zijn zieke vrouw en leidt daarnaast een gemeente.

Bid voor kerken die geen registratie krijgen en manieren proberen te vinden om toch samen te komen.

Bid dat de vrijheid van godsdienst in Azerbeidzjan wordt gerespecteerd door de overheid.

PS. Een dankpunt uit Mexico. Afgelopen week werden vijftien Acteal-gevangenen vrijgelaten omdat hun onschuld werd bewezen.

Dank de Here God dat deze mannen na ruim vijftien jaar gevangenisstraf werden vrijgelaten.

Wilt u blijven bidden voor de laatste twee gevangenen?

Bid voor christenen in Azerbeidzjan

Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Azerbeidzjan zijn landen in Centraal-Azië. Ingeklemd tussen Rusland, Afghanistan en China vallen ze op de wereldkaart nauwelijks op. Toch wonen er in deze landen veel christenen die te lijden hebben onder discriminiatie en vervolging. Vestig deze maand uw aandacht op deze misschien onbekende landen en bid voor uw broeders en zusters daar.

Zaur Balaev werd een paar jaar geleden gearresteerd en gevangen gezet. Sinds 2008 is hij vrij, maar hij wordt nog regelmatig gecontroleerd. In november 2012 nog viel de politie zijn huis binnen en werd lectuur in beslag genomen. Alleen met toestemming van de overheid mag christelijk materiaal worden verkocht of het land binnenkomen.

Bid voor de bevolking van Azerbeidzjan, het merendeel heeft het Evangelie nog nooit gehoord.

Bid om standvastigheid en moed voor christenen als Zaur, die worden lastiggevallen.

Dank God dat er christenen zijn die ondanks het gevaar het Evangelie verkondigen. Bid dat hun inspanningen gezegend worden.

Invallen in gemeentes Azerbeidzjan

Op 7 november werd een gemeente in Azerbeidzjan opgeschrikt door een inval van de politie. De gemeente kwam samen bij iemand in huis. Voorganger Hamid Shabanov en een andere christen genaamd Ramiz Osmanov, werden meegenomen naar het politiebureau. Alle religieuze boeken en andere materialen werden in beslag genomen.

Hamid en Ramiz werden later vrijgelaten, maar de politie controleert momenteel al het materiaal wat ze hebben verzameld, zodat ze Hamid en Ramiz mogelijk kunnen aanklagen.
Ramiz verklaarde na zijn vrijlating: “De politie vertelde ons dat het illegaal is om bij elkaar te komen zonder geregistreerd te zijn. Ze zeiden dat ze onze boeken voor onderzoek opsturen naar de hoofdstad Baku. Als er niets met de boeken aan de hand blijkt, krijgen we ze terug.”

Zaur Balaev
Gelijktijdig met de aanval op het huis van Hamid, werd ook het huis van baptistenpredikant Zaur Balaev binnengevallen. Zaur en zijn vrouw Nanuka waren op dat moment in het buitenland. Er zijn Nieuwe Testamenten in beslag genomen.

Gevangen
Zaur Balaev heeft al eerder gevangen gezeten, hij zat een straf uit van twee jaar. Hij werd er aanvankelijk van beschuldigd een hond op politieagenten te hebben afgestuurd, maar het Openbaar Ministerie veranderde op het laatste moment de aanklacht. Zaur Balaev werd uiteindelijk veroordeeld voor het mishandelen van vijf politieagenten. De omstandigheden waaronder hij gevangen heeft gezeten waren schokkend. In 2008 kreeg hij amnestie. Datzelfde jaar heeft hij gesproken op bijeenkomsten van SDOK.

Azerbeidzjan: Christenen in spanning over sluiting van hun kerk

“Als de rechtbank vasthoudt aan de uitspraak, mogen we niet meer samenkomen. Als we dat toch doen, zullen ze ons lastig komen vallen”, zegt Mechti Suleymanov, een ouderling van de Greater Grace-kerk in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku.

Op 25 april oordeelde de rechtbank dat die kerk moest sluiten, omdat ze niet meer over de juiste papieren zou beschikken om diensten te mogen houden. Kerkleiders gingen in beroep tegen het vonnis, omdat ze nooit gevraagd zijn zich opnieuw te registreren en pas na het verstrijken van de uiterste reactietermijn te horen kregen dat de registratie vernieuwd moest worden.

Volgens leden van de gemeente is deze gebeurtenis onderdeel van een reeks voorvallen waarbij de overheid de vrijheid van godsdienst verder indamt. Kerken worden daarbij extra onder druk gezet met bureaucratische maatregelen. Vergunningen voor kerken worden na veel meer moeite afgegeven dan bij moslimgroeperingen het geval is. Tot nu toe hebben maar twee protestantse kerken een vergunning gekregen terwijl de overgrote meerderheid van moslimgroepen die allang binnen heeft. Op 17 juli laat de rechtbank weten of de kerksluiting die in april werd opgelegd, definitief is.

Bid voor rust voor de gemeenteleden in deze spannende tijd en dat ze hun vertrouwen op God blijven stellen wat er ook gebeurt.

Bid voor de rechter die de uitspraak doet. Bid dat hij besluit dat de kerk mag blijven bestaan.

Bid ook dat de overheid de kerken in de toekomst niet langer dwarsboomt met allerlei rompslomp rondom vergunningen en registratie.

Verdere beperking van godsdienstvrijheid in Azerbeidzjan

De regering van Azerbeidzjan heeft een nieuwe wet aangenomen om de godsdienstvrijheid in te perken. Wie religieus materiaal verspreidt dat niet door de staat gecensureerd is, kan een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar krijgen, of een boete die kan oplopen tot negen jaarsalarissen.

Azerbeidzjan is een voormalige republiek van de Sovjet-Unie. Een aanzienlijk gedeelte van de bevolking is islamitisch. De overheid en de staatsmedia moedigen de bevolking aan om terug te keren naar de islam, de religie van hun voorouders. De laatste jaren wordt de godsdienstvrijheid steeds verder ingeperkt door de overheid van Azerbeidzjan. (Bron: VOM Canada / Forum18)

Bid dat de regering van Azerbeidzjan bezwijkt onder de internationale druk en stopt met het schenden van de rechten en vrijheden van haar volk.

Bid dat christenen in het land sterk staan in hun geloof en getuigenis, en dat het aantal christenen groeit.

Bidden om kracht

Voorganger Qamid Shabanov uit Azerbeidzjan is veroordeeld vanwege ‘illegaal wapenbezit’. In 2008 heeft hij na zijn arrestatie enige tijd gevangen gezeten. Nu hoeft hij niet opnieuw de gevangenis in, maar heeft hij door zijn veroordeling wel een strafblad.

Bid om kracht voor Qamid Shabanov en andere christenen in Azerbeidzjan, die te maken hebben met tegenwerking en valse beschuldigingen.

Opnieuw voorganger Azerbeidzjan gearresteerd

Vrijdag 20 juni is baptistenvoorganger Qamid Shabanov uit Azerbeidzjan gearresteerd in zijn woning en opgesloten in de gevangenis. De politie beschuldigt hem van illegaal wapenbezit, wat door zijn familie echter ten zeerste wordt ontkend.

Ongeveer tien politieagenten meldden zich in de namiddag bij het huis van Shabanov en deelden mee dat ze op zoek waren naar wapens en drugs. Nadat ze het huis doorzocht hadden, beweerden ze dat ze een wapen gevonden hadden en arresteerden Shabanov. Volgens de familie is het wapen met opzet door de politie in het huis geplaatst om Shabanov te kunnen arresteren. De huiszoeking en de arrestatie waren in twintig minuten voorbij.

Shabanov staat al langer onder druk van de overheid. Toen voorganger Zaur Balaev in mei 2007 gearresteerd werd, vond ook bij Shabanov een huiszoeking plaats waarbij lectuur in beslag werd genomen. Balaev kwam op 19 maart 2008 vrij nadat zijn situatie wereldwijd aandacht kreeg. Sinds zijn vrijlating wordt Balaev door de overheid bedreigd met een nieuwe arrestatie als hij zijn werk binnen zijn gemeente blijft voortzetten.

(Bron: SDOK / Forum 18)

Voorganger Azerbeidzjan krijgt amnestie

Zaur Balaev, baptistenvoorganger uit Azerbeidzjan, is afgelopen woensdag vrijgelaten uit de gevangenis. Balaev zat een straf uit van twee jaar.

President Ilham Aliev van Azerbeidzjan ondertekende deze week, ter gelegenheid van een islamitisch feest voor het begin van de lente, een besluit om amnestie te verlenen aan 59 gevangenen. Op de lijst stond ook Zaur Balaev. Op woensdagmorgen om 11.45 uur werd hij vrijgelaten. Buiten de gevangenis wachtten zijn zoon Georgy, voorganger Ilya Zenchenko en een contactpersoon van de SDOK hem op.

Balaev werd in augustus 2007 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De overheid beschuldigde de voorganger ervan dat hij politieagenten zou hebben mishandeld, iets wat zijn gemeenteleden stellig ontkennen. Al jaren weigert de overheid de baptistengemeente van Balaev te registreren en plaatst zij de leiding van de gemeente onder zware druk.

Na zijn vrijlating stelden verslaggevers Balaev de vraag of hij de president van Azerbeidzjan dankbaar was voor zijn vrijlating. Hierop antwoordde Balaev dat hij in elke omstandigheid de dank geeft aan Christus en aan niemand anders.

Sahib, een medegevangene van Balaev die ook amnestie kreeg, kwam door het getuigenis van Balaev in de gevangenis tot geloof. Direct na hun gelijktijdige vrijlating overhandigde Balaev aan Sahib een Bijbel. Later op de dag ging Balaev naar zijn woonplaats Zakataly, waar hij werd opgewacht door familie en gemeenteleden.

Verblijdt u met de blijden, en weent met de wenenden (Romeinen 12: 15)