Categoriearchief: bangladesh

Bedreiging en mishandeling in Bangladesh

“Iedereen die het evangelie preekt in Bangladesh moet één voor één van de aardbodem verdwijnen.” Die huiveringwekkende boodschap werd vorige week bezorgd bij Barnobas Hembrom, een kerkleider in de Bengaalse provincie Rangpur. In diezelfde anonieme brief werden negen andere predikanten met naam en toenaam genoemd. De politie heeft de bewaking rondom de kerk van Hembrom verscherpt.

Helaas staat de bedreiging in Rangpur niet op zichzelf: in heel Bangladesh neemt het aantal bedreigingen en mishandelingen van christenen toe. Ook niet-christelijke Bengalen die zich inzetten voor goede verhoudingen tussen verschillende religies zijn het slachtoffer van geweld. Op dezelfde dag dat christelijke kerkleiders de dreigbrief ontvingen, werd Alok Sen neergestoken. Hij werd voor zijn woning aangevallen door twee jonge mannen. Sen raakte zwaargewond aan zijn handen en benen en is overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Dhaka. Sen werkt bij een organisatie die zich inzet voor hindoes, boeddhisten en christenen.

Gebed

Bid voor vrede en rust onder Bengaalse christenen. Christenen in het land hebben steeds vaker te maken met bedreigingen en aanvallen. Vaak worden de aanvallen stilgehouden uit angst voor herhaling.

Bid voor de veiligheid van pastor Barnobas Hembrom en de andere voorgangers in Bangladesh. Bid dat God hen beschermt en dat ze op Hem blijven vertrouwen.

Bid voor de vervolgers, meestal extremistische moslims. Bid dat ze de liefde van de Here God leren kennen en Zijn genade ontvangen.

Bangladesh: Ontsnapt aan de dood

Drie onbekende mannen hebben geprobeerd een voorganger uit Bangladesh te vermoorden. De mannen stopten afgelopen dinsdag bij het huis van Luke Sarkar en vroegen de voorganger om hen meer over het christendom te vertellen.

Plotseling duwden ze Luke in een stoel en probeerden ze hem met een mes te doden. Toen familieleden en vrienden van de voorganger hem hoorden schreeuwen, snelden ze te hulp. De aanvallers sloegen op de vlucht en lieten de voorganger lichtgewond achter. De politie denkt dat de daders lid zijn van een radicale islamitische groepering.

Dank God dat Luke Sarkar deze aanslag heeft overleefd.

Bid om Gods bescherming voor hem en zijn gezin.

Bid dat de drie aanvallers het Leven zullen vinden.

Onrust in Bangladesh

In Bangladesh vallen elke dag doden door aanslagen van de oppositie. Een mogelijk gevolg van de politieke onrust is dat fundamentalistisch-islamitische partijen veel meer macht krijgen. Vorige week bracht directeur Edwin Baelde een werkbezoek aan Bangladesh, hij zegt daarover: “De ingrediënten om een crisis te veroorzaken in Bangladesh zijn aanwezig. Christenen maken zich zorgen om wat komen gaat. Ze vragen zich af hoe hun toekomst en die van hun kinderen eruit ziet. ‘Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt’, zeggen ze.” SDOK houdt de situatie in Bangladesh goed in de gaten. Christenen hebben onze steun en ons gebed hard nodig!

Edwin Baelde vertelde over de situatie in Bangladesh bij EO Door de Week (Radio 5) en bij Café Tinto (Family7).

Bangladesh: Arrestaties tijdens doopdienst

Begin deze maand werden twee pastors en 42 dopelingen opgepakt tijdens een doopdienst in het noorden van Bangladesh. Dit gebeurde nadat een groep van ruim tweehonderd moslims de christenen aanviel en vervolgens de politie belde.

De mensen die zich wilden laten dopen waren tot geloof gekomen vanuit een moslimachtergrond. Ze werden na een nacht in de cel vrijgelaten. De twee voorgangers zaten langer vast, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Zij worden ervan beschuldigd moslims omgekocht te hebben om zich te bekeren. “De betrokken politieofficier zei dat hij hen niet kon vrijlaten vanwege de druk van islamitische leiders”, vertelt een lokaal contactpersoon van Open Doors.

Ook al heeft Bangladesh een seculiere regering, het land is officieel een islamitische staat. Christenen met een moslimachtergrond worden door hun familie en in de werksfeer gediscrimineerd. Dit jaar kwam het land opnieuw binnen op plaats 48 van de Ranglijst Christenvervolging.

Dank voor de spoedige vrijlating van de gearresteerde christenen. Bid om wijsheid voor de mensen die hen juridisch begeleiden.

Bid om bescherming, rust en vrede voor de pastors, de dopelingen en hun gezinnen.

Bid voor moslimbekeerlingen in Bangladesh. Bid dat zij sterk blijven staan in hun geloof in de Here Jezus.

Bangladesh: gewapende overval

Op zondag 29 juni werd er ’s morgens vroeg ingebroken in het huis van Sattar Miah in Bangladesh. Sattar werd aangevallen, toen hij probeerde de inbrekers tegen te houden. “De inbrekers bleken moslims te zijn en ze waren gewapend met stokken en messen”, vertelt een Bengaalse Open Doors-medewerker die contact heeft met de predikant van Sattar. “Ze plunderden het huis en toen Sattar hen wilde tegenhouden werd hij overmeesterd en tegen de grond geslagen.” Eén van de aanvallers zette zijn voet op de nek van Sattar en stond op het punt om zijn keel door te snijden. Het geschreeuw van de familie alarmeerde de buren waardoor Sattar’s leven gespaard bleef.

“De snee in zijn hals was niet diep en we danken God”, zegt dezelfde medewerker, die nog toevoegt dat er is voorzien in medische hulp voor Sattar. “Bid niet alleen voor zijn herstel maar ook voor bescherming van de andere moslimbekeerlingen.”

Twee maanden geleden dienden Sattar en 39 andere moslimbekeerlingen een klacht in bij de politie. Plaatselijke moslims voerden druk op hen uit om terug te keren tot de islam. “De politie sommeerde de moslims om de christenen met rust te laten”, zegt de predikant van de kerk waartoe Sattar behoort. “De moslims hielden zich een poosje rustig, maar toen begonnen ze weer om bekeerlingen te dwingen om hun christelijk geloof af te zweren en om in de moskee om vergeving te vragen.” Al twee jaar hebben de bekeerlingen met deze bedreigingen te maken. Ze worden door de gemeenschap verstoten, ontslagen op hun werk en hun kinderen worden slecht behandeld op school. Maar de christenen volharden in het geloven in de Here Jezus Christus.

Open Doors is in Bangladesh actief om moslimbekeerlingen te bemoedigen, te onderwijzen en praktische hulp te verlenen. Ook worden kinderen van vervolgde christenen voor hun veiligheid soms tijdelijk opgevangen in een kindertehuis.

Bangladesh: Taslimas man werd vermoord om zijn getuigenis

Op 5 juli vorig jaar bezocht Jewel, de man van Taslima uit Bangladesh, een huiskerksamenkomst in het huis van zijn oom, vijf kilometer verderop. Meestal kwam hij pas heel laat weer terug van deze samenkomsten, maar toen Jewel de volgende ochtend nog niet thuis was, ging zijn vrouw Taslima op zoek naar hem, samen met een aantal andere gemeenteleden. Ze vonden Jewels lichaam, opgehangen aan een boom.

Jewel, die van geboorte moslim was, was een jaar eerder tot geloof in Christus gekomen. In dat ene jaar dat hij christen was, deelde hij het Evangelie onbevreesd met veel moslims in de buurt van zijn woonplaats.

Zo’n negentig procent van de Bengali’s is moslim, en de grote armoede in het land drijft velen van hen in de armen van het islamitische extremisme. Hoewel Jewel bedreigingen ontving van moslimfundamentalisten, geloofde hij dat het delen van het Evangelie belangrijker was dan het beschermen van zijn eigen aardse leven.

Jewel en Taslima woonden met hun acht-jarige dochter Jolly bij Jewels islamitische ouders, wat gebruikelijk is in Bangladesh. Jewels ouders maakten in eerste instantie geen probleem van het nieuwe geloof van hun zoon, maar toen hij vermoord was, zetten ze Taslima en haar dochter het huis uit. Ook besloten ze om geen aanklacht in te dienen tegen de moordenaars van hun zoon, hoewel bekend was wie ze waren. Ook niemand anders uit het dorp wilde Taslima en Jolly helpen. Een zusterorganisatie van SDOK kocht voor haar een stukje land, een huisje en een kleine kudde geiten, waarmee ze in haar levensonderhoud kan voorzien.

Het leven is nog steeds erg moeilijk voor Taslima en haar dochter. Jolly wordt ’s nachts vaak wakker, roepend om haar vader. Taslima voelt zich erg eenzaam, maar blijft toegewijd om haar Heere te volgen. Samen met andere christenen van haar huisgemeente gelooft ze dat vervolging tot groei leidt. Ze bidden dat Jewels dood vrucht zal dragen onder de moslims in het gebied.

Blog: Buitengewone moordenaar

De moslimleider in Bangladesh was geschokt toen hij evangelist Andrew in zijn huiskamer aantrof, terwijl hij samen met zijn eigen familie zat te eten!

Hij was geschokt, omdat hij niet zo lang geleden een grote beloning had uitgeloofd om deze christen te vermoorden. Nu was Andrew in zijn huis en vertelde aan zijn eigen familieleden over Jezus. “Wat is hier aan de hand?” schreeuwde hij. “Wat doet deze man, deze ongelovige, deze vijand van Allah in mijn huis?”

Zijn schoondochter begon te vertellen. “Ik vroeg hem hier te komen, omdat zijn Jezus, uw zoon – mijn man – heeft genezen.” Haar verhaal ging verder in een stortvloed van woorden. “Hij is achttien jaar ziek geweest, maar vandaag kwam deze christen, Andrew, en bad voor hem. Hij legde zijn handen op hem en nu is hij gezond! Jezus heeft hem genezen!”
De man zag de opwinding in de ogen van zijn zoon, toen deze hem vertelde hoe hij had gevoeld dat de ziekte zijn lichaam verliet. Het was voor het eerst sinds maanden, dat zijn zoon uit bed was gekomen. Voor de eerste keer in achttien jaar voelde hij geen pijn.

De boosheid van de man veranderde in een gevoel van opluchting en blijdschap. Hij ging niet zover dat hij die dag Christus aanvaardde in zijn leven, maar hij werd wel een bondgenoot van christenen in dat gebied en heeft velen van hen voor de gevangenis en vervolging behoed. De man, die eens een prijs op het hoofd van Andrew had gezet, verwelkomt hem nu met open armen.

De Bijbel erbij
‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.’ Johannes 12:32

Het christelijk leven is een kwestie van persoonlijke ervaring. Toen de moslimvader zijn huis binnenkwam, hield Andrew geen preek in drie punten over de drie-enige God. Hij berispte de vrouw en kinderen van deze man niet vanwege hun geloof in Allah. Hij at met deze moslimfamilie, nadat hij met hen gebeden had. Zij hadden een leeg ziekbed, dat was voor hen het bewijs dat God werkelijk bestaat. Wij moeten onthouden dat de waarheden van God voor zichzelf spreken. Wij doen het juiste, telkens wanneer wij het Evangelie aan anderen vertellen. Jezus zal hun harten tot Zich trekken. Wij moeten het bewijs van de werkelijkheid van Christus voor zichzelf laten spreken.

Dit artikel is overgenomen uit het boek Buitengewone Toewijding. Dit boek is niet meer leverbaar.

Bangladesh: Christenen onder druk om geloof af te zweren

Christenen in het dorp Bilbathuagani in Bangladesh gaan door een moeilijke tijd. Hoewel er in Bangladesh officieel vrijheid is om christen te zijn, voerde de lokale overheid in het dorp de druk op christenen flink op. Begin september wilden de leden van de Tangail Evangelical Holiness-gemeente beginnen met de bouw van hun kerk, nadat ze meer dan drie jaar in het geheim waren samengekomen. Toen een lokale bestuurder, Rafiqul Islam Faruk, hiervan hoorde, gingen 200 moslims de straat op om te demonstreren.

De dag erna werden leden van de kerk op het matje geroepen door Rafiqul. Terwijl de christenen binnen werden verhoord en bedreigd, stond buiten weer een menigte te protesteren. “De voorzitter en imams vroegen naar mijn geloof. Toen ik zei dat ik christen was, hoorde ik dat ik het dorp moest verlaten tenzij ik mijn geloof zou herroepen. Ik werd zo geïntimideerd dat ik onder druk mijn geloof afzwoer”, vertelt Mojnu Mia, één van de gelovigen.

Ook de 32-jarige Mokrom Ali kon de druk niet aan. “De bedreigingen die werden geuit maakten mij zo bang. Als ik mijn geloof niet zou afzweren, zouden ze me slaan, mijn huis in brand steken en me uit de gemeenschap verstoten. Ik deed uiteindelijk alsof ik de islam accepteerde, maar in mijn hart bleef ik christen”, vertelt Mokrom. In totaal zwichtten acht christenen onder de druk om terug te keren naar de islam.

Bid om kracht en geloof voor Mokrom, Mojnu en andere leden van de kerk die onder druk werden gezet. Soms is de druk voor christenen zo groot dat zij geen andere uitweg zien dan hun geloof af te zweren. Bid om wijsheid en inzicht voor deze christenen en Gods nabijheid als hen zulke keuzes worden voorgelegd.

Bid om wijsheid en inzicht voor Mrinal Kanti Baroi, de voorganger van de kerk. Hij probeert de lokale overheid te overtuigen dat christenen vrijheden hebben, maar tot nog toe wordt zijn stem niet gehoord.

Bid voor vele andere christenen in de wereld die voor hetzelfde dilemma staan: ze willen de Here Jezus volgen, maar voor de buitenwereld moeten ze zich anders voordoen.

Bangladesh: Christelijke gezinnen op de vlucht

Twee christelijke gezinnen zijn in februari verjaagd uit het dorp Balapara. Op 8 februari was de 50-jarige Ekramul onderweg naar zijn huis toen een groep boze moslims hem de weg ontzegde. De groep reageerde woedend toen Ekramul verklaarde christen te zijn geworden. Ze sloegen hem in elkaar. Ook werd zijn riksja gestolen. Geschrokken en verward sloegen Ekramul, zijn vrouw en kinderen op de vlucht.

In hetzelfde dorp kreeg de 35-jarige Mazedul een kleine week later bezoek van zijn vaders, broers en ooms. Zij vertelden Mazedul dat hij niet meer met hen kon samenleven omdat hij christen was. Andere christenen konden Mazeduls vader overtuigen zijn zoon een stukje land te geven ver weg buiten het dorp. Van bamboe werd een eenvoudig hutje voor Mazedul gemaakt.

Moslimbekeerlingen in het noorden van Bangladesh staan vaak onder druk om terug te keren naar de islam. Tijdens Kerst 2012 kwam een aantal moslimbekeerlingen voor het eerst openlijk uit voor hun geloof in Jezus Christus. Sinds die tijd ervaren verschillende christenen vervolging vanuit hun familie of dorp.

Bid om kracht en troost voor Ekramul, Mazedul en hun gezinnen.

Bid voor andere christenen in het noorden van Bangladesh die bang zijn dat hun familie hen verjaagt.

Bid voor moslimbekeerlingen die nog niet aan hun familie hebben verteld dat ze christen zijn geworden. Bid om wijsheid en inzicht voor deze gelovigen.

Bangladesh: Samir belaagd door 2.000 moslims

De Bengalese Samir komt uit een moslimfamilie die berucht en gevreesd is omdat het rovers en dieven zijn. “Op een dag hoorde ik dat christenen in de omgeving een doopdienst ging houden. Ik besloot om samen met een groep moslims die bijeenkomst te verstoren. We gingen op weg, maar toen we daar kwamen konden we niets doen. Iets hield ons tegen”, vertelt Samir. “Later ging ik terug om uit te zoeken wat mij had tegengehouden en kwam in gesprek met de predikant die de doopdienst leidde.”

Door die gesprekken leert Samir uiteindelijk de Here Jezus kennen en wordt hij christen. In de jaren daarna komen meer mensen tot geloof en groeit de groep naar 37 christenen. Samir: “Ik nam het initiatief om een kerk te bouwen en diende bouwplannen in, maar de moslims stonden dat niet toe. Ze kwamen met een groep van 2.000 moslims naar mijn huis en riepen dat ik moest stoppen met de bouw van de kerk. Ze wilden me zelfs doden, maar een aantal journalisten stapten naar voren en adviseerden ons niets aan te doen. “De hand van de christenen is lang”, zeiden ze.

In de menigte stonden op dat moment veel christenen die tot dan toe geheime gelovigen waren geweest. Samir: “Toen ik bedreigd werd kwamen ze naar voren en zeiden ze een voor een: Samir is niet de enige, ik ben ook christen! Dit maakte zo’n indruk op de bedreigers dat ze ons met rust lieten en weggingen.”

Samir zit nu wel zonder inkomsten. Moslims hebben zijn restaurant bestempeld als ‘onrein’. Open Doors ondersteunt Samir en zijn vrouw en zes kinderen. Samir en zijn vrouw Menar vragen ons gebed voor hun situatie maar ook hebben ze een les voor ons. Samir: ‘We zijn blij dat we mochten lijden om Jezus’ wil, maar het stelt niets voor vergeleken met het lijden van Jezus zelf’.

Bid dat Samir en de gelovigen toch een kerk kunnen bouwen.

Bid voor hun kinderen. Een dochter presteert goed op school en was de op twee na beste van de klas. Vanwege haar geloof is ze ‘gedegradeerd’ tot een van de slechtsten van de klas.

Bid dat het getuigenis van deze groep christenen moslims aan het denken zet. Twee imams zijn zeer nieuwsgierig om meer van Samir te horen.