Categoriearchief: centraal-azie

Centraal-Azië: Dina wordt gehaat door haar broer

Weduwe Dina* uit Centraal-Azië komt uit een islamitische familie, maar is nu christen. Daarom haat haar broer haar. Dina woont met haar twee kinderen en haar moeder in een kamer die eigendom is van haar broer. Hij wil haar het liefst op straat zetten, maar doet dit niet omdat hij niet voor zijn moeder wil zorgen.

Dina’s moeder is oud, ziek en bedlegerig. De kamer is onverwarmd en de watervoorziening en het toilet zijn buiten. Op andere familieleden kan Dina niet terugvallen. Ook zij zijn moslim en onderdrukken Dina vanwege haar nieuwe geloof. “Ze heeft veel broers en zussen in haar kerk. Laten die haar maar helpen”, zeggen ze.

Jaren geleden is Dina’s echtgenoot gestorven aan de gevolgen van zijn drugsverslaving. Door haar man heeft Dina hepatitis C opgelopen. Ook haar 9-jarige dochter lijdt aan deze ziekte. Dina vertrouwt erop dat de Here God hen kan genezen en dat ze deze moeilijke tijd te boven komt. Ze oogt sterkt, maar het is erg moeilijk voor haar om vol te houden.

Gebed

Bid om kracht en genezing voor Dina, haar dochtertje en haar moeder.

Bid dat Dina blijft volharden in geloof en dat ze haar zorgen toevertrouwd aan de Here God. Ook als genezing uitblijft.

Bid dat de Here God werkt in het leven van Dina’s broer en haar islamitische familie. Bid dat ze nieuwsgierig worden naar Dina’s geloof en de Here Jezus leren kennen.

* Dina heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld

Centraal-Azië: Huiszoekingen reden tot angst

Baurzhan* en Nurzhamel* uit Turkmenistan waren vorige week samen met hun gezinnen in het huis van één van hen. Tijdens het eten viel de geheime politie het huis binnen en deed huiszoeking. In één van de kamers vonden ze een bijbel en één van de evangeliën in het Turkmeens. Alle gezinsleden werden meegenomen naar het politiebureau en ondervraagd. Uren later kwamen ze vrij. De politie benadrukte echter dat ze binnenkort weer op het politiebureau moeten verschijnen.

Recent is ook het huis van Sergey* doorzocht door de politie. Sergey is één van de leiders van de ondergrondse kerk in Oezbekistan. De inval gebeurde na een anonieme melding dat Sergey lid zou zijn van een illegale religieuze organisatie. Tijdens de huiszoeking werden geen bezwarende spullen gevonden. Maar een week na de inval moest Sergey voor de rechtbank verschijnen. Hij werd aangeklaagd voor de betrokkenheid bij distributie van illegale religieuze lectuur en materialen. Als bewijs dienden diverse boeken en cd’s met een christelijke inhoud. Spullen die Sergey een jaar eerder had gegeven aan een vrouw uit de kerk die werkte in het stadsbestuur. Het is niet bekend hoe het komt dat de materialen nu opduiken als bewijsmateriaal. Sergey werd vrijgelaten, maar kan een boete krijgen. Ook kreeg hij te horen dat hij om andere (nog onbekende) redenen weer voor de rechter moet komen.

Bid voor Baurzhan, Nurzhamal en hun gezinnen. Ze zijn bang en gespannen voor de mogelijke gevolgen van de huiszoeking.

Bid voor Sergey en zijn gezin. Bid dat alle aanklachten tegen hem vervallen.

Bid voor christenen in Centraal-Azië die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof. Bid om bescherming en wijsheid voor hen.

* Baurzhan, Nurzhamel en Sergey heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam
niet vermeld.

PS. Turkmenistan en Oezbekistan staan op resp. plek 20 en 15 van de Ranglijst Christenvervolging. Meer informatie
over de situatie van christenen in beide landen vindt u op www.opendoors.nl/ranglijst.

Centraal-Azië: Opnieuw vlucht Miriam voor haar familie

Al tien jaar ervaart de 29-jarige Miriam de gevolgen van haar keuze om Jezus Christus te volgen. Miriam woont in een land in Centraal-Azië, waarvan we om veiligheidsredenen de naam niet noemen. Toen afgelopen maand haar moeder overleed, werd weer duidelijk hoe boos haar moslimfamilie is. Miriam kreeg de schuld van haar moeders dood. Miriams familie wilde haar uithuwelijken, maar ze weigerde. De reactie van haar jongere broer was dat hij haar benen en armen zou breken om te zorgen dat Miriam niet meer naar de kerk kon gaan. Uiteindelijk sloeg ze op de vlucht.

Het is niet de eerste keer dat Miriam moest vluchten. In 2008 dreigden haar broers haar te vermoorden. Twee jaar lang was het niet mogelijk om terug te gaan naar haar familie. Toen ze terugkwam in haar dorp ging het even goed, maar nu zit Miriam ondergedoken bij andere christenen.

In Centraal-Azië is niet alleen familie maar ook de staat fanatiek in het vervolgen van christenen. Zo werd Dinara begin januari meegenomen door de geheime politie. Ze werd uren verhoord en bedreigd met gevangenisstraf. Het komt vaker voor dat christenen worden opgepakt zonder aantoonbaar bewijs. Een paar dagen later volgt dan een rechtszaak waar zij torenhoge boetes opgelegd krijgen. Als ze die niet betalen wordt beslag gelegd op hun eigendommen, zoals hun huis.

Bid om verandering en verzoening tussen Miriam en haar familie.

Bid om vrede voor Miriam nu ze weer op de vlucht is. Bid dat ze rust vindt bij God.

In 2012 kwam het in Centraal-Azië meerdere keren voor dat christenen zonder reden worden opgepakt en beboet. Bid om wijsheid voor christenen zoals Dinara die leven onder grote druk.

PS. Goed nieuws uit Iran. Twee weken geleden vroegen we uw gebed voor Yousef Nadarkhani en Vruir Avanessian. Deze voorgangers waren tijdens de kerstperiode opgepakt en gevangengezet. Beide mannen zijn in de afgelopen weken op borgtocht vrijgekomen.

Dank God voor dit wonder!

Centraal-Azië: Dringende gebedsoproep van broeder Birbek

Deze week een dringende gebedsoproep van broeder Birbek uit Centraal-Azië. Op dit moment is hij op reis in een ander land in Centraal-Azië, maar in zijn huis heeft de geheime politie een grote voorraad christelijke lectuur ontdekt. Het bezitten van christelijke boeken is streng verboden in zijn land. “Als wordt ontdekt dat wij christelijke boeken hebben, krijgen we boetes en worden we gevangen gezet. Uit angst hebben daarom veel gelovigen hun boeken naar een geheime plek gebracht. Ik was degene die de boeken opsloeg”, vertelt Birbek. “We hopen dat we op een dag deze boeken weer terug kunnen geven.”

Birbek vertelt dat hij werd gebeld door zijn vrouw dat de politie de schuilplaats had ontdekt. “Ik heb geen spijt van wat ik heb gedaan. De Here Jezus zei ons dat wanneer wij Hem volgen er moeilijkheden komen. Jezus heeft ons ook beloofd dat wij niet meer krijgen dan wij kunnen dragen. Ik heb mijzelf afgevraagd of ik die last wil dragen.”

“Ik weet niet wat er gaat gebeuren wanneer ik thuis kom. Maar ik ben klaar voor wat er ook gaat gebeuren, om Jezus’ wil.”

Bid voor broeder Birbek wanneer hij besluit terug te keren naar huis. Bid dat hij blijft vertrouwen op God en dat hij kracht ontvangt om alle moeilijkheden te doorstaan.

Bid voor de christelijke gemeenschap in het dorp van broeder Birbek. Al hun christelijke lectuur is afgepakt. Bid dat zij op andere manier het Goede Nieuws blijven horen.

Bid voor de veiligheid van de familie van Birbek. Zijn vrouw is bang om hem te verliezen en zijn familie staat onder druk van de geheime politie.

PS. Bekijk de oproep van Birbek op deze emotionele video.