Categoriearchief: china

China: “Vervolging neemt toe”

Afgelopen week was Bob Fu, directeur van de organisatie China Aid, bij SDOK op bezoek. Hij vertelde ons over de situatie van christenen in China:

“Het aantal christenen groeit enorm. Er zijn nu ongeveer 100 miljoen christenen. Ik denk dat over vijftien jaar China 224 miljoen christenen telt. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat vervolging van christenen afgelopen tijd exponentieel is toegenomen. In de afgelopen achttien maanden heeft de vervolging een niveau bereikt zoals we dat niet meer gezien hebben sinds eind jaren zestig. Niet alleen huiskerken worden harder aangepakt, ook de erkende Drie-Zelf-Kerken krijgen meer tegenwerking van de overheid te verduren.”

Bob Fu verwacht dat de Chinese regering ook komende jaren hard zal blijven optreden tegen christenen.

China: Verwijdering van kruisen gaat door

De afgelopen drie weken zijn in de Chinese provincie Zhejiang zeker twintig kruisen van kerken gesloopt.

In totaal zijn er sinds 2013 zo’n 1.200 kruisen weggehaald en verschillende kerken vernield. Volgens Chinese christenen wil de overheid van de provincie Chinezen ontmoedigen om christen te blijven of te worden. China zelf ontkent dat er sprake is van een ‘antireligieuze campagne’. Volgens de regering worden kruisen verwijderd om steden veiliger en mooier te maken.

Video
Bij een van de kerken werd het neerhalen van het kruis gefilmd door gemeenteleden. In tranen zingen zij het Chinese lied ‘Het kruis is mijn glorie’.

China: In twee jaar tijd meer dan 1.200 kerkkruisen verwijderd

Lokale autoriteiten van de Chinese provincie Zhejiang willen niet dat kerken nog langer zichtbaar zijn in het straatbeeld. In de regio aan de oostkust van China zijn in twee jaar tijd meer dan 1.200 kruisen verwijderd. Van zowel officiële Drie-Zelf kerken als niet-officiële huiskerken. In de welvarende Zhejiang provincie wonen veel christenen.

Christenen uit meer dan tweehonderd lokale kerken bidden en vasten de komende tijd. Ze hopen dat er een einde komt aan het wegnemen van de kruisen. Een campagne roept op om kruisen van hout te maken en die op te hangen. Kerken in de regio steunen deze campagne en sporen christenen aan om kruisen een plek te geven in hun huis en zelf een kruis te dragen. Veel christenen geven gehoor aan die oproep. Ook gingen er deze maand Chinese christenen de straat op met spandoeken. Getuigen spreken van een stil en vreedzaam protest.

De landelijke regering zegt geen opdracht te hebben gegeven voor het weghalen van de kruisen, lokale autoriteiten gaven het bevel. Dat zeiden topleiders tijdens een gesprek met twintig huiskerkleiders. President Xi Jinping had hen hier persoonlijk voor uitgenodigd.

In onderstaand filmpje is te zien hoe medewerkers van de lokale overheid bezig zijn een groot kruis van een kerkgebouw weg te halen, terwijl gemeenteleden huilend een Chinese hymne zingen (‘Het kruis is mijn glorie’).

Voor veel christenen zijn deze gebeurtenissen ingrijpend. Bid dat ze gesterkt worden door de Here God.

Bid dat de Chinese regering juiste beslissingen kan maken. Wilt u bidden dat ze Jezus Christus mogen leren kennen?

Bid voor de Chinese huiskerkleiders. Veel van hen staan onder druk. Bid dat ze kracht en wijsheid ontvangen en dat ze volhouden.

China: Stuur een kaart naar Zhang

De Chinese christen Zhang Shaojie zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit. In 2013 werd Zhang opgepakt en veroordeeld vanwege ‘het verzamelen van een menigte om de openbare orde te verstoren’.

Op 21 augustus 2014 werd het verzoek van Zhang om in hoger beroep te gaan afgewezen. De kans dat Zhang vervroegd vrijkomt of vrijgesproken wordt, is klein.

Wilt u een kaart sturen naar Zhang in de gevangenis? Op deze manier zal hij weten dat er wereldwijd mensen zijn die aan hem denken en voor hem bidden.

Klik hier voor meer informatie en het adres.

Bemoedigingsactie: Zhang Shaojie

De Chinese voorganger Zhang Shaojie (51) werd op 16 november 2013 gearresteerd in zijn kerkgebouw. Hij had daar een afspraak met twee leden van de veiligheidsdienst. Dit bleek echter een valstrik te zijn: toen Zhang arriveerde, werd hij opgepakt door een groep politieagenten.

Op 21 augustus 2014 werd het verzoek van Zhang om in hoger beroep te gaan, afgewezen. Zijn advocaten hebben herhaaldelijk gevraagd om een andere rechter vanwege de duidelijke corruptie binnen de rechtbank. De kans dat Zhang vervroegd vrij komt of vrijgesproken wordt, is klein. Wilt u Zhang in de gevangenis bemoedigen met een kaart?

Bid voor China

De Yongguang House Church in China heeft te horen gekregen dat haar kerkgebouw afgebroken moet worden. Volgens de overheid is het kerkgebouw illegaal gebouwd.

Dat is vreemd, want begin dit jaar kreeg de kerk mondelinge toestemming van de plaatselijke overheid om een kerk te bouwen. “Ze kwamen kijken naar het stuk land dat we hadden uitgezocht en stemden er mee in”, zegt Li Liya, voorganger van de huisgemeente.

Bid dat de gemeente het kerkgebouw niet hoeft af te breken.

Bid om groei en kracht voor de Yonguang gemeente.

Chinese christenen vrijgelaten

Drie Chinese christenen zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Ou Jinsi, Ji Qingcou en Ji Qingcao werden door de Chinese politie ppgepakt toen de plaatselijke overheid het kruis van hun kerk sloopte. De drie christenen werden beschuldigd van ‘het verstoren van de openbare orde’.

De drie mannen zaten respectievelijk 136, 62 en 57 dagen gevangen. Zeker twee christenen uit dezelfde regio zitten nog in hechtenis.

Bezinning: Gezonde kerken groeien

Een dominee uit China maakte deze mooie opmerking: “Hoe meer men de banier van Christus neer wil halen, hoe meer hij wappert.” Groei is een teken van gezondheid. Voor groei heb je bepaalde voedingstoffen, genoeg licht en water nodig. Zo hebben kerken ook specifieke ingrediënten nodig om te groeien. Een van de meest onverwachte ingrediënten is misschien wel een behoorlijke hoeveelheid vervolging.

Het is zoals de dominee uit China ons vertelt: hoe meer een kerk vervolgd wordt, des te meer staan haar leden op als een getuigenis van de trouw van Christus.

Herkent u dit? Wordt u door de vervolging wereldwijd bitter of beter?

Bron: Buitengewone Toewijding

Blog: Buitengewoon verzoek

Zhang Rongliang is de leider van één van de grootste groepen van huiskerken in China. Deze groep bestaat uit ongeveer tien miljoen Chinese gelovigen, die elke week de diensten bijwonen. In 1998 ondertekenden Zhang en andere leiders van huiskerken – namens vijftien miljoen ondergrondse gelovigen – een document met de titel ‘De geloofsbelijdenis van de huiskerk’. Hierin verzochten zij de communistische regering om te stoppen met het in het openbaar vervolgen van de niet-geregistreerde huiskerken.

Een paar maanden na het openbaar maken van het document werden Zhang en de andere ondertekenaars gearresteerd en in de gevangenis gezet. Zhang werd later weer vrijgelaten, op voorwaarde dat hij zich zou ‘gedragen’ in de komende zeven jaar. Zhang reist nu naar verschillende huiskerken on hen te dienen. Omdat hij zich niet ‘gedraagt’ zoals de regering wil, slaapt Zhang nooit langer dan een paar nachten achtereen in hetzelfde bed.

Toen Paulus in Romeinen 13 schreef dat wij ons moeten onderwerpen aan de overheden, wist hij als geen ander wat de risico’s waren. Hoewel de Romeinse overheid hem vervolgde, bracht hij – door een beroep op hun wet te doen – het Evangelie naar Rome. Zijn verzoek om als Romeins burger behandeld te worden, stelde hem in staat om het Evangelie persoonlijk naar Rome te brengen, hoewel het zijn laatste reis zou worden. Net als Paulus nam Zhang een buitengewoon risico, toen hij zijn officiele verzoek indiende. Het persoonlijke risico dat hij nam, heeft tot gevolg gehad dat velen Christus hebben leren kennen.

Zhang werd in 2006 opnieuw gearresteerd en veroordeeld tot 7,5 jaar cel. In de gevangenis werd hij slecht behandeld en kreeg hij last van diverse aandoeningen. In 2011 werd Zhang vrijgelaten.

De Bijbel erbij
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief, de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE – Psalm 33:5

Net als Paulus weten de kerleiders van China, dat Hod de overheden heeft ingesteld. Maar zij weten ook dat God het onrecht van een regering niet over het hoofd zal zien. Volgens de overlevering is Paulus door de Romeinen onthoofd. Op een vergelijkbare manier hebben gelovigen in China te maken met grote onrechtvaardigheden van hun huidige regering vanwege hun geloof in Christus. Als het noodzakelijk is om hun leven te riskeren om de gerechtigheid in China te brengen, dan zijn voorgangers zoals Zhang bereid te sterven. Hoe sterk is ons verlangen naar gerechtigheid? Hoe waarderen wij het recht om vrijuit het Woord van God te verkondigen? Bid vandaag voor de gelovigen in China. Vraag God om u te laten zien hoe u hun werk tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk kunt ondersteunen.

Deze blog is overgenomen uit het boek Buitengewone Toewijding. Dit boek is niet meer leverbaar.