Categoriearchief: china

Chinese boekverkoper maakt het slecht

In haar ijver om een smetteloos plaatje van China te tonen tijdens de Olympische Spelen heeft de overheid alle (vermeende) dissidenten uit Peking verbannen of gearresteerd. Leiders van een niet-geregistreerde huiskerk zijn zonder meer verdacht. De christelijke boekhandelaar Shi Weihan is hier het slachtoffer van geworden. Dit voorjaar is hij door de geheime politie opgepakt.

In de gevangenis is zijn gezondheid erg achteruitgegaan. Slechte omstandigheden, martelingen en onvoldoende medische zorg hebben ertoe geleid dat hij tien kilo is afgevallen. Weihan is gedwongen een bekentenis te tekenen, waarin staat dat hij schuldig is aan het verspreiden van illegale christelijke boeken.

Bid dat Shi Weihan wordt vrijgelaten, of dat hij tenminste een goede behandeling krijgt.

Bid dat de Chinese regering de daad bij het woord voegt en de universele mensenrechten gaat respecteren. Dat houdt ook in de vrije verspreiding van bijbels en christelijke boeken. Vorige week heeft de douane 315 Chinese bijbels in beslag genomen van een groepje Amerikaanse toeristen.

PS. U kunt ook schrijven naar de Chinese ambassade. Open Doors heeft op haar website www.opendoors.nl/schrijf een protestactie voor Shi Weihan gelanceerd.

Chinese huiskerkleider onder druk

De Chinese huiskerkleider Zhang Mingxuan is vorige week gearresteerd en 31 uur vastgehouden. Zhang was op het moment van arrestatie onderweg naar een ontmoeting met Europarlementariër B. Belder (ChristenUnie – SGP).

Via de Amerikaanse organisatie China Aid Association (CAA) had Belder een afspraak gemaakt met de huiskerkleider. Terwijl Zhang afgelopen woensdag samen met zijn tolk onderweg was naar het hotel waar Belder verbleef, werd hij gearresteerd op een busstation. Op donderdagavond werd Zhang vrijgelaten. Snel daarna kreeg Zhang van zijn huisbaas te horen dat de huur van zijn huis wordt opgezegd.
Zhang is in het verleden al diverse malen gearresteerd door de Chinese politie vanwege zijn evangelisatieactiviteiten.

We vragen uw gebed voor broeder Zhang en zijn tolk en voor alle christenen die in China geconfronteerd worden met tegenwerking en bedreiging vanuit de overheid. Bid om toewijding en standvastigheid voor hen.

(Bron: China Aid Association)

Chinese boekverkoper gearresteerd

Shi Weihan (37), een christelijke boekverkoper die zijn zaak dichtbij het Olympisch dorp in Peking heeft, is op 19 maart gearresteerd. Vorig jaar 28 november was hij ook al gearresteerd, maar op 4 januari weer vrijgelaten. Shi wordt ervan beschuldigd zonder vergunning bijbels en christelijke boeken verkocht te hebben.

Volgens zijn advocaat, die hem op 23 april voor het eerst mocht bezoeken, heeft Shi een slechte gezondheid. Hij heeft allerlei symptomen van allergie. Hij krijgt in de gevangenis geen medicijnen.

Shi’s vrouw Zhang zegt dat hij aan diabetes lijdt. Zij mag haar man niet bezoeken. Ze mag ook geen eten of schone kleren afgeven.

Bid dat Shi goed behandeld wordt. De veiligheidspolitie staat erom bekend dat zij gevangenen martelt om hen een bekentenis af te dwingen en medeplichtigen te verraden.

Bid dat Shi voldoende medicijnen en voedsel krijgt.

Bid ook voor zijn vrouw Zhang en twee kinderen, dat zij hem mag bezoeken.

Bid ook voor zijn advocaat.

China: Executie dreigt voor Oeigoerse christen

De Oeigoerse christen Alimjan Yimiti, vader van twee kinderen, wordt mogelijk geëxecuteerd nadat hij in januari is opgepakt vanwege zijn vermeende ‘illegale godsdienstige activiteiten’. Alimjan is officieel beschuldigd van ‘poging tot omverwerping van de staat’ en ‘in gevaar brengen van de nationale veiligheid’. Hierop staat in China de doodstraf. Het vonnis wordt naar verwachting eind april uitgesproken. Alimjan is van origine moslim, maar heeft zich tien jaar geleden tot het christendom bekeerd

De Oeigoeren zijn een Turkse volksstam die met zo’n 10 miljoen zielen in Noord-West China wonen. De grote meerderheid van de Oeigoeren is nominaal moslim, maar er zijn ook christenen onder hen. De Chinese overheid is erg beducht voor moslimterrorisme en houdt de Oeigoeren al lange tijd scherp in de gaten. Daar lijden de christenen ook onder.

Bid dat Alimjan Yimiti, niet wordt terechtgesteld.

Bid ook voor de Oeigoerse kerkleider Osman, die tot twee jaar dwangarbeid is veroordeeld, dat hij volhardt en dat zijn voorbeeld andere Oeigoeren tot steun mag zijn.

Bid voor de overige Oeigoerse christenen. Zij hebben het in de eerste plaats al moeilijk door hun eigen islamitische volksgenoten, maar zij worden ook nog door de Chinese overheid vervolgd.

Huiskerkleiders gevangen gezet in China

Op 29 maart 2008 zijn zeven huiskerkleiders opgepakt tijdens een inval van overheidsbeambten bij een huiskerkbijeenkomst in Qu in de Sichuan provincie. Dit wordt gemeld in een rapport van 7 april 2008 van China Aid Association (CAA). Twee leiders zijn inmiddels vrijgelaten.

De volgende dag werden tien vrouwen en vier kinderen die een zondagsschoolklas bijwoonden in Qu gearresteerd. Alle kinderen en vijf vrouwen zijn later weer vrijgelaten. De anderen worden nog vastgehouden onder de beschuldiging bij een “gevaarlijke sekte” te horen. Als ze schuldig bevonden worden, kunnen de leiders veroordeeld worden tot drie jaar “heropvoeding door werk”.

Bid dat de gevangen leiders vrijgelaten zullen worden. Bid dat God deuren zal openen en hen mogelijkheden zal laten zien om het evangelie waarvoor zij lijden te delen met anderen. (Kol. 4 :2-3)

Oeigoerse christenen onder vuur

De laatste tijd bereiken ons berichten uit China over arrestaties van Oeigoerse christenen. De Oeigoeren zijn een Turkse volksstam die met zo’n 10 miljoen zielen in Noord-West China wonen. De grote meerderheid van de Oeigoeren is nominaal moslim, maar er zijn ook christenen onder hen. De Chinese overheid is erg beducht voor moslimterrorisme en houdt de Oeigoeren al lange tijd scherp in de gaten. Daar lijden de christenen ook onder.

Op 12 januari werd Alimjan gearresteerd. Op 13 september vorig jaar moest hij al zijn bedrijfje in Kashi sluiten, omdat hij het zou gebruiken als dekmantel voor evangelisatieactiviteiten.

De afgelopen weken zou nog een christen gearresteerd zijn in Kashi en een ander in de provinciehoofdstad Urumqi.

Op 19 november 2007 werd de Oeigoerse kerkleider Osman Imin gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd buitenlanders te hebben geholpen met illegale religieuze activiteiten en het openbaar maken van staatsgeheimen. Osman heeft in 2004 ook al gevangen gezeten en is toen tijdens verhoren zwaar gemarteld. Deze keer is hij veroordeeld tot twee jaar werkkamp.

Bid voor de Oeigoerse christenen. Zij worden al verdrukt door de islamitische meerderheid, maar nu ook door de regering.

Bid voor Osman, en Alimjan en de andere gevangen christenen, dat zij volharden en dat hun voorbeeld andere Oeigoeren tot steun mag zijn.

Ds. Gong Shengliang erkent schuld

Gong Shengliang, predikant en oprichter van de Zuid-China Kerk (SCC), werd op 8 augustus 2001 gearresteerd en samen met zestien andere leden van de Kerk beschuldigd van ‘het aansturen van een een illegale, religieuze organisatie en het opzettelijk veroorzaken van lichamelijk letsel en verkrachting.’
In 2002 werd Shengliang schuldig verklaard en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wereldwijd werd er aandacht geschonken aan de situatie van Shengliang en ook wij riepen u op om ds. Shengliang te bemoedigen door middel van post.

Aanvankelijk scheen Shengliang onschuldig gevangen te zitten en leek het dat de beschuldigingen door de Chinese autoriteiten waren bedacht om hem te arresteren. Dit is geen ongewone zaak als het voorgangers van ongeregistreerde kerken betreft. Maar naar mate de tijd verstreek, leek de beschuldiging een grond van waarheid te bezitten en werd er uitgebreid en onafhankelijk onderzoek gedaan door China Aid Association (CAA).
Het bewijsmateriaal suggereerde dat Gong over een periode van verschillende jaren sommige vrouwelijke leden in zijn kerkelijk netwerk lastigviel. Maar ook leden aanmoedigde tot geweld tegen degenen die verraad pleegde tegenover de Zuid-China Kerk.
CAA heeft een brief ontvangen van Gong Shengliang waarin hij toegeeft schuldig te zijn aan de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd. Aan het einde van de brief schrijft hij: ‘Ik realiseer mij dat ik deze straf verdien.’
Ondanks het feit dat we op de hoogte zijn dat bekentenissen onder druk of marteling worden afgelegd, zijn er geen aanwijzigingen dat het in deze zaak het geval is.
‘De bekentenissen van Gong zijn overigens geen rechtvaardiging voor de folteringen en de niet eerlijke rechtsgang die Gong Shengliang en leden van de gearresteerde SCC leden hebben gekregen,’ zegt Bob Fu, directeur van de CAA.

Veertig huiskerkleiders gearresteerd in China

Veertig leiders van de China Gospel Fellowship (CGF), waaronder de oprichter pastor Shen Yiping, zijn op 18 november gearresteerd. Een ooggetuige heeft verklaard dat beambten van de Chinese veiligheidsdienst (PSB) een bijeenkomst van leiders in Fanhu, Hunan zijn binnengevallen en de aanwezigen gearresteerd hebben. Eenentwintig leiders zijn binnen een week vrijgelaten, maar de overigen zitten nog steeds vast, zo bericht China Aid Association in een persbericht dat op 27 november naar buiten is gebracht. Familieleden hebben de opdracht gekregen om dekens te brengen en geld voor hun levensonderhoud in de gevangenis.

Bid voor de leiders die gevangen zitten en voor hun gezinnen, die niet alleen hun geliefden missen, maar ook geconfronteerd worden met financiële druk. Bid dat de leiders spoedig vrijgelaten zullen worden.