Categoriearchief: colombia

Colombia: Voorgangersvrouw doodgeschoten

Kort geleden is de vrouw van voorganger James uit Colombia doodgeschoten door FARC-guerrillas. Op een avond werden James en zijn vrouw thuis bezocht door twee mannen. Ze vroegen James om hulp bij het repareren van hun motor. Terwijl James buiten de motor bekeek, hoorde hij de mannen aan zijn vrouw vragen hoe ze heette. Toen ze haar naam zei, schoten ze haar ter plekke neer. James en zijn gezin waren de enige christenen in hun dorp. Zijn vrouw was erg actief met evangeliseren.

Bid om troost en kracht voor James en zijn vier dochters.

Gebedspunt: gedwongen verhuizingen

Als we bidden voor de vervolgde kerk, denken we vaak allereerst aan landen waarover we vaak horen, zoals Noord-Korea of Nigeria. Deze maand richten we ons in ons gebed op broeders en zusters in een aantal landen die niet zo vaak in het nieuws zijn, maar waar christenen wel degelijk te maken hebben met tegenstand en soms ook geweld. Vaak hebben zij weinig of geen mogelijkheid om met andere christenen samen te komen. Laten we bidden dat zij in het bijzonder deze maand mogen ervaren dat zij niet alleen zijn, maar deel uitmaken van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Het komt regelmatig voor dat christenen gedwongen worden hun dorp te verlaten in landen als Colombia, Venezuela en Mexico (Chiapas). Bij deze gedwongen verhuizingen verliezen zij al hun bezittingen. Vaak wordt gedreigd hun huizen in brand te steken en de vrouwen te onteren, als zij hun dorp niet verlaten.

Bid voor het gezin van voorganger Armando uit Chiapas. Hij werd mishandeld en vermoord.

Bid voor 27 gezinnen die onlangs verdreven werden uit hun dorp. Ze hebben nu een tijdelijk onderkomen gevonden in een oude veeschuur, maar kunnen daar niet blijven.

Dank God dat broeders en zusters ondanks tegenstand standvastig blijven.

Colombia: Vader en zoon vermoord omdat ze christen zijn

De beslissing om Jezus Christus te volgen kwam de Colombiaanse Manuel Pertuz* (35) en zijn gezin duur te staan. Zowel Manuel als zijn 11-jarige zoon werden begin deze maand gemarteld en vermoord door leden van de FARC. Zijn zwangere vrouw Angelica* blijft achter met hun drie dochters.

De moordenaars wisten dat Manuel onlangs tot geloof gekomen was. In het gebied waar Manuel en Angelica vandaan komen, worden christenen streng aangepakt door de guerrilla’s. Het is verboden om te evangeliseren en christenen worden regelmatig bedreigd.

Miguel Benitez* is voorganger in de gemeente van Angelica. Ook hij wordt onder druk gezet om zijn geloof. Zo ontving hij een brief van de FARC met de boodschap: “Verlaat de regio of sterf”. Bij de brief was een foto gevoegd van een doodskist.

Bid om kracht en bescherming voor Angelica en haar dochters. Bid dat ze volharden en hun hoop vestigen op de Here God.

Angelica en haar dochters zijn na de dood van Manuel vertrokken naar een andere stad. Bid dat in hun levensonderhoud wordt voorzien. Angelica heeft gezondheidsklachten en kan op dit moment niet werken.

Bid om bescherming en wijsheid voor voorganger Miguel, zijn familie en de gemeente. Bid dat ze niet zoeken naar vergelding, maar alles in Christus’ handen leggen.

* Manuel, Angelica en Miguel heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam
niet genoemd.

Colombia: update over Rosmy, Jackeline en Hernán

Vorige week vroegen wij uw gebed voor de Colombiaanse Hernán. Hij en zijn zusjes waren getuige van de moord op
hun moeder. Twee jaar daarvoor werd hun vader al vermoord. We ontvingen een update over de kinderen. Zoon Hernán vertelt hoe hij met de dood van zijn vader en moeder omgaat.

Naam: Rosmy, Jackeline en Hernán Ramos
Land: Colombia
Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 46
Wat is er gebeurd? Begin januari werd de moeder van Rosmy, Jackeline en Hernán voor de ogen van de kinderen doodgeschoten. Gewapende rebellen hadden al gedreigd Alicia Castilla te vermoorden. Twee jaar eerder verloren de kinderen ook al hun vader, Nelson Ramos. Hij werd doodgeschoten door dezelfde rebellengroepering.

Wraak
Na de moord op zijn vader had de 18-jarige Hernán zich voorgenomen om wraak te nemen. De Here God veranderde het verbitterde hart van Hernán tijdens een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst was Hernán samen met kinderen die hetzelfde hadden meegemaakt. Hernán besloot zich te laten dopen en werd actief in de kerk. Het was erg spannend hoe Hernán zou omgaan met de dood van zijn moeder.

Hoop
Een Open Doors-medewerker zocht de kinderen op en praatte met hen. Hernán vertelde: “Het gevoel om de dood van mijn vader te wreken is weg. Ik heb nadat de Here God mijn hart veranderde geen verlangen meer gehad om iemand te doden. Toen mijn moeder stierf, was de pijn nog dieper dan eerst. Maar ik voel geen haat meer. Ik wil graag dat ons leven weer normaal kan worden. Ik vraag God of Hij mij wil helpen om trouw te zijn aan Hem. Ik weet dat veel mensen voor ons bidden. Dat is ook de reden waarom ik geen wraak voel”.

Hernán is na de begrafenis van zijn moeder met zijn jongere zusjes verhuisd naar een andere stad. Hoe hij de zorg voor zijn zusjes en zijn studie moet combineren, weet hij nog niet. “We kunnen bij een tante gaan wonen, maar ook daar moet ik helpen om geld binnen te brengen”.

Naar omstandigheden gaat het goed met de kinderen. Ze worden in hun nieuwe stad goed opgevangen door christenen die regelmatig langs gaan. Bid om troost en kracht voor de kinderen om te wennen in de nieuwe stad en hun verdriet goed te verwerken.

Colombia: Rosmy, Jackeline en Hernán blijven als wezen achter

Een afschuwelijke gebeurtenis speelde zich af voor de ogen van Colombiaanse kinderen Rosmy, Jackeline en Hernán. Na een bijbelstudie bij de familie thuis, vielen gewapende rebellen het huis binnen en vermoorden de moeder van de kinderen. Nog in shock hoorden de kinderen het dreigement dat ook zij vermoord zouden worden wanneer ze niet binnen drie dagen hun huis zouden verlaten.

Twee jaar eerder doodde dezelfde rebellengroep de vader van het gezin, Nelson Ramos. Nelson was voorganger en sprak overal over Jezus. Na de moord op zijn vader raakte Hernán verbitterd. Hij nam zich voor wraak te nemen. Tijdens een christelijke bijeenkomst veranderde God zijn hart. Hernán liet zich dopen en raakte betrokken bij christelijke activiteiten.

In bepaalde delen van Colombia maken rebellengroeperingen de dienst uit en houden zij de hele regio in de greep van angst. Christenen moeten het ontgelden omdat zij de acties van de rebellen afkeuren. Alicia en Nelson zijn niet de enige christenen die vermoord werden om hun geloof.

Bid om troost en rust voor Rosmy, Jackeline en Hernán om de dood van hun moeder te verwerken.

Bid dat Hernán niet opnieuw terugvalt in haat en wraakgevoelens. Bid om de bescherming van zijn hart en gedachten.

Bid voor de Kerk in Colombia. Veel christenen leven in angst voor terreurbewegingen.