Categoriearchief: eritrea

Libië: 88 Eritrese christenen ontvoerd door IS

Strijders van Islamitische Staat (IS) hebben vorige week woensdag (3 juni) 88 Eritrese christenen gevangengenomen. De christenen werden gegrepen toen een konvooi van mensensmokkelaars bij Oum Walid in Libië werd overvallen door IS-strijders. Vermoedelijk was de groep Eritrea ontvlucht in de hoop op een beter leven. Het geweld tegen christenen in Eritrea neemt toe.

“Toen IS-strijders de truck tot stilstand brachten, eisten zij dat de moslims in de groep zich bekend zouden maken”, meldt de krant Libya Herald. “Degenen die reageerden, werden ondervraagd over de Koran en hun naleving daarvan.” Alle moslims mochten doorreizen, de christenen werden gevangengenomen.

Eerder dit jaar doodden IS-strijders 21 Egyptische en 28 Ethiopische christenen in Libië. Een mensenrechtenactivist meldt in de Libische krant dat Islamitische Staat vermoedelijk meer Ethiopische christenen heeft gedood dan tot op heden naar buiten is gebracht. Hij baseert dit op een gesprek met een aantal tieners die gedwongen getuigen waren van de massamoord.

Radicaalislamitische groeperingen in Libië winnen aan invloed onder de bevolking. Kerken en christenen worden voortdurend aangevallen. Libië staat op nummer 13 van de Ranglijst Christenvervolging.

Bid dat de ontvoerde Eritrese christenen blijven vertrouwen op de Here God.

Bid dat IS-strijders tot inkeer komen en hun zonden belijden.

Bid voor de familie van de ontvoerde christenen, zij leven in onzekerheid.

In veel landen in Afrika is er een toename van moslimextremisme. Bid dat christenen standvastig zijn in hun geloof in Jezus Christus.

PS. Meebidden voor moslims tijdens de vastenmaand ramadan? Bestel de gebedsgids of download de app.

Bid voor Eritrea

In de eerste maanden van 2015 kregen Eritrese kerken te maken met een nieuwe golf arrestaties. Van negentien christenen is na hun arrestatie niets meer vernomen.

Bid voor de ontvoerde christenen in Eritrea. Bid voor hun veiligheid en voor hun vrijlating.

Wilt u ook blijven bidden voor de kerk in Eritrea, die onder grote druk staat?

Algerije: Christen zonder verklaring opgepakt

Sofiane, een Algerijnse christen, is vorige week vrijdag onverwacht gearresteerd. Hij was met een gedeelde taxi onderweg van de stad Oran naar zijn woonplaats Biskra. Vlakbij Biskra, zo’n 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers, werd hij bij een controlepost aangehouden door de Gendarmerie Nationale. Dit politiekorps handhaaft de orde in de dorpen en landelijke gebieden van Algerije.

Lokale christenen zijn bezorgd nu een van hen is gearresteerd en met name omdat Sofiane nog steeds vastzit. “De politie viel zijn huis binnen en nam zijn laptop en andere persoonlijke eigendommen mee”, vertelt een contactpersoon. “Toen de vrouw van Sofiane de dag na zijn arrestatie naar het politiebureau ging om te vragen naar haar man, zeiden ze dat ze geen informatie konden verstrekken.” Sofiane en zijn vrouw hebben één kind.

De kerk in Algerije wordt beperkt in haar functioneren vanwege de anti-bekeringswet die in 2006 werd ingevoerd. Christenen die over hun geloof vertellen lopen het risico dat ze in de gevangenis belanden. Christelijke activiteiten buiten geregistreerde kerkgebouwen is verboden. Angst voor vervolging groeit, want radicale moslims zijn steeds meer aanwezig in de samenleving en krijgen ook politiek meer invloed.

Bid om kracht en moed voor Sofiane. Dat hij op de Here God blijft vertrouwen. Bid ook voor zijn vrouw en kind in deze onzekere tijd.

Dank dat de kerk in Algerije blijft groeien en dat er moslims zijn die tot geloof komen in Jezus Christus. In één kerk zijn in een jaar tijd 150 mensen gedoopt.

Lokale radio en tv staan onder controle van de staat. Maar er zijn tien christelijke kanalen die Algerijnen via schotelantennes kunnen ontvangen. Bid dat de programma’s veel mensen bereiken.

Eritrea: Overheid arresteert veertien christenen

Afgelopen maand zijn veertien Eritrese vrouwen opgepakt omdat ze betrokkken waren bij christelijke activiteiten. Eerst werden er negen jonge studentes gearresteerd bij het Sawa Academisch Centrum, dat tevens een militair kamp is. Waarschijnlijk zijn zij opgesloten in metalen zeecontainers of overvolle cellen. In Debarewa werden vijf vrouwen gearresteerd toen bekend werd dat zij evangelische christenen zijn. De arrestaties maken deel uit van een grote campagne waarin de overheid wreed optreedt tegen christenen die niet behoren tot de toegestane kerken.

“Ik houd van mijn land Eritrea. We hebben allemaal geploeterd voor haar onafhankelijkheid. Maar ik stop niet met spreken over het lijden van mijn volk”, vertelt een voorganger aan Open Doors. “Een eindeloze militaire dienstplicht en aanhoudende bedreigingen van veiligheidsagenten maakt het leven erg moeilijk voor hen. Hoewel alle Eritreeërs lijden, is de situatie voor gelovigen het zwaarst.”

In Eritrea zijn alleen de Eritrees-Orthodoxe, Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk erkend. Ook de islam is toegestaan. Alle andere groepen moeten zich laten registeren, maar de Eritrese regering behandelt niet alle aanvragen. Met name evangelische christenen worden door de overheid vervolgd en opgepakt. Kerkleiders schatten dat er momenteel 1500 christenen onder schrijnende omstandigheden gevangen zitten zonder dat er een formele aanklacht tegen hen is ingediend.

Bid om bescherming voor de veertien vrouwen die afgelopen maand zijn opgepakt.

Onze contacten zijn bezorgd over 37 studenten die afgelopen mei werden opgepakt, ze ontvingen berichten over martelingen en onvoldoende voedsel en medische zorg.

Dank voor de Eritrese christenen die in de gevangenis blijven getuigen van hun geloof in Jezus Christus.

PS. Een dankpunt uit Iran. Voorganger Robert Asserian is op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis

Eritrea: 85 christenen gearresteerd

“Hoe lang nog, Heer?”, vraagt een Eritrese christen zich af. “Iedere keer als we horen dat er christenen zijn gearresteerd, stellen we onszelf deze vraag.” De man wil zijn naam niet zeggen omdat hij anders gevaar loopt. De afgelopen weken werden er 85 christenen gearresteerd in Eritrea. De arrestaties zijn deel van een nieuwe actie tegen christenen die behoren tot in Eritrea niet toegestane denominaties.

Daniël Mesfin en Samson Tekle zijn twee van de arrestanten. Ze kwamen kort geleden tot geloof. Beiden studeren aan de universiteit en nu zitten ze gevangen. Haile Keshi, getrouwd en vader van drie kinderen, werd meegenomen uit zijn huis. Azib Hadgu, moeder van vijf kinderen, was in haar kleine winkel aan het werk toen ze werd gearresteerd. Waar deze christenen worden vastgehouden, is niet bekend.

Lokale christenen laten Open Doors weten dat ze erg geschrokken zijn door de vijandigheid van de autoriteiten ten opzichte van hen. “Onze enige troost is dat de duivel niet zal overwinnen en dat de Here God almachtig is,” vertelt de Eritrese christen. “We moeten Hem om hulp blijven vragen. Want onze hulp is van de Here.”

Bid om kracht en vrede in de harten van de 85 gearresteerde christenen. Bid ook voor hun gezinnen die zijn achtergebleven.

Bid om een verandering in de harten van leiders in Eritrea zodat zij hun houding ten opzichte van christenen en niet toegestane groepen veranderen.

Bid voor de Eritrese kerk dat zij zich niet door angst laten leiden, maar dat zij standhouden in geloof.

PS. Voor christenen in Eritrea is het vaak onmogelijk om luid de Here God te aanbidden. Dit voorjaar reist Open Doors met Kees Kraayenoord door Nederland en Vlaanderen om tijdens de concerttour LOUD! aandacht te vragen voor vervolgde christenen. Kees Kraayenoord: “Wij kunnen hier niet alleen luid en duidelijk zingen voor Jezus, we mogen hier luid en duidelijk leven voor Jezus.” Bestel concerttickets.

Meer dan twintig kerkleiders gearresteerd in Eritrea

De afgelopen weken zijn meer dan twintig kerkleiders gearresteerd in Eritrea, meldt een zusterorganisatie van SDOK. De voorgangers werden opgepakt in hun huizen in de hoofdstad Asmara.

De arrestaties waren van tevoren gepland door de autoriteiten van de stad. De Eritrese overheid zoekt gericht naar kerkleiders van verschillende kerkelijke stromingen.

Sinds de onafhankelijkheid van Eritrea in 1993, is president Isaias Afewerki aan de macht en is er sprake van veel politieke onrust. Burgers worden streng gecontroleerd door de overheid en tienduizenden Eritreërs zitten gevangen.

Lees meer over Eritrea.

Bid voor de kerkleiders die zijn opgepakt.

Bid ook voor de christenen die vaak onder erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten in Eritrea.

Eritrea: Eritrese christenen opgepakt en gevangen gezet

Terwijl de hitte van de dag afneemt en de mensen buiten genieten van de dalende temperaturen, lopen zeventien jonge christenen een tocht die zal eindigen in het politiebureau. Onderweg worden ze belachelijk gemaakt door hun stadsgenoten.

Kort hiervoor zijn ze door de veiligheidspolitie opgepakt met de opdracht om naar de gevangenis te lopen. Iets waar de politie hen vanwege hun militaire achtergrond wel toe in staat acht. De groep wordt op het bureau vastgehouden, maar mag geen bezoek ontvangen van familie en vrienden.

Dagen later wordt ineens duidelijk dat de zeventien gevangenen verplaatst zijn naar een ver afgelegen kamp in het westen van Eritrea. Dat kamp is berucht vanwege de kerkers en het zware werk dat gevangen opgelegd krijgen. Volgens de laatste berichten is een van de vrouwen er lichamelijk slecht aan toe, maar is niet duidelijk wat haar precies mankeert. De afgelegen locatie van het kamp maakt het voor de familie en vrienden bijna onmogelijk om voor eten en medicijnen te zorgen.

Bid dat de jonge gelovigen die onder zware omstandigheden gevangen zitten het geloof zullen vasthouden.

Bid voor de familie en vrienden van de gevangen. Dat ze er in zullen slagen om voedsel en medicijnen te brengen.

Bid ook voor het herstel van de vrouw die er lichamelijk slecht aan toe is.

Christenen gearresteerd in Eritrea

In Eritrea zijn de afgelopen tijd zeker negentig christenen opgepakt. In een dorp dichtbij de hoofdstad Asmara werden in mei 64 christenen opgepakt. Tot nu toe zijn zes van hen weer vrijgelaten. Vorige maand werden 26 studenten van een technische school gearresteerd. Zij zitten op dit moment allemaal nog vast.

Er wordt gevreesd dat de christenen naar de beruchte Mitire gevangenis zijn gebracht. Dat is een afgelegen militaire gevangenis in het noorden van Eritrea. Volgens een organisatie die zich inzet voor godsdienstvrijheid in het land, zijn in deze gevangenis martelingen en wreedheden aan de orde van de dag.

Sinds 2002 erkent de Eritrese overheid nog slechts vier geloofsrichtingen: de islam, de Eritrees-orthodoxe, de lutherse en de rooms-katholieke kerk. De overheid volgt een stelselmatig beleid om niet-geregistreerde kerken uit te roeien. Naar schatting zitten 3.000 Eritrese christenen gevangen om hun geloof, veelal onder erbarmelijke omstandigheden. Sommigen van hen worden vastgehouden in metalen zeecontainers en ondergrondse cellen, om hen te dwingen hun geloof af te zweren. Toch ontkent de regering van president Isaias Afewerki stelselmatig dat er sprake is van geloofsvervolging in Eritrea.

Bid om de vrijlating van deze negentig christenen en van alle Eritreërs die om hun geloof gevangen zitten.

Bid dat er meer godsdienstvrijheid komt in Eritrea.

Eritrese vrouw overlijdt in gevangenenkamp

Op 23 april is in een gevangenenkamp in Eritrea de 28-jarige Senait Oqbazgi Habta overleden. Senait was in 2008 gearresteerd omdat ze een Bijbelstudiegroep bezocht. Ze werd gevangen gezet in een zeecontainer in een militair gevangenenkamp, waar ze leed aan malaria en bloedarmoede.

Senait kreeg haar vrijheid en medische zorg aangeboden, onder voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren. Senait weigerde. Toen ze uiteindelijk overgebracht werd naar de medische post in het kamp, was het al te laat: kort daarna overleed ze. (Bron: Open Doors)

Bid voor troost, vrede en bemoediging voor Senaits familie en vrienden.

Bid om kracht voor andere christenen die gevangen zitten in Eritrea.

Bid voor degenen die de christenen vervolgen en mishandelen.