Categoriearchief: filippijnen

Filipijnen: Familie verwijt Hannah de dood van haar kinderen

Een paar weken geleden stierf Hannah’s zoon. Als visser maakte hij gebruik van apparatuur om onder water te kunnen ademen. Hij overleed aan een longaandoening. Islamitische familieleden gaven Hannah hiervan de schuld, omdat ze christen is. Hannah komt uit de Sama-stam op de Filipijnen, die voor het grootste deel uit moslims bestaat.

Hannah’s familie oefende zoveel druk op haar uit, dat ze verhuisde naar een andere plek. Drie dagen nadat ze daar samen met haar gezin aankwam, stierf Hannah’s 13-jarige dochter. Deze dochter liep met haar jongere zusje op straat. Toen de oudste iets opraapte wat de jongste had laten vallen, werd ze overreden. Hannah’s dochter overleed in de armen van haar jongere zusje.

Andere christenen met een moslimachtergrond uit de Sama-stam dragen zorgen voor Hannah. Ze geven aan dat Hannah lijdt aan zenuwinzinkingen. Ook is ze stil en afstandelijk. Het verdriet om haar zoon en dochter is groot, ze zijn slechts één week na elkaar gestorven.

Gebedspunten

Hannah rouwt en is er psychisch slecht aan toe. Daarnaast moet ze verwerken dat familieleden haar de dood van haar twee kinderen verwijten.

Bid voor Hannah’s jonge dochter die getuige was van de aanrijding en het overlijden van haar oudere zus. Ze is getraumatiseerd.

Moslimbekeerlingen uit de Sama-stam worden vervolgd door familieleden. Bid dat de christelijke minderheid binnen deze stam sterk staat in het geloof.

Project: Filippijnen

Op het eiland Mindanao strijden islamitische rebellengroepen voor onafhankelijkheid. Ze willen christenen verdrijven. SDOK ondersteunt een bijbelschool in dit gevaarlijke gebied waar christenen worden toegerust. Elijah (19) is één van hen: “Vervolging is één van de beste ingrediënten voor het leven van een christen. Want in vervolging merk je dat God bij je is.”

Vorig jaar hielden we onze bemoedigingsactie voor studenten van de bijbelschool. Ze zijn dankbaar voor de kaarten die ze van Nederlandse christenen hebben ontvangen, liet onze projectpartner op de Filipijnen deze week weten.

Christelijke voorgangers op Mindanao

Zoals vaak het geval is in landen waar christenen vervolgd worden, zijn het ook op Mindanao de voorgangers die extra risico lopen. Pastor Timothy wordt met de dood bedreigd. Menselijk gezien is hij bang, maar hij houdt zich vast aan Gods beloften. Ondanks de dreiging en angst die ze zelf ervaren, voelen de voorgangers de verantwoordelijkheid voor hun gemeentes. Pastor Jonathan probeert zijn gemeenteleden aan te moedigen om te volharden in hun geloof, na de recente moord op een gemeentelid.

Bid voor Timothy, Jonathan en andere voorgangers die ondanks de dreiging op hun post blijven. Bid dat hun vastberadenheid en geloof een voorbeeld zijn voor hun gemeenteleden. Bid om Gods leiding als voorgangers gemeenteleden moeten troosten en bemoedigen. Bid dat God voorziet in een voorganger voor gemeentes die vacant zijn. Bid om eenheid onder kerken op het eiland, waar veel verschillende denominaties zijn.

Filippijnen: aanvallen op dorpen

Het Filipijnse eiland Mindanao kent een jarenlange geschiedenis van geweld. Moslimrebellen strijden tegen het Filipijnse leger in hun streven naar een uitbreiding van de autonome islamitische regio’s. Christenen in deze en omliggende regio’s staan onder grote druk om hun huizen, dorpen en landen te verlaten en ‘terug te geven’ aan de moslims. Christenen die niet vertrekken, kunnen dit met de dood bekopen.

Veel christenen in de moslimgebieden leven onder constante dreiging. De gewapende rebellengroepen vallen in hun uitbreidingsdrang regelmatig dorpen aan om die in bezit te nemen. Bij zulke aanvallen worden vaak de huizen van christenen en kerken in brand gestoken. Christenen die niet op tijd weten te ontkomen, lopen kans om gegijzeld of vermoord te worden.

Dank God voor de moed en vastberadenheid van christenen die op hun plek blijven omdat ze het Evangelie willen delen met moslims uit hun gebied. Bid om Gods bescherming voor hen.

Bid om wijsheid en Gods leiding wanneer christenen overwegen om hun dorp te verlaten en op een veiliger plek te gaan wonen. Sommige christenen worstelen met de vraag hoever ze kunnen en mogen gaan in het verdedigen van zichzelf en hun huizen. Bid om wijsheid voor hen.

Gebedspunt: Eilanden

De Malediven, de Komoren en Mindanao (Filipijnen) zijn eilanden waar christenen onder druk staan. Hoewel de Komoren officieel godsdienstvrijheid kennen, worden christenen vaak onder druk gezet om hun geloof af te zweren. Op Mindanao vallen islamitische terreurgroepen christelijke dorpen aan en vermoorden voorgangers. Inwoners van de Malediven mogen officieel alleen moslim zijn.

Bid voor de 16-jarige Kate uit Mindanao. Zij bleef alleen achter nadat haar vader (een voorganger), moeder en twee zusjes vermoord werden.

Bid dat christenen op de Komoren God niet zullen verloochenen.

Bid voor mogelijkheden voor inwoners van de Malediven om met het Evangelie in aanraking te komen.

Vervolging op de Filipijnen

Verdrietig laat Martha een foto zien: een levenloos lichaam in een bebloed shirt, liggend in het gras. Het is het lichaam van haar broer John, die een maand eerder werd doodgeschoten. De reden: moslims wilden zijn land hebben.

Christenen op het Filipijnse eiland Mindanao hebben te maken met toenemende vervolging. Ze maken zich grote zorgen, nu de Filipijnse regering een overeenkomst heeft getekend met de rebellen, die streven naar een autonome moslimregio.

In april ontmoette SDOK verschillende christenen op Mindanao. In de volgende editie van ons magazine STEM (begin juli) delen we hun verhalen en leest u wat er precies aan de hand is op dat eiland. Ontvangt u STEM nog niet, dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Filipijnen: dorp aangevallen door moslimextremisten

Op 1 juni zijn zo’n 160 christenen uit vier dorpen op de Filippijnen halsoverkop hun huizen ontvlucht, nadat hun dorpen waren aangevallen door moslimextremisten. Om negen uur ’s morgens begonnen zo’n driehonderd gewapende mannen de dorpen Malipayon, Saban, Maybula en New Bunawan met mortieren te beschieten.

De christenen kunnen nog niet terugkeren naar hun dorp, omdat ze bang zijn om alsnog aangevallen te worden door de militanten. Ze hebben niets kunnen meenemen op hun vlucht. Enkele van hen zijn ziek geworden, omdat ze geen medicijnen hebben. Een zusterorganisatie van SDOK zorgde voor basisbehoeften als voedsel, muskietennetten, dekens en medicijnen.

Bid voor de veiligheid van deze broeders en zusters in nood.

Gewelddadige kerstdagen

‘Vrede op aarde’, zongen we met kerst. Voor veel christenen stonden de kerstdagen juist in het teken van geweld. Op verschillende plaatsen in de wereld werden kerken aangevallen:

Zeker 38 mensen kwamen rond de kerstdagen om bij verschillende bomaanslagen in het noorden en midden van Nigeria. Lees meer.
Bij een bomaanslag op een kerk in Egypte kwamen bij een nieuwjaarsdienst 21 mensen om. Lees meer.
Op de Filippijnse eilandengroep Mindanao ontplofte een bom tijdens een kerkdienst op Eerste Kerstdag, elf mensen raakten gewond. Lees meer (Engels).
In Bangladesh werden christenen van zeven kerken door boeddhisten verhinderd om kerst te vieren. Lees meer (Engels).

Laten we bidden dat christenen die het slachtoffer zijn geworden van geweld, desondanks Gods vrede ervaren.

Bid dat degenen die de aanslagen hebben gepleegd tot inkeer komen.

Bid dat christenen op een juiste, bijbelse manier zullen reageren op het geweld en geen kwaad met kwaad vergelden.