Categoriearchief: gaza

Gaza: Onrust om bekeringen Ramez en Hiba tot islam

Moeder Huda en haar twee dochters Ranin en Rinad zitten verdrietig op de stoep van een kerk in Gaza. Ze praten over hun zoon en broer: Ramez Al-Amash. Al dagenlang hebben ze geen contact met de 25-jarige Ramez. Hij zou zich hebben bekeerd tot de islam. Er gaan geruchten dat hij uit vrije wil moslim is geworden, maar dat gelooft Huda niet. Ook andere christenen vertellen dat Ramez gedwongen is zijn christelijke geloof te verlaten.

Behalve Ramez zou ook de 31-jarige Hiba onder dwang moslim zijn worden. Haar drie jonge kinderen zijn bij haar. Ramez, Hiba en de kinderen verblijven bij een moslimgeestelijke. Hun bekeringen zorgen voor veel onrust onder de christenen. Niet eerder zijn er gedwongen bekeringen geweest in Gaza. Dat dit nu wel het geval zou zijn, doet de angst onder de christenen in Gaza toenemen. Als Ramez en Hiba gedwongen zijn, wat betekent dat dan voor hen?

Sinds de moslimgroepering Hamas in 2006 aan de macht is gekomen, is het leven moeilijker geworden voor christenen. Veel christenen ontvluchten het gebied zodra ze daartoe de kans krijgen, anderen bekeren zich uit vrije wil in de hoop op een gemakkelijker leven.

Bid voor de christenen in Gaza die het gevoel hebben dat ze in een gevangenis leven. De afgelopen zes jaar lijkt hun omgeving vijandiger te worden richting christenen.

Bid voor de voorgangers in Gaza. Bid om moed, kracht en wijsheid om hun gemeente te leiden. Bid vooral ook om leiding van de Heilige Geest.

Bid om bescherming van christelijke kinderen en jongeren die vaak meer openstaan voor (negatieve) invloeden van buitenaf. Bid ook voor moslims die oprecht zoeken naar de waarheid.

2.500 christenen vast in Gaza

Zo’n 2.500 christenen kunnen het geweld in de Gazastrook niet ontvluchten. Zij mogen het gebied, dat geteisterd wordt door gevechten tussen Israël en Hamas, niet verlaten.

Ouderen lukt het soms nog wel uit de Gazastrook weg te komen, maar mensen tussen de 18 en 35 worden bij de grens tegengehouden. Het komt voor dat het ene familielid wel Gaza kan verlaten en het andere niet.

Het kerkgebouw van baptistenvoorganger Hanna Massad is in een bombardement, dat gericht was op het politiebureau tegenover de kerk, flink beschadigd geraakt.

“De kerk had ‘slechts’ materiële schade”, zegt Suhad Massad, echtgenote van Hanna Massad. “Er raakten geen kerkleden gewond. Iedereen blijft thuis. Niemand durft de straat op te gaan.”

Pauline Ayyad heeft met haar drie kinderen het gebied wel kunnen verlaten. De weduwe van Rami Ayyad, die in 2007 vermoord werd als beheerder van een christelijke boekwinkel, kon op 27 december weg uit Gaza en bevindt zich momenteel op de Westelijke Jordaanoever.

Bid voor de christenen die vast zitten in het gebied en gescheiden zijn van familieleden die de Gazastrook wel mochten verlaten.

Bid voor de baptisten en de orthodoxe christenen. Dat ze God kunnen blijven dienen.

Dank dat Pauline Ayyad en haar kinderen naar een veiliger plek konden reizen.

Bid voor de dagelijkse levensbehoeften. De prijzen van onder meer brood en groente zijn door de schaarste zo gestegen, dat ze bijna onbetaalbaar zijn.

Bid ook voor de slachtoffers aan Israëlische en Palestijnse zijde.

Bid dat de rust spoedig terugkeert in Israël en de Palestijnse gebieden.

Gaza: christenen zijn erg ontmoedigd

Baptistenvoorganger Hanna Massad uit Gaza heeft in oktober de Gazastrook mogen verlaten om op de Westoever rust te vinden na alles wat er in Gaza gebeurd is. Tot nu toe heeft hij geen gelegenheid gekregen om zijn gemeente in Gaza te bezoeken. Als Hanna namelijk eenmaal in Gaza is, kan hij Gaza niet meer uit. De grenzen zitten potdicht.

Hanna zegt: “Van mijn gemeenteleden heb ik begrepen dat ze het niet aandurven om met z’n allen samen te komen op zondag. Dus zijn er alleen bijeenkomsten in kleine groepen.” Zijn vrouw Suhad, die een ander paspoort heeft, mag Gaza helemaal niet in.

Hanna’s vrouw vroeg ons: “Alsjeblieft, bid voor de veiligheid van de christenen [in de Gazastrook] en dat op Gods tijd de deuren voor ons weer open zullen gaan”

Bid dat de situatie in Gaza snel verandert zodat de leefomstandigheden in het gebied verbeteren en dat ds. Hanna Massad zijn gemeente weer kan bemoedigen met Gods woord en pastoraat.

Bid dat de gemeente van Gaza weer moed vat om in haar eigen kerk bij elkaar te komen. Zij zijn erg ontmoedigd door de moord op Rami Ayyad, de manager van de Bijbelwinkel, en de aanslag op de bibliotheek van YMCA op 15 februari.

Bid dat Hamas, die in Gaza de dienst uitmaakt, haar belofte waarmaakt, dat ze de christenen zullen beschermen.

De bijbelwinkel is nog steeds gesloten. Bid dat die gauw weer open kan gaan.

Christenen in Gaza zijn bang

Sinds de moord op Rami Ayyad van de christelijke boekwinkel in Gaza, oktober vorig jaar, zijn de 3.000 christenen in Gaza erg bang. Een aantal families is naar de Westoever vertrokken, anderen proberen naar een Westers land te emigreren, omdat zij worden bedreigd door militante moslims.

Ook Ayyads weduwe Pauline en haar kinderen zijn tijdelijk uit Gaza weggeweest. Begin januari zijn ze teruggegaan, maar is er een tekort aan elektriciteit, voedsel, medicijnen en brandstof. Zodoende kunnen ziekenhuizen vaak niet draaiende worden gehouden. Omdat Pauline begin februari via een keizersnede moet bevallen, overweegt ze Gaza toch weer te verlaten, maar het is erg moeilijk om daarvoor een vergunning te krijgen.

Bid voor Pauline en haar zoontjes George en Wisam. Bid dat de bevalling zonder complicaties mag verlopen, hetzij in Gaza, hetzij op een veiliger plaats.

Bid voor de kleine christelijke minderheid in Gaza. Zij staan onder grote druk om te vluchten, maar kunnen meestal niet weg.

Bid ook voor ds. Hanna Massad van de baptistengemeente in Gaza. Hij is een van de christenen die tijdelijk buiten Gaza woont. Hij heeft al een aantal keren geprobeerd terug te keren om zijn gemeente in Gaza te dienen, maar werd telkens bij de grens tegengehouden.

Bethlehem: Weduwe vermoorde evangelist vraagt gebed

Pauline Ayyad, de weduwe van de vermoorde beheerder van de enige christelijke boekwinkel in Gaza, is met haar kinderen naar Bethlehem gegaan. In Gaza voelde zij zich niet veilig. Haar man Rami is begin oktober vermoord. De daders en hun motief zijn niet bekend, maar Palestijnse christenen zijn ervan overtuigd dat Rami Ayyad om zijn geloof is vermoord.

Het hele team van de boekhandel bevindt zich nu ook in Bethlehem. Ook zij voelden zich niet langer veilig in Gaza.

Pauline heeft sterke, maar ook veel zwakke momenten. Ze wordt erg bemoedigd door de brieven en kaarten die zij uit de hele wereld ontvangt.

Haar zoontje George (2) schijnt het meest te lijden. Hij mist zijn vader enorm en eet bijna niets.

Pauline verwacht rond 12 februari haar baby. Dat is tevens haar trouwdag. Het is de bedoeling dat de baby met een keizersnede gehaald wordt.

Blijft u alstublieft bidden voor Pauline en haar kinderen George (2) en Wisam (bijna 1 jaar)

Bid ook voor de rest van het team. Zij voelen zich ontheemd (en zijn dat ook).

Bid dat recht en orde in Gaza hersteld wordt, zodat zij naar huis terug kunnen keren.

Bid dat de Hamas zijn belofte waar zal maken om de christelijke minderheid te beschermen.

Beheerder boekwinkel Gaza vermoord

In het weekeinde van 6/7 oktober is de beheerder van de christelijke boekwinkel in Gaza-stad vermoord. Rami Ayyad is dertig jaar geworden en laat een zwangere vrouw en twee kinderen achter. De daders en hun motief zijn niet bekend, maar Palestijnse christenen zijn ervan overtuigd dat Ayyad om zijn geloof is vermoord. Hij is met een schot door het hoofd om het leven gebracht. Ook is hij meerdere malen gestoken met een mes. De moord is nog niet opgeëist.

Ayyad laat z’n zwangere vrouw Pauline achter met twee kinderen, George (2 jaar) en Wisam (9 maanden).

In het verleden zijn medewerkers van de boekwinkel en de huisbaas bedreigd door anti-Westerse groeperingen. Begin dit jaar vond een bomaanslag plaats, die slechts materiële schade veroorzaakte. Open Doors was bij de oprichting van de boekwinkel betrokken en ondersteunt deze al jaren. Door de brute moord zit de angst er bij de christelijke gemeenschap goed in.

De boekwinkel blijft voorlopig gesloten.

Bid in de eerste plaats voor Ayyads weduwe Pauline en haar kinderen. Zij heeft het geestelijk en lichamelijk erg moeilijk. Tijdens de begrafenis is zij flauwgevallen.

Bid voor de zwaar geïntimideerde christenen van Gaza.

Bid voor de overige medewerkers van de boekwinkel, en dat deze binnenkort toch weer geopend kan worden.

Bid dat de Hamas zijn belofte waar zal maken om de christelijke minderheid te beschermen.