Categoriearchief: india

India: We willen jullie kerk hier niet

Afgelopen zondag viel een groep hindoe-extremisten een kerk in het zuiden van India aan. Het interieur van de kerk werd vernield en acht christenen raakten gewond. Twee van hen werden met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

De groep hindoes werd aangevoerd door de leider van de plaatselijke afdeling van de grootste partij van India (BJP). De aanvallers gebruikten houten en ijzeren voorwerpen om de christenen te slaan. “De vrouwen en kinderen schreeuwden het uit”, vertelt voorganger Robert. Zelf werd hij ook geslagen. “De leider van de groep bedreigde mij en zei: ‘We willen jullie kerk hier niet! Je kunt deze plaats maar beter verlaten.’”

De politie kwam niet in actie tegen de extremisten. Wel namen ze voorganger Robert mee naar het bureau om hem te ondervragen. Ze besloten echter om de zaak niet verder te onderzoeken.

Situatie in India verslechterd
De organisatie ICC volgt nauwlettend de aanvallen van hindoe-extremisten op christenen. Alleen al in de staat Uttar Pradesh vonden in de afgelopen honderd dagen zeshonderd incidenten plaats. “Deze aanval illustreert de toenemende vijandschap tussen religies in India. Hij doet ons pijn om steeds weer te horen van aanvallen op christenen en kerken. Ook zijn we bezorgd vanwege het ontbreken aan steun van politie en overheid”, aldus Todd Daniëls, medewerker van ICC.

Bid voor deze kleine groep christenen in Bangarapet, India. Bid om genezing voor degenen die gewond zijn geraakt. Bid om vertrouwen op God.

India: christelijke vrouwen gearresteerd

Vier christelijke vrouwen uit de Indiase deelstaat Karnataka zijn gearresteerd nadat ze en niet-christelijk gezin hadden bezocht. Mini, Leelamma, Shirley en Shubna werden ervan beschuldigd dat ze de familie wilden bekeren tot het christendom. De vrouwen werden op 12 augustus gevangen genomen en ondervraagd. Vervolgens werden ze weer vrijgelaten.

In de regio waar de vrouwen wonen, zijn veel hindoe-extremisten actief. Sajan George, de leider van een christelijke organisatie in India, vertelt: “Deze arrestaties zijn reden tot zorg. Want er worden niet alleen onschuldige gelovigen aangevallen, ook de samenleving wordt ontwricht. De hindoe-extremisten willen een gevoel van wantrouwen ten opzichte van christenen verspreiden.”

Onlangs werden ook christenen uit hun huizen in de deelstaat Bastar verjaagd. Ook mogen in vijftig dorpen uit dezelfde regio geen christelijke voorgangers meer komen.

Bron: Barnabas Fund

Afghanistan: Indiase priester ontvoerd

In het dorpje Sohadat in de Afghaanse provincie Herat staat een school voor Iraanse vluchtelingen. Die wordt geleid door de Jezuïtische Vluchtelingendienst. Priester Alexis Prem Kumar bezocht deze school. Toen hij weer wilde vertrekken, omsingelde een groep gewapende mannen het gebouw.

De mannen schoten met hun wapens in de lucht. Ze pakten Alexis en dwongen hem in een auto. Toen reden ze weg. Sinds de dag dat het gebeurde, afgelopen maandag, is niets meer vernomen van de priester. Zijn familie is in onzekerheid.

De priester bezocht de school als directeur van de afdeling Afghanistan van de Jezuïtische Vluchtelingendienst. De internationale directeur Peter Balleis is diep geschokt door de ontvoering. “We hebben contact met alle relevante autoriteiten en doen er alles aan om zijn veiligheid en een spoedige terugkeer te verzekeren. Ondertussen bidden we voor Prem Kumar en zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd.”

Terwijl het Indiase ministerie van Buitenlandse zaken bij de lokale autoriteiten aandringt, verzoekt de Conferentie van Katholieke Bisschoppen om het ingrijpen van de nieuw verkozen Indiase minister-president Narendra Modi. Sinds India betrokken is bij een groot aantal ontwikkelingsprojecten in Afghanistan, zijn er veel aanslagen gepleegd op Indiase burgers en op Indiase doelwitten. Toch is het niet duidelijk wie de daders zijn of wat hun motieven zijn.

Bid voor het welzijn van priester Alexis Prem Kumar.

Bid voor de familie van de priester en de andere betrokkenen.

Bid dat de contacten van de Jezuïtische Vluchtelingendienst, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Conferentie van Katholieke Bisschoppen met de autoriteiten mogen leiden tot de veilige terugkeer van priester Alexis Prem Kumar.

India: Mishandelingen krijgen Manju niet klein

“Je kunt me slaan tot je er bij neervalt. Mijn geloof in Jezus Christus geef ik niet op.” Jarenlang werd de Indiase Manju (26) mishandeld door haar echtgenoot. Toch weigert Manju haar geloof op te geven en bidt ze dat haar man ook tot geloof komt.

“Ik probeerde over mijn nieuwe geloof te vertellen, maar hij wilde niet luisteren”, vertelt Manju. “Hij dwong me gif te drinken omdat ik de familienaam te schande maak door mijn bekering tot het christendom. Hij wilde weleens zien of de God over wie ik sprak mij ook zou kunnen redden.” Manju overleeft de aanslag. Meer mishandelingen volgen.Het komt zelfs zo ver dat Manju bewusteloos wordt geslagen en op het treinspoor wordt achtergelaten. Dat haar man hiertoe in staat blijkt, doet Manju samen met haar driejarige dochter vluchten naar haar ouders, waar ze nu wonen.

Christenen worden in India gezien als derderangsburger. Hindoe-extremisten zijn er van overtuigd dat iedereen hindoe moet zijn. Politieke partijen in verschillende staten ondersteunen deze gedachte. Steeds meer mensen uit de laagste kasten komen tot geloof in Christus. Terwijl in sommige staten de kerk vrij is om samen te komen, staat de kerk op andere plekken onder druk. Open Doors helpt christenen als Manju met sociaal economische hulp. Zo ontving Manju een naaimachine om haar te helpen geld te verdienen.

Dank dat Manju de mishandelingen overleefde en bid voor haar man. Bid dat ze sterk staat in geloof en in alles vertrouwt op de Here God.

Manju’s ouders zijn door haar getuigenis ook tot geloof in Christus gekomen. Bid om wijsheid en leiding van de heilige Geest. Bidt u ook om een zegen op het werk van Open Doors waarmee christenen als Manju beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud?

Bid dat het getuigenis van Manju nog meer mensen de ogen en het hart opent voor de Here God. Bid om kracht voor christenen die net als Manju tot geloof komen en daardoor op weerstand stuiten van hun omgeving.

Indiase christenen op borgtocht vrijgelaten

George en Johnson, de twee Indiase christenen die afgelopen zomer werden gearresteerd vanwege vermeend seksueel misbruik, zijn op borgtocht vrijgelaten. Begin januari mochten de twee mannen de gevangenis verlaten. Ze moeten zich nog regelmatig bij het gerechtshuis melden totdat er uitspraak is gedaan in de zaak.

In juli 2013 werden George en Johnson door een zestienjarig meisje beschuldigd van seksueel misbruik. Christelijke voorgangers uit de omgeving verdiepten zich in de situatie en spraken met de beide mannen. Ze kwamen tot de conclusie dat de beschuldigingen tegen de twee vals zijn en zijn van mening dat het een vooropgezet plan is om christenen dwars te zitten.

George en Johnson zijn inmiddels terug bij hun familie. Ze zijn op borgtocht vrij totdat er een uitspraak is gedaan, dit kan in India jaren duren.

Lees hier een artikel over de arrestatie van Johnson en George.

Dank God dat George en Johnson thuis zijn bij hun familie.

Bid dat de mannen vrijgesproken worden en hun werk kunnen voortzetten.

India: Voorgangers in Orissa brengen het evangelie aan hun vervolgers

“We zijn alles kwijtgeraakt.” Ds. Gopanbandhu Digal en dertig andere voorgangers uit Orissa werden bij de aanslagen in 2008 uit hun dorpen verjaagd door extremistische hindoes. Hun huizen werden in brand gestoken en velen verloren familieleden. Gopanbandhu zag zijn eigen broer voor zijn ogen afgeslacht worden. Zijn vrouw werd zo zwaar mishandeld, dat ze een miskraam kreeg.

Nu zetten Gopanbandhu en de andere voorgangers zich met hart en ziel in om de hindoes die verantwoordelijk zijn voor de aanslagen te bereiken met het Evangelie. “Het is moeilijk om te vergeten wat er is gebeurd. We zijn alles kwijtgeraakt. Maar de liefde van Christus heeft onze gevoelens van boosheid en wrok overwonnen.”

SDOK gaf Gopanbandhu en enkele andere voorgangers een motorfiets, waarmee ze veiliger kunnen reizen en moeilijk bereikbare hindoedorpen kunnen bereiken met het Evangelie.

Bekijk een video met het verhaal van Gopanbandhu.

Bemoedig Bijbelschoolstudenten in het Himalaya-gebied

In het noorden van India wonen tientallen jongeren voor een periode bij elkaar om een tweejarig bijbeltrainingstraject te volgen. Ze komen uit Bhutan, Nepal, India en Myanmar; uit gebieden waar men argwanend of zelfs vijandig ten opzichte van het Evangelie staat.

Toch hebben zij maar één doel voor ogen: als ze de bijbelschool hebben afgerond willen ze terug naar hun eigen land en volk om het Evangelie door te geven.

Eén van de studenten zei tegen een medewerker van SDOK: “Ik ben niet bang om terug te gaan naar Bhutan. Wat ze me ook aan zullen doen, zelfs al word ik gevangen gezet, de woorden van Galaten 2:20 bemoedigen mij: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.”

Een student uit Nepal vertelde: “In de omgeving waar ik vandaan kom ben ik een van de weinige christenen. Soms voel ik me eenzaam. Maar de wetenschap dat ik broeders en zusters heb op andere plaatsen, bemoedigt mij. God zal mij wijsheid geven, dat heeft Hij beloofd.”

Bemoedig studenten van deze bijbelschool met een kaart!

Download deze informatie en het adres.
Download Engelse bemoedigingsteksten.

Nobi: Van vervolger tot volgeling van Jezus

In de Indiase deelstaat Orissa vonden in 2008 op grote schaal aanslagen op christenen plaats. Zeker honderd christenen werden gedood en meer dan 50.000 mensen sloegen op de vlucht.

Vijf jaar na deze gebeurtenissen reisde SDOK met de EO naar Orissa. Daar ontmoetten we Nobi Digal, een man die direct betrokken was bij de gewelddadigheden in 2008. Nobi (rechts op bovenstaande foto) martelde christenen en stak hun huizen in brand. Vijf jaar geleden vernielde hij een kerk. Nu bezoekt Nobi zelf een kerk; hij is christen geworden, dankzij een dominee die zelf slachtoffer was van de gewelddadigheden.

U kunt het indrukwekkende verhaal van Nobi bekijken via onderstaande video. Daarnaast kunt u op 9 januari een radioreportage van deze ontmoeting beluisteren in het EO-programma Door de Week (20.00 – 21.00 uur, Radio 5).

Kijk voor meer informatie en eerdere audioreportages over Orissa op de website van EO Geloven.

Levenslange gevangenisstraf voor zeven christenen in India

Zeven christenen in Orissa, India, zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen voor de moord op een hindoeleider in 2008. De christenen zijn onschuldig en werden zonder enig bewijs veroordeeld.

Raphael Cheenath, een aartsbisschop uit de regio, meldt: “We gaan beroep aantekenen bij het hooggerechtshof over dit oneerlijke en onacceptabele vonnis. De maoïsten hebben twee keer de verantwoordelijkheid opgeëisd voor de moord op hindoeleider Laxamananda Saraswati en vier van zijn volgelingen.”

De moord op hindoeleider Saraswati zorgde in 2008 voor rellen en geweld tegen christenen. Honderden christenen werden gedood en meer dan 50.000 christenen sloegen op de vlucht.

Sajan George, voorzitter van de Wereldraad voor Indiase christenen (GCIC), noemt de uitspraak een “trieste vertoning van hoe het Indiase rechtssysteem werkt”. Hij verklaart dat de rechters zijn beïnvloed en opzettelijk de hoorzittingen en processen hebben vertraagd. “We zijn het er allemaal over eens dat het basisprincipe van een democratie is dat iedereen gelijk beschermd wordt door de wet. In dit geval zijn deze zeven mannen niet volgens dit principe veroordeeld.”

Bron: AsiaNews