Categoriearchief: indonesie

Indonesië: Kerken slachtoffer van incident

In Papua, Indonesië is tijdens het einde van de ramadan een rel ontstaan tussen christenen en moslims. Daarbij staken jonge christenen een kiosk in brand. Volgens nationale kranten wilden de christenen de moslims verbieden om te bidden en gooiden ze stenen naar hen.

Volgens de Evangelische Kerk van Indonesië ontstond de onrust doordat de christenen tegelijk met de moslims een feest gepland hadden. Enkele leden van de kerk vroegen enige tijd van tevoren via de politie aan zowel de kerk als de moskee hun luidsprekers niet te hard te zetten en rekening met elkaar te houden. Deze oproep zou door de politie niet goed verspreid zijn.

Een paar christelijke jongeren gingen tijdens het feest aan moslims vragen of de luidsprekers wat zachter konden. De politie zou dit hebben geïnterpreteerd als een confrontatie tussen de twee religieuze groeperingen. Bij het ingrijpen is een vijftienjarige christelijke jongen om het leven gekomen.

Kerken elders in Indonesië zijn de dupe van het geweldsincident. Twee gebouwen in Yogyakarta en Purworejo zijn in brand gezet. In Solo, op Java hebben moslims de sluiting van een kerkgebouw afgedwongen. Moslims interpreteren het incident als een vijandelijke houding van christenen naar moslims.

Bid dat er rust komt tussen moslims en christenen in Indonesië.

Bid voor alle betrokkenen bij het incident. Bid voor vergevingsgezindheid.

Indonesië: Yanmar blijft op Sumatra ondanks tegenstand

Wie de Here Jezus wil volgen op het Indonesische eiland Sumatra, staat veel tegenstand te wachten; maar weinig mensen komen met het evangelie in aanraking. Yanwar, een man van in de veertig, probeert daarin verandering te brengen. Sinds zijn bekering, enkele jaren geleden, blijft hij onvermoeibaar vertellen over de Here Jezus. De prijs was hoog: bijna verloor hij zijn vrouw en kinderen, die weinig begrijpen van Yanwar’s nieuwe geloof.

Een paar maanden geleden namen de vijandigheden toe: twintig mannen probeerden Yanwar met geweld uit het dorp te verwijderen. “Ik woon nu in een ander dorp, maar Sumatra verlaten? Dat nooit”, zegt Yanwar. “Er zijn maar weinig ex-moslims op dit eiland. Ik wil hier blijven en het evangelie delen met mensen die ik ken. Juist door alle weerstand voel ik me meer dan ooit verbonden met Isa Almasih (Jezus Christus, red.).” Eind december werd Yanwar opnieuw gearresteerd en ondervraagd door lokale dorpsoudsten. Ze bedreigden hem en namen zijn Bijbels af. Desondanks keerde Yanwar kortgeleden terug naar zijn dorp, en blijft hij vertellen over de Here Jezus. Omdat Yanwar geen inkomsten meer heeft, biedt Open Doors ondersteuning.

Het Indonesische eiland Sumatra snakt naar christenen als Yanwar; mensen die de gebruiken en taal van het gebied kennen. De afgelopen weken ontving Open Doors regelmatig berichten over bedreigingen en arrestaties op Sumatra en Atjeh, onderdeel van het eiland. Vooral op Atjeh is de anti-christelijke stemming sinds de Tsunami van 2004 sterk toegenomen. Desondanks blijft Open Doors actief in de ondersteuning van christenen in de regio.

Bid voor Yanwar en zijn familie. Yanwar vraagt vooral gebed voor zijn vrouw en kinderen, die nog geen christen zijn.

Bid om wijsheid voor medewerkers van Open Doors die Yanwar proberen te ondersteunen en met hem zoeken naar een manier waarop hij zijn gezin kan onderhouden.

Bid voor andere christelijke werkers op het eiland Sumatra: dat de toenemende vijandigheid hen niet weerhoudt, en dat ze hun boodschap met wijsheid brengen.

Indonesië: Twee christengevangenen vrijgelaten

Afgelopen maandag was het zover: ex-moslims Rudi en Ipin* werden vrijgelaten. De broers zaten bijna twee jaar in de cel. In maart 2012 belaagden ruim tweehonderd boze moslims het huis waar ze verbleven. Moslimfamilieleden hadden vernomen dat de broers samenkwamen met andere ex-moslims. Vijf maanden later werden Rudi en Ipin veroordeeld tot een celstraf, omdat ze moslims hadden verteld over Jezus Christus.

Zodra de gevangenispoorten opengingen wierp Indina* zich in de armen van haar man Ipin. Achteraf zei ze met een glimlach: “Hoewel we van elkaar gescheiden waren, voelde ik vreugde omdat ik weet dat God altijd bij ons is.” Bij de hereniging met hun gezinnen staken beide broers hun armen in de lucht en ademden de vrijheid in. “Het feit dat ik heb geleden voor Christus betekent dat ik op de goede weg ben”, zei Rudi, die slechts twee jaar voordat hij in de cel belandde tot geloof kwam.

“Eigenlijk waren onze laatste dagen in de gevangenis onze beste dagen”, antwoordde Rudi toen hem werd gevraagd hoe het voelt om vrij te zijn. “We hebben met zoveel mensen in de gevangenis relaties opgebouwd en een flink aantal gelooft nu in de Here Jezus. Nu we zijn vrijgelaten vraag ik me af hoe we hun jonge geloof kunnen voeden.”

Dank de Here God voor de vrijlating van Rudi en Ipin.

Bid voor de echtgenotes en kinderen van Rudi en Ipin. Ook zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Bid dat ze volop genieten van het samenzijn.

Bid voor de gevangenen die dankzij het getuigenis van de broers tot geloof zijn gekomen. Bid dat ze groeien in geloof en steun vinden bij de Here God en bij elkaar.

* Rudi, Ipin en Indina heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

“Jezus is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets”

Terwijl Ribur Manulang (31) uit Indonesië op haar motorfiets het dorp binnenreed, werd haar vriend Roy (24) door een boze menigte in elkaar geslagen. Toen Ribur haar motor parkeerde, zag ze Roy opgerold op de grond liggen, om zich te beschermen tegen de schoppen van de omstanders. “Zij hoort bij hem!” hoorde Ribur roepen en voor ze het wist, werd ze door woedende mensen van haar motor getrokken en mishandeld.

Ribur en Roy zijn evangelisten in de provincie Atjeh, waar veel moslims wonen. De laatste jaren evangeliseren ze onder moslims, door lokale mensen te helpen met landbouw en veeteelt. Zo sluiten ze vriendschappen met hen. Op die manier zijn al vijf moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus.

Droom
In mei 2012 ervoeren Ribur en Roy dat God hen riep om het Evangelie te brengen naar het dorp Gampong Neuheun. Ribur kreeg drie keer een droom, waarin ze Jezus tot zich hoorde spreken als de Goede Herder uit Psalm 23. In Indonesië mogen christenen een Bijbel hebben, maar evangeliseren is verboden. Ook mogen moslims zich niet bekeren tot het christendom. Evangelisten moeten daarom erg voorzichtig zijn. Ribur en Roy verbleven in het huis van een moslimvrouw, Maria, die veel vragen had over het christelijk geloof. Op 30 mei stond Roy buiten voor het huis, toen een jongeman een gesprek met hem begon. Roy voelde dat er iets niet klopte en zocht een manier om het gesprek af te kappen. Op dat moment kwam er een grote groep mensen op hem af. Plotseling sloeg de jongeman Roy hard in zijn gezicht. Daarop renden de andere mensen naar hem toe en begonnen hem in elkaar te slaan.

Geslagen
Ribur vertelt: “Mensen riepen ‘Allahu akbar!’ [‘Allah is groot!’]. Op dat moment werd ik van mijn motor getrokken. De mensen riepen: ‘Je bent hier gekomen met een hoofddoek om, maar we weten dat je een ander doel hebt. Wat doe je hier?’ Ik bad tot God om kracht. Ik dacht ook aan Jezus die geslagen werd omwille van mij. Roy en ik werden naar het huis van het dorpshoofd gebracht, waar we ondervraagd werden. We werden uitgescholden en bespot. Als reactie daarop vertelden we waarom we in Jezus geloven. Maar elke keer als we iets zeiden, sloegen ze ons. Het is een wonder dat we de kracht kregen om alles vol te houden.”

Politie
De evangelisten werden ervan beschuldigd dat ze een moslimvrouw hadden gedwongen om naar de kerk te gaan. Ze vertelden dat ze alleen met haar over het christendom hadden gesproken, met haar instemming. ‘Wie heeft jullie gestuurd?’ vroeg het dorpshoofd. ‘Jezus heeft ons gestuurd’, verklaarden ze. Toen de mensen dat hoorden, werden ze furieus. Omdat hij bang was dat het uit de hand zou lopen, schakelde het dorpshoofd de politie in. Vier agenten namen Ribur en Roy mee naar het politiebureau. Daar werden ze opnieuw ondervraagd, maar ze kregen ook veel mogelijkheden om van hun geloof te getuigen. Na een paar dagen werden Ribur en Roy officieel aangeklaagd voor ‘godslastering en het beledigen van de islam’, twee ernstige vergrijpen. Ze zaten zestig dagen in de gevangenis.

Verbazingwekkende liefde
“Alles wat er in mijn leven gebeurd is – ook mijn gevangenschap – is Zijn wil.” zegt Ribur. “Op een dag voelde ik me erg ontmoedigd. Ik vertelde God hoe moeilijk het voor mij was, en overwoog zelfs om niet meer te evangeliseren. Maar God bemoedigde mij. Ik ervoer Gods verbazingwekkende liefde in de gevangeniscel. Ik maak me geen zorgen meer. Jezus is mijn Goede Herder; het ontbreekt mij aan niets.”

Eind juli 2012 werden Ribur en Roy vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Toch is de zaak nog niet gesloten, door druk van de moslimgemeenschap. Ondanks de onzekerheid blijven ze vertrouwen op God en bidden ze om nieuwe manieren om het Evangelie te delen in Indonesië.

Indonesie: evangelisten veroordeeld tot drie jaar cel

Kashfi Rasyid en Jalaludin, twee christenen uit Indonesië, zijn veroordeeld tot drie jaar cel voor het evangeliseren onder moslims. Vijf andere christelijke gezinnen die betrokken waren bij hun werk, moesten vluchten voor hun leven.

Tijdens de rechtszaak ging het vooral om de vraag of Kashfi Rasyid en Jalaludin beschouwd moesten worden als moslims, gezien hun islamitische achtergrond. De mannen hielden vol dat ze christen waren. De advocaten van de christenen zijn van plan om in hoger beroep te gaan.

De andere betrokken christenen die op de vlucht geslagen zijn, hebben zich met hulp van de Britse zusterorganisatie van SDOK op een andere plaats gevestigd.

Bid dat Kashfi Rasyid en Jalaludin in hoger beroep worden vrijgesproken.

Bid dat God hen kracht geeft en hun geloof versterkt tijdens hun gevangenschap.

Bid om bescherming voor de andere betrokken christenen.

Bid dat God hen gebruikt om veel mensen voor Hem te winnen.

Indonesië: Kerk op Java gesloopt

Al huilend keken de leden van de Batak Protestantse kerk in het Bekasi district toe hoe hun kerkgebouw door een graafmachine werd vernield. Het lokale bestuur van Bekasi besloot de kerk in aanbouw te slopen omdat er geen bouwvergunning was. Een verdrietig moment voor de gemeente van pastor Nababan.

Begin dit jaar vroeg de kerk een bouwvergunning aan en zorgde daarbij voor alle benodigde papieren. Hoewel er nog geen officiële goedkeuring was gegeven, gaf pastor Nababan opdracht om te gaan bouwen omdat er aan alle eisen was voldaan. Dit is niet ongebruikelijk in Indonesië waar vergunningsaanvragen vaak lang blijven liggen. Toen de bouw begon, trokken moslims de straat op om te protesteren. Ondanks de pogingen van de kerk om door te gaan met de bouw besloot het lokale bestuur de kerk in aanbouw te slopen.

Op Indonesië is ruim 90 procent van de bevolking moslim. In bepaalde gebieden zorgt de toename van radicale islam voor meer geweld tegen christenen en kerken. De Javaanse pastor Bernard Maukar kreeg een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd omdat hij een kerk zou hebben geleid zonder dat hij daar een vergunning voor had.

Bid om kracht en troost voor de gemeente van pastor Nababan.

Bid om vrede tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Bekasi. Bid dat dit incident niet zorgt voor meer spanningen tussen moslims en christenen.

Bid voor christenen zoals pastor Maukar die te maken krijgen met onrecht.

Protest na anti-islamfilm zaait angst onder christenen

Zes christenen gedood in Nigeria. Twee kerken platgebrand in Niger. En vanuit Irak komt het bericht dat er grote angst is voor wraakacties na het uitkomen van de anti-islamfilm Innocence of Muslims.

Vorige week ontstond er over de hele wereld ophef door de film, waarin de profeet Mohammed wordt beledigd en de islam belachelijk gemaakt. Van Indonesië tot in Afrika. In Nigeria schoten gewapende moslims zes christenen dood die een potje zaten te kaarten. Tien anderen raakten gewond.

In de stad Zinder in Niger werden tegelijkertijd twee kerken aangevallen. De aanvallers staken de kerken in brand en verwondden een vrouw en twee pastors. Later werd melding gedaan bij de politie dat demonstranten van deur tot deur gingen en christenen en christelijke bedrijven bedreigden.

“Christenen uiten hun angsten en zorgen over het gevolg van deze film. De christenen ervaren dat zulke acties uit het Westen angst zaaien en zorgen voor meer geweld tegen hen in het Midden-Oosten”, schrijft een veldwerker van Open Doors in Irak.

Bid voor rust onder moslims die in deze film aanleiding zien christenen aan te vallen. Bid voor imams die haat prediken en oproepen tot wraak, bid dat God hen de ogen opent.

Bid ook voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanval op de groep christenen in Nigeria. Vraag God om troost en bemoediging voor hen.

Bid dat christenen in de Moslimwereld zich niet laten lamleggen door de angst die gezaaid is door de demonstraties naar aanleiding van de film. Bid om volharding en wijsheid in hoe ze zich moeten opstellen.

Indonesie: Gebedshuis van Christenen in Atjeh aangevallen

In de Indonesische provincie Atjeh is vorige week zondag een gebedshuis van christenen verwoest, meldt het Reformatorisch Dagblad. Zo’n 300 moslims vielen het gebouw aan, waar 60 christenen waren samengekomen om te bidden. Doordat de politie snel ter plaatse was, zijn er geen gewonden gevallen. Steeds vaker komen er berichten over aanvallen op kerken in Indonesië.

Lees het het artikel in het RD.

Indonesië: Roy en Ribur zijn geslagen, uitgescholden en gevangen gezet

“We voelen ons allebei bevoorrecht dat we dit mogen meemaken. Als mensen me slaan, denk ik aan de Here Jezus, die op dezelfde manier leed”, zegt de 31-jarige Ribur Manulang uit Indonesië. Ze werd eind mei in de provincie Atjeh gearresteerd omdat ze werd herkend als vriend van een andere christen, Roy.

De 24-jarige Roy Tyson Kalbulan wordt ervan beschuldigd een islamitische vrouw te hebben gedoopt. “Ik heb haar niet gedoopt. Ze vroeg mij naar Jezus en naar de doop. Daarop heb ik verteld over wat ik geloof.” De vrouw stelde een paar dagen later een buurman dezelfde vragen. Dat leidde tot geruchten dat de vrouw zich had bekeerd tot het christendom.

Toen Roy zich weer in de buurt van de vrouw liet zien, werd hij aangevallen door moslims. Op het moment dat Roy zou worden meegenomen naar het politiebureau, riep een toeschouwer dat hij een vrouw, Ribur, herkende als vriend van Roy. De menigte keerde zich daarop ook tegen haar. Een half uur lang werden Roy en Ribur geslagen en uitgescholden. Toen grepen agenten in en werden de twee christenen naar het politiebureau gebracht.

“Mijn medegevangenen boden me sigaretten aan en riepen me op mijn geloof te veranderen. Ik heb hen gezegd dat ik liever sterf, dan dat ik Jezus verloochen”, zegt Roy. “Ze hebben me zien bidden en zingen en gezien hoe ik Jezus loofde. Daarna wilden ze meer van Hem weten.”

Ribur wordt in een andere gevangenis vastgehouden, maar vertelt dat zij hetzelfde doet als Roy. “Jezus gaf Zijn leven voor ons en voor de mensen in Atjeh. Als Jezus me bevrijdt uit deze gevangenis en me opnieuw de kans geeft om de mensen in Atjeh te dienen, doe ik dat.

Bid voor Roy en Ribur en in het bijzonder voor hun gezondheid. Vooral Ribur heeft nog last van de verwondingen die ze opliep door de mishandeling.

Dank God voor de moed van deze gelovigen om te blijven getuigen van Zijn liefde.

Bid ook voor vrede in de harten van Roy en Ribur in afwachting van hun proces. Bid voor de advocaat van de twee; voor wijsheid de zaak op de juiste manier aan te pakken.

Indonesische christenen bekogeld met troep tijdens kerkdienst

Een kerkdienst in Bekasi, in de buurt van Jakarta, werd onlangs verstoord door een grote groep moslimextremisten. De aanvallers gooiden urine, rotte eieren en stenen naar de gemeenteleden, waardoor ze op de vlucht sloegen.

Ook werd de voorganger van de gemeente, Palti Panjaitan, met de dood bedreigd. Palti heeft een aanklacht ingediend voor deze incidenten, maar daar is nog niets mee gedaan. (Bron: Compass Direct)

De gemeente in Bekasi ligt al jaren onder vuur. Hoewel de gemeente een eigen kerkgebouw heeft, mag ze daar geen gebruik van maken omdat de benodigde vergunning niet wordt afgegeven. Daarom komt de gemeente samen op het terrein naast de kerk, op de openbare weg.

Lokale moslims doen er alles aan om de gemeente weg te jagen. Het terrein waar de gemeente samenkomt wordt vaak bevuild met glasscherven en dode ratten. Tijdens de samenkomst wordt vlak naast het terrein luide muziek gedraaid, om de gemeente te overstemmen (zie de onderstaande video).

De plaatselijke autoriteiten hebben de kerk verzocht om samen te komen in een ander dorp, enkele kilometers verderop, om verdere onrusten te voorkomen.

Dank God dat de gemeente blijft samenkomen. Bid dat er een einde komt aan de intimidatie en dat de gemeente in alle rust haar kerkdiensten kan houden.