Categoriearchief: indonesie

Indonesië: Vlam kan zo weer in de pan slaan in christelijk gebouwencomplex

Het is momenteel rustig op het terrein van een christelijk gebouwencomplex in de buurt van de stad Jakarta op het Indonesische eiland Java. Maar de bewoners zijn bang dat de vlam zo weer in de pan slaat zodra extremistische moslims iets niet zint.

Vorig jaar meldde een groep radicale moslims zich met wapens aan de poort van het complex. Deze omheinde, christelijke wijk herbergt een school, medische post, een kerk, een boerderij, studentenhuizen voor zendingsopleidingen en andere trainingsfaciliteiten. De moslims eisten dat in elk geval de medische post en de school hun deuren zouden sluiten. Zij zien de sociale hulp die de christenen bieden als mogelijkheid om moslims te bekeren tot het christendom. Deze ‘evangelisatieactiviteiten’ zijn hen een doorn in het oog.

Daniel, directeur van een partnerorganisatie van Open Doors en woonachtig in de christelijke wijk, ging in gesprek met de moslims. Deze doorgewinterde zendeling op leeftijd maakte al heel wat mee, maar de dreiging werd hem dit keer bijna te veel. De situatie was zo beangstigend, dat Daniel zwichtte en een compromis sloot met de moslims. Hij ondertekende een document waardoor hij instemde met onder meer de sluiting van de medische post.

Op dit moment proberen de lokale christenen zo goed en zo kwaad als het gaat te leven met moslims als naaste buren, maar de continue dreiging maakt het moeilijk.

Vraag God de christenen te beschermen. Bid dat zij wegen vinden om uit te reiken naar mensen die medische hulp of onderwijs nodig hebben.

Wilt u in uw gebeden ook aan Daniel denken? Bid dat hij de angst en druk het hoofd kan blijven bieden. Bid ook voor zijn inspanningen om met de moslims in gesprek te blijven.

Bid ook voor de moslims in de regio van Jakarta. Bid dat zij in gesprek willen blijven gaan. Bid dat er geen irritaties ontstaan en zij een nieuwe aanleiding vinden om gewapend naar de christelijke gebouwen te trekken.

Lerares Indonesië onschuldig opgesloten

Welhelmina Holle (46) was lerares op een basisschool in Indonesië toen ze in december 2008 werd opgepakt en gevangengezet op belediging van de islam. “Toen we Holle bezochten, was ze erg emotioneel”, vertelt een medewerker van Open Doors. “Ze bleef herhalen dat ze onschuldig is”.

Holle zou tijdens een les beledigende opmerkingen hebben gemaakt over de islam. Volgens haar advocaat is er sprake van een vooropgezet plan. “Op het moment waarop dit gebeurd zou zijn, was Holle niet eens in de stad. Ze was op bezoek bij haar zus, 187 km verderop.” Maar volgens de wet kunnen familieleden niet als getuigen optreden.

Holle zit een gevangenisstraf uit van een jaar. Ze vraagt zich constant af waarom zij opgesloten zit, maar door alles heen ervaart ze duidelijk Gods trouw. “God is telkens bij mij”, zegt Holle. “Ik woon in een islamitisch land en doordat ik zoveel moslims om me heen heb, vergat ik God weleens. Maar in de gevangenis heb ik Hem opnieuw leren kennen.” In de gevangenis deelt Holle dagelijks het Evangelie met andere gevangenen. Haar gebed is dan ook: “Bid dat God mij gebruikt als een instrument in Zijn hand. Ik wil Zijn goede nieuws vertellen.”

Dank voor de familie van Holle, die haar bijstaat en wekelijks bezoekt.

Bid om rust en vertrouwen voor Holle. Bid dat duidelijk wordt dat zij onschuldig is.

Bid dat de andere gevangenen openstaan voor het Evangelie. Bid om wijsheid voor Holle als ze met anderen spreekt over Jezus Christus.

Bid dat Holle ook na haar gevangenenschap de liefde van God blijft ervaren.

Indonesië: Theologisch instituut Jakarta ontruimd

Eind juli hebben radicale moslims in Jakarta het grootste protestantse theologische instituut van Indonesië, SETIA, aangevallen. De aanval was zo hevig dat alle studenten en personeel, meer dan 1.400 mensen, elders een veilig heenkomen moesten zoeken. Velen raakten gewond door messen en brandbommen.
Islamitische buurtbewoners zouden geëist hebben dat de hogeschool verplaatst wordt. Zij zouden zich ‘gestoord’ voelen door de aanwezigheid van het christelijke instituut in hun buurt.

De Bijbelgetrouwe opleiding is 21 jaar geleden gesticht en bezit alle door de wet vereiste vergunningen. Het complex staat nu midden in een dicht door moslims bewoonde wijk, maar 21 jaar geleden lag het midden tussen maïsvelden en bananenplantages.
Het schoolbestuur heeft de rechter ingeschakeld om de school weer te mogen openen, en doet een beroep op de overheid om de school te beschermen.

Bid dat het instituut spoedig weer geopend kan worden. Dat is belangrijk om verschillende redenen:

1. Lessen en geplande staatsexamens zijn al uitgesteld. Het nieuwe studiejaar staat voor de deur. De studenten mogen geen vertraging oplopen in hun opleiding

2. Als deze school gesloten blijft, is dat een aanmoediging voor radicale moslims om ook de andere christelijke opleidingen in Indonesië aan te vallen. Alleen al aan SETIA zijn 29 kleinere opleidingen verbonden.

3. De opleiding moet in Indonesië blijven. Een zegsman van de campus, Hendrik Tambunan, heeft al gedreigd dat 1000 studenten politiek asiel zullen aanvragen in een vrij land, als het hun in Indonesië onmogelijk gemaakt wordt theologie te studeren.

Indonesië: Abe Bentar vrijgelaten

Op 27 april is de Indonesische christen en ex-moslim Abe Bentar vervroegd voorwaardelijk vrijgelaten. Hij zat sinds maart 2006 gevangen omdat hij de islam beledigd zou hebben. Hij werd oorspronkelijk veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf.

Dank God dat Abe zijn straf niet helemaal heeft moeten uitzitten.

Bid dat fanatieke moslims, die hem regelmatig kwamen lastigvallen in de gevangenis, hem nu met rust laten.

Bid ook voor zijn gezondheid. Hij lijdt onder andere aan diabetes. Dank God dat hij nu zijn medicijnen weer kan krijgen.

Abraham Bentar vrij!

Contacten van de SDOK in Indonesië melden dat op 27 april dominee Abraham Bentar is vrijgelaten uit de gevangenis, nadat hij tweederde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten.

Bentar werd op 7 maart 2006 aangevallen door een groep moslims en daarna gearresteerd door de politie. Een rechtbank veroordeelde hem wegens godslastering van de profeet Mohammed.

De vrouw van Abraham Bentar ontving meer dan 10.000 brieven en kaarten van christenen uit Nederland en andere delen van de wereld die voor hen baden.

De SDOK verblijdt zich met de familie Bentar en bedankt iedereen die voor hem gebeden heeft en hem bemoedigd heeft.

Wij vragen uw gebed om bescherming en wijsheid voor dominee Bentar, nu hij terug is in zijn familie en zijn gemeente. Bid God om bescherming voor de christenen in Indonesië.

Indonesië: broeder Abe

Door de vrijlating van de drie zondagsschoolleraressen in Indonesië zouden we bijna Abe Bentar uit Tasikmalaya vergeten.

Op 8 maart 2006 werd hij uit z’n huis gelokt en door een menigte moslims in elkaar geslagen. Dat ging door totdat de politie hem meenam naar het bureau. Aanvankelijk zat hij in hechtenis voor z’n veiligheid, maar later is er een aanklacht tegen hem ingediend. De rechtbank oordeelde dat Abe “de gevoelens van de moslims had gekwetst en onrust in de samenleving had verspreid” (door te evangeliseren onder moslims). Hij werd veroordeeld tot 4,5 jaar hechtenis. Hij zit in de gevangenis van Ceribon.

Abe krijgt veel bezoek in – maar wel van moslims, die hem bedreigen en weer moslim willen maken. Vanwege de grote afstand (550 km.) kunnen zijn vrouw en dochter hem zelden bezoeken.

Bid voor Abe’s gezondheid. Hij verblijft al een aantal maanden in de ziekenboeg van de gevangenis. Zijn vrouw en dochter maken zich ernstig zorgen over zijn geestelijke en lichamelijke toestand.

Bid dat hij standvastig blijft en niet toegeeft aan de verleiding weer moslim te worden.

Bid ook voor zijn vrouw Waty (37) en dochter Rinda (15).