Categoriearchief: kerk in nood

6 Augustus: Dag van gebed voor vrede in Irak

De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood nodigt alle mensen in de wereld uit om mee te bidden tijdens een gebedsdag voor vrede in Irak op 6 augustus, op het feest van de Transfiguratie, Jezus‘ Gedaanteverandering op de berg Tabor.

Samen met de Chaldeeuwse Patriarch Louis Raphael Sako roept onze hulporganisatie „alle mensen van goede wil op om onze stemmen en onze harten te verenigen en om vrede te vragen“, zoals Patriarch Sako het in zijn boodschap voor de wereldwijde gebedsdag schrijft. “Het was de oproep van de Heilige Vader om het geweld in Irak een halt toe te roepen die ons tot dit initiatief inspireerde”, verklaart Johannes von Heereman, de internationale voorzitter van Kerk in Nood.

Oproep van paus Franciscus
Paus Franciscus riep vorige zondag in het Angelusgebed alle mensen op „Hou daarmee op, alsjeblieft. Ik smeek jullie vanuit heel mijn hart, het is nu het moment om daarmee op te houden.” Deze indringende oproep heeft ons ertoe aangezet mensen uit de gehele wereld uit te nodigen voor een vredesgebed. Niet alleen alle christenen maar ook de gelovigen van andere godsdiensten, in het bijzonder de verschillende moslimgemeenschappen, die ook erg lijden onder deze oorlog. In het licht van het lijden, zoals we dat in Irak moeten aanzien, is het de hoogste tijd om ons te verenigen met onze lijdende broeders en zusters om aan de wereld te tonen dat we ze niet in de steek laten.

Patriarch Louis Sako, die ook het gebed heeft geschreven voor dit initiatief, schrijft in zijn boodschap: „Het feest van de Transfiguratie, de gedaanteverandering van Jezus, is een feest van de omvorming van hart en geest in de ontmoeting met het licht van Gods liefde voor de mensheid. Dat het licht van Tabor door onze nabijheid alle harten van hen die lijden met troost en hoop mag vervullen. Dat de boodschap van Tabor door onze gebeden alle regeringsleiders van de betrokken landen daartoe mag bewegen hun persoonlijke belangen opzij zetten voor het belang van de gemeenschap!“

Het gebed:

Heer, de benarde situatie in Irak is diep
en het lijden van de christenen
is zwaar en beangstigt hen,
Daarom vragen wij U Heer
Bewaar hun leven, schenk hen geduld en moed
om verder te getuigen van christelijke waarden
met vertrouwen en hoop.

Heer, vrede is de grondslag van elk leven;
schenk hen vrede en stabiliteit
om samen te leven zonder angst en bezorgdheid,
maar met waardigheid en vreugde,
we prijzen U voor eeuwig.