Categoriearchief: kirgizie

Kirgizië: ‘Heel erg bedankt voor uw gebed’

In augustus vroegen we gebed voor de jonge student Batima uit Kirgizië. Meer dan een jaar geleden kwam ze tot geloof. Een keuze die haar door de familie niet in dank werd afgenomen. Ze werd in elkaar geslagen, vastgebonden en onder druk gezet haar geloof op te geven.

We bezochten Batima vorige maand. Ze vertelt dan openlijk over wat haar is aangedaan. “Terwijl ik door mijn broers en zus werd mishandeld, kwam mijn vader binnen. Ik dacht dat hij het voor me zou opnemen, maar hij zei: ‘Batima, dit verdien je. Je moet je christelijke geloof laten varen anders ben je niet langer mijn dochter’” Haar stem trilt terwijl ze dit vertelt. Dan begint ze te huilen: “Mijn vader zei dat ik moest vertrekken en dat ik hier zelf voor had gekozen.”

Batima zag nog maar één mogelijkheid: vluchten. Via de voorganger van haar kerk kwam ze terecht in een schuilhuis van Open Doors in de regio. Hier verbleef ze twee maanden. Lokale medechristenen bezochten haar met regelmaat.

Bedankt
“Heel erg bedankt voor uw gebed en hulp”, zegt Batima met een grote lach op haar gezicht. “Ik weet dat er door veel mensen van over de hele wereld voor mij gebeden is. Het is zo bijzonder te ervaren dat kinderen van God elkaar helpen.” Batima’s familie liet haar in de steek, maar de Here God beschermde Zijn dochter en ze kreeg er een christelijke familie voor terug.

Batima heeft het schuilhuis inmiddels verlaten, ze hoopt binnenkort een visum te krijgen voor Zuid-Korea. Ze is er al toegelaten tot de universiteit.

Dit jaar werden er zo’n driehonderd vervolgde broers en zussen opgevangen in schuilhuizen van Open Doors. Zonder deze opvang zou het voor veel gelovigen niet mogelijk zijn in hun land te blijven wonen.

Gebed

Dank de Here God voor het geloof van Batima. Bid dat ze medechristenen leert kennen en groeit in haar geloof.

Bid voor de schuilhuizen van Open Doors. Wilt u bidden dat de Here God de wonden van vervolgde christenen heelt?

Bid ook voor de medewerkers die in de schuilhuizen werken. Bid dat ze van betekenis kunnen zijn voor de christenen die er wonen. Bid voor kracht, energie en wijsheid.

Bidt u ook voor Batima’s familie? Bid dat ze Jezus Christus leren kennen.

* Batima heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld

Kirgizië: Christenen verlaten gedwongen hun huis

Het huis van Janysh* en Laura* uit Kirgizië stond altijd open voor hun islamitische buren. Dit is echter niet langer het geval. Onlangs waren zij genoodzaakt het dorp te verlaten waar zij de enige christenen waren.

De onrust ontstond nadat Janysh en Laura thuis de Jezus-film vertoonden. Samen met christenen uit de omgeving legden zij die dag het evangelie uit aan vier gezinnen. Dit stuitte op grote weerstand in de dorpsgemeenschap. Een groep van tien dorpsbewoners vroeg Janysh naar buiten te komen, en vertelde hem nadrukkelijk te stoppen met het belijden van deze ‘vreemde religie’. Anders zouden hij en zijn gezin het dorp worden uitgezet.

De volgende dag stond de lokale islamitische geestelijk leider van het dorp op de stoep. Hij probeerde Janysh en Laura ervan te overtuigen afstand te doen van het christelijk geloof. Vlak na de vertoning van de Jezus-film was hun huis ook al midden in de nacht met stenen bekogeld door twee dronken mannen. Als gevolg van de opgelopen spanningen hebben Janysh, Laura en hun kinderen het dorp tijdelijk verlaten.

Gebed

Dank de Here God dat Janysh en Laura het evangelie met hun buren deelden, ondanks dat zij de enige christenen in het dorp waren.

Bid voor de bewoners van het dorp waar Janysh en Laura woonden. Bid dat zij tot geloof komen.

Bid dat de Here God Janysh en Laura en hun kinderen beschermt, in het bijzonder wanneer zij terugkeren naar hun dorp.

* Janysh en Laura heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.

Kirgizië: Vluchten enige optie voor Batima

De jonge studente Batima* kwam een jaar geleden tot geloof. Een keuze die haar door de familie niet in dank werd afgenomen. Na een flinke afranseling zag ze nog maar één mogelijkheid: vluchten.

Familieleden nodigden Batima uit om op bezoek te komen. Bij haar aankomst begonnen Batima’s oudere broers en een zus op haar in te slaan. Daarna werd ze vastgebonden. Door de broers werd ze onder druk gezet haar geloof op te geven. Haar mobiele telefoon en id-kaart werden afgepakt.

Batima zag kans te ontsnappen. Ze wordt opgevangen op een plek die haar familie niet kent.

Bid om gezondheid en een spoedig herstel voor Batima.

Ondanks haar fysieke conditie, blijft Batima positief. Bid dat ze dit vasthoudt en niet op een later moment alsnog verbitterd raakt of kwaad wordt.

Bid dat Batima’s broers en haar zus beseffen wat ze hebben gedaan en daar spijt van krijgen. Bid dat dit voor hen een reden zal zijn om zelf op zoek te gaan naar de waarheid.

* Batima heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echt naam niet vermeld.

Kirgizië: Asan en Jamilya bedreigd door familie

Asan* (27) en zijn vrouw Jamilya* (25) uit Kirgizië staan onder grote druk sinds ze door Asan’s neven zijn bedreigd en onder druk gezet om terug te keren naar de islam.

Door gesprekken met een klasgenoot kwam Asan een jaar geleden tot geloof. Ook Jamilya werd christen en samen bezochten ze een kerk in hun woonplaats. Hun islamitische ouders wisten van niets, totdat familieleden pasgeleden ontdekten dat Asan en Jamilya christen waren geworden. Asans oom en een aantal neven probeerden het echtpaar door bedreigingen zo ver te krijgen dat ze Christus zouden verloochenen en terugkeren tot de islam. Asan en Jamilya ervaren enorme stress hierdoor en zijn bang.

Kirgizië staat in 2014 niet op de Ranglijst Christenvervolging (plek 49 in 2013). Maar dat betekent niet dat de situatie makkelijk is voor christenen. Familie en vrienden van moslimbekeerlingen zetten hen vaak zwaar onder druk hun nieuwe geloof af te zweren. Ook mishandelingen komen voor.

Bid dat Asan en Jamilya niet zwichten onder de druk en ervaren dat de Here God bij hen is.

Dank voor de klasgenoot van Asan die hem vertelde over het christelijk geloof. Bid dat ook hij vasthoudt aan zijn geloof in Christus en dat met anderen blijft delen.

Bid voor de familie van Asan en Jamilya en familie en vrienden van andere christenen met een moslimachtergrond. Bid dat zij door het geloof van hun geliefden zelf ook op zoek gaan naar de Waarheid.

* Asan en Jamilya heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

Bid voor christenen in Azerbeidzjan

Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Azerbeidzjan zijn landen in Centraal-Azië. Ingeklemd tussen Rusland, Afghanistan en China vallen ze op de wereldkaart nauwelijks op. Toch wonen er in deze landen veel christenen die te lijden hebben onder discriminiatie en vervolging. Vestig deze maand uw aandacht op deze misschien onbekende landen en bid voor uw broeders en zusters daar.

Zaur Balaev werd een paar jaar geleden gearresteerd en gevangen gezet. Sinds 2008 is hij vrij, maar hij wordt nog regelmatig gecontroleerd. In november 2012 nog viel de politie zijn huis binnen en werd lectuur in beslag genomen. Alleen met toestemming van de overheid mag christelijk materiaal worden verkocht of het land binnenkomen.

Bid voor de bevolking van Azerbeidzjan, het merendeel heeft het Evangelie nog nooit gehoord.

Bid om standvastigheid en moed voor christenen als Zaur, die worden lastiggevallen.

Dank God dat er christenen zijn die ondanks het gevaar het Evangelie verkondigen. Bid dat hun inspanningen gezegend worden.

Een verhaal van vergeving

Toen de Kirgizische christen Narsbek Sydykov met zijn vrouw en enkele gemeenteleden cadeautjes uitdeelde op een basisschool, werden ze daarop aangesproken door een mullah, een islamitische geestelijke. Hij sommeerde Narsbek en zijn team om weg te gaan, maar dat weigerden ze. Even later kreeg de mullah versterking van twintig jonge studenten. Ze riepen “Allah is groot” en vielen Narsbek en zijn team aan.

Narsbek werd door een van de studenten tegen de grond gewerkt en zijn keel werd dicht geknepen. Narsbek vertelt: “Ik voelde dat het mijn tijd was om voor mijn geloof te lijden. Ik dacht dat ik zou sterven. Ik zei tegen Jezus dat ik klaar was om te sterven.” Maar de vrouw van Narsbek wist hem te bevrijden. Ze vluchtten de school in, terwijl de islamitische studenten stenen gooiden. Zowel Narsbek als een aantal van zijn gemeenteleden raakten gewond. Narsbek raakte ernstig gewond aan zijn oog.

Aangifte
Na de aanval, besloot Narsbek om aangifte te doen bij de politie. “Als deze misdaad niet bestraft wordt, zullen de daders zich aangemoedigd voelen om het nogmaals te doen,” zei Narsbek. De politie arresteerde de aanvallers en ze moesten voor de rechter verschijnen. De mullah en zijn studenten werden schuldig bevonden, maar ze kregen geen gevangenisstraf en hoefden ook geen schadevergoeding te betalen.

Vergeven
Narsbek en zijn team waren teleurgesteld in de uitspraak van de rechter en besloten in hoger beroep te gaan. Vlak voor de rechtszaak begon, vroeg een van de aanvallers Narsbek om vergeving. Narsbek: “Ik verzekerde hem dat ik hem allang vergeven had. Tijdens de rechtszitting kreeg ik de gelegenheid om van mijn geloof te getuigen en ik vertelde de rechter dat ik iedereen al vergeven had. Na de zitting bedankte de man die me om vergeving had gevraagd me. Ik zei tegen hem: ‘Geef de dank aan God, want Hij heeft jou ook vergeven’.”

Lichtpunt
Narsbek gaat door om zijn geloof te verspreiden in Kirgizië. Hij stelt zijn huis open voor zijn buren en houdt met zijn familie vaak ‘open huis’ voor vrienden, buren collega’s en familie. “Ik schenk geen alcohol tijdens deze bijeenkomsten en dat vonden veel mensen vreemd. Maar het gaf mij de mogelijkheid om mijn gasten uit te leggen waarom ik dat doe en zo over mijn geloof te vertellen. Deze bijeenkomsten zijn een goede manier om relaties op te bouwen en te versterken. Ik geloof dat God mijn huis gebruikt als een lichtpunt in een donkere wereld.”

Kirgizië: Zwaar mishandelde Almas geeft geloof niet op

Het is hartje winter als de ouders van Almas uit Kirgizië erachter komen dat hun dochter christen is geworden. Voor hen is het ondenkbaar dat iemand de islam verlaat. Ze doen er dan ook alles aan om hun dochter op andere gedachten te brengen. Ze slaan Almas tot ze er bewusteloos bij neervalt, sluiten hun dochter dagenlang op in een steenkoude kamer, trekken haar de haren uit en duwen haar tegen een hete kachel waardoor Almas brandwonden oploopt in haar gezicht. Ook verbranden ze Almas’ christelijke boeken.

Ondanks de kwellingen die Almas moet ondergaan, weigert ze haar geloof op te geven. Haar ouders maken het haar echter steeds moeilijker. Ze dwingen Almas van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat te werken in een naaiatelier. Daardoor is het voor Almas niet langer mogelijk contact te onderhouden met andere christenen en horen medewerkers van Open Doors ook niets meer van haar. Daarom vragen we in het bijzonder deze week gebed voor haar.

Ook andere christenen in Kirgizië worden onder druk gezet hun geloof in Christus op te geven. In een dorp in het noordoosten van Kirgizië proberen moslims christenen uit hun dorp te verjagen. Uit angst voor aanvallen zijn de zondagse diensten afgelast en komen gelovigen ’s nachts in het geheim bij elkaar. In het zuiden van Kirgizië is een huis in brand gestoken waar op dat moment een christelijke samenkomst werd gehouden. Ook worden christenen met de dood bedreigd en gedwongen terug te keren tot de islam.

Dank dat Almas haar geloof niet opgeeft. Bid ook dat ze haar vertrouwen op God blijft stellen en dat ze duidelijk merkt dat Hij voor haar zorgt. Bid ook dat Almas weer in contact komt met andere christenen.

Bid voor de christenen die worden lastiggevallen of bedreigd om hun geloof. Bid om wijsheid en vertrouwen voor hen. Wilt u ook bidden om een verandering in de harten van de vervolgers?

Bid voor Kirgiezen die rondlopen met vragen over het christelijk geloof. Bid dat zij het Evangelie leren begrijpen en aanvaarden.