Categoriearchief: laos

Laos: ‘Mijn gevangenschap maakte deel uit van Gods plan’

Autoriteiten in Laos zien christenen als vijand. Kerkleiders en –leden worden regelmatig lastiggevallen en opgepakt. De 23-jarige James* werd afgelopen augustus gevangengenomen. Hij werd beschuldigd van evangelisatie. In werkelijkheid was hij bezig met een studieonderzoek.

“Mijn zwager studeerde net als ik aan de Bijbelschool. Hij moest een onderzoekje doen voor een project waarmee hij bezig was. Ik hielp hem hierbij en zou dorpsbewoners wat algemene vragen stellen. De dorpsleider gaf me toestemming. Ik was nog maar net begonnen, toen ik werd opgewacht door tien politiemannen. Ze waren gebeld door de dorpsleider en beschuldigden me van het bekeren van mensen tot het christendom”, vertelt James.

“Eerst dacht ik dat ik snel vrij zou zijn, maar ik zat vier maanden gevangen. Ik deelde een cel met 71 andere gevangenen; drugsverslaafden en –dealers en dieven. In deze moeilijke tijd leerde ik op de Here God te vertrouwen en afhankelijk te zijn van Hem. Mijn gevangenschap maakte deel uit van Zijn plan.”

Op 21 december 2015 werd James op borgtocht vrijgelaten, dankzij tussenkomst van Open Doors. “Ik voelde me verdoofd toen ik dit nieuws hoorde en dacht direct aan mijn medegevangenen. Sommigen van hen hebben niemand die zich om hen bekommert. Eenmaal thuis brak ik, ik had mijn familie zo ontzettend gemist. Mijn geloof werd op de proef gesteld in de gevangenis, maar is sterker geworden. Ik wil op de Here God vertrouwen.”

Dank voor Gods nabijheid, ook toen James in de gevangenis zat.

Bid voor de christenen in Laos die gevangenzitten. Bid dat zij ook Gods aanwezigheid ervaren.

Wilt u ook bidden voor de lokale autoriteiten?

* James heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld

VIDEO: 164 MAANDEN GEVANGEN

Bounchan uit Laos werkte jarenlang voor de communisten. Toen hij tot geloof in Christus kwam, kon hij dat niet voor zichzelf houden. Hij kwam in de gevangenis terecht. Dertien jaar en acht maanden zat Bounchan uit Laos gevangen vanwege zijn geloof. In deze video neemt Bounchan u mee in zijn jaren van gevangenschap en vertelt hij u hoe hij deze jaren overleefde.

Laos: Teo verliest burgerrechten door geloof

Burgers in Laos moeten een familieboek hebben. Dit document functioneert als een paspoort en zorgt ervoor dat een burger aanspraak kan maken op onder meer onderwijs en vergunningen. Het familieboek van Teo* werd afgepakt toen bekend werd dat hij christen is. Door het verliezen van zijn familieboek is zijn winkeltje met levensmiddelen nu illegaal.

Omdat christenen wel vaker van hun familieboek beroofd worden en daardoor hun rechten verliezen, zoekt Teo naar een oplossing: “Ik denk erover om een boerderij te beginnen waar christenen kunnen werken. Ons dorp is een moeilijke plek voor christenen, maar de Here God is aan het werk. We raken ontmoedigd als we alleen maar kijken naar wat we kunnen zien. Daarom moeten we op de Here God vertrouwen.”

Dank dat Teo zich inzet voor de christenen in Laos. Bid dat de Here God hen bemoedigt en kracht geeft.

Bid dat Teo ondanks zijn moeilijke situatie vriendelijk en open kan zijn naar zijn omgeving.

Bid dat de christenen in Laos de kracht vinden om hun geloof te behouden.

* Theo heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

Laos: Christenen verbannen en gevangen

Zes christelijke gezinnen uit het zuidoosten van Laos gaan door een moeilijke tijd. Afgelopen zomer werden ze door politieagenten gearresteerd en gedwongen hun geloof af te zweren. Hun vrijlating volgde pas na tien weken. Direct daarna ontvluchtten de gezinnen hun dorpen.

Eén gezin woont nu in een tent naast het huis van hun kerkleider. Andere gezinnen hebben onderdak gevonden in een huurhuis. Maar dat verloopt niet zonder problemen. Laotianen hebben officiële toestemming nodig als ze zich willen vestigen in een nieuw gebied. De verbannen gezinnen hebben deze toestemming niet gekregen. Daarom moeten ze hun huurhuizen voor eind februari verlaten.

Twee christelijke leiders zitten sinds november in de gevangenis. Ze komen uit de Luang Nam Ta provincie in het noorden van Laos. De politie wilde hen uit hun dorp verdrijven, om te voorkomen dat meer dorpelingen christen zouden worden. Toen de mannen weigerden te vertrekken, werden ze gearresteerd. Laos staat op plaats 28 van de Ranglijst Christenvervolging.

“Bid alstublieft dat ze hun leven weer kunnen oppakken. En dat ze een veilige plaats vinden om te wonen”, zegt een lokaal contactpersoon over de verbannen gezinnen.

Christenen uit inheemse stammen worden regelmatig verbannen en zelfs mishandeld door familieleden, buren en lokale ambtenaren. Bid om bescherming en volharding.

Bid dat de twee christelijke leiders spoedig worden vrijgelaten. Bid om troost en kracht.

Laos: Christelijke dorpsleider zit gevangen

‘Boeddhisme is deel van de identiteit van onze burgers’; dat is de overtuiging van de overheid in Laos. Daarom komt het regelmatig voor dat christenen uit inheemse stammen worden verbannen uit hun dorp. Soms worden ze zelfs gemarteld of gearresteerd. Dit laatste overkwam Loy* en Sulilath*, twee christelijke dorpsleiders uit het midden van het land. Ze werden beschuldigd van het feit dat het aantal christenen in hun dorp is toegenomen: van drie naar twaalf gezinnen in twee jaar tijd.

Een bevriende pastor was getuige van de arrestatie en vertelt: “De politie was verontrust over het feit dat mensen in ons dorp christen werden, dus ze gingen naar Loy en Sulilath. ‘We laten hier geen christenen toe’, verklaarden ze. ‘Als je Jezus niet vaarwel zegt, heb je slechts twee keuzes: verlaat het dorp of ga naar de gevangenis.’ Loy en Sulilath kozen ervoor om te blijven.”

Na hun arrestatie halverwege juli werden Loy en Sulilath afzonderlijk van elkaar opgesloten in twee overvolle cellen. Door gebrek aan bewegingsruimte kreeg Loy aanhoudende rugklachten en kramp in zijn benen. Hij werd daarom anderhalve week geleden – na 37 dagen gevangenschap – vrijgelaten. Sulilath zit nog steeds vast.

Bid om kracht en bemoediging voor Sulilath. Bid dat ook hij spoedig wordt vrijgelaten.

Dank de Here God voor de vrijlating van Loy.

De twaalf christelijke gezinnen uit het dorp van Sulilath en Loy zijn gevlucht. Ook Loy en zijn gezin zijn nu gevlucht. Bid dat ze kunnen terugkeren naar huis en dat verzoening plaatsvindt.

Bid voor de pastor die getuige was van de arrestatie, hij dient verschillende kerken in Laos. Ook hij wordt nu in de gaten gehouden door de politie.

* Loy en Sulilath heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet vermeld.

Christenen in Laos vals beschuldigd

Een groep christenen in een dorp in Laos is vals beschuldigd van de dood van drie mannen.

In maart 2013 bezochten twee evangelisten drie afgelegen dorpen in Laos. 178 mensen kwamen daarbij tot geloof en 18 mensen lieten zich dopen. Kort na de komst van de evangelisten overleden onverwacht drie mannen in het dorp. Een stierf door verkeerde medicijnen, een overleed in zijn slaap en de derde overleed door een ongeluk met elektriciteitskabels.

De medicijnman van het dorp concludeerde dat de dood van de mannen kwam door de nieuwe religie die, zonder toestemming van de voorouders, was geïntroduceerd in het dorp. “Christenen moeten hun geloof afzweren of het dorp verlaten, anders vallen er meer doden,” waarschuwde de medicijnman.

Het dorpshoofd werd boos op de christenen en organiseerde een bijeenkomst voor het hele dorp. Ook het leger en politieambtenaren waren aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de christenen gedwongen om hun geloof af te zweren.

Bid voor deze christenen in Laos!

Laos: echtpaar moet huis verlaten

Twee christenen uit Laos zijn gedwongen om hun huis te verlaten nadat ze in een kerk voor zich hadden laten bidden. Sakien en zijn vrouw Dong vroegen in een kerk om gebed voor genezing. Hun zoon en schoondochter hadden Gods genezende kracht eerder ervaren na een gebed in de kerk.

Kort na het bezoeken van de kerk, bekeerden Sakien en Dong zich tot het christendom. Toen de dorpsoudste dat hoorde, dwong hij Sakien en Dong om het dorp te verlaten. Sakien is erg ziek en momenteel verblijft het echtpaar in een kerkgebouw, het gebouw wordt opgebouwd en is nog niet af.

Bid dat Sakien en Dong worden opgenomen in een liefdevolle gemeente.

Bid om genezing voor Sakien en kracht om vol te houden.

Christenen in Laos uit dorp verstoten

Families in twee dorpen in Laos zijn onder druk gezet om hun huis te verlaten en zich ergens anders te vestigen, omdat ze zich bekeerd hebben tot het christendom. De dorpsoudste van het ene dorp heeft alle christenen verzocht het dorp onmiddellijk te verlaten. De spanning in dit dorp is hoog opgelopen. In een ander dorp hebben drie families officieel te horen gekregen dat ze moeten vertrekken, na twee jaar van vervolging.

In een ander deel van Laos een hebben leden van een huiskerk veel te maken met geweld en bedreigingen. Vier families kwamen in 2005 tot geloof nadat een vrouw, door gebed van een voorganger, was genezen van een ernstige ziekte. De nieuwe gelovigen begonnen een huisgemeente in hun eigen dorp, de kerk is inmiddels gegroeid tot zestien families. De christenen ervaren veel tegenwerking van hun dorpsgenoten.

Bid voor vervolgde christenen in Laos!

Voorgangers uit Laos vrijgelaten

Begin februari werden in Laos drie voorgangers gearresteerd terwijl ze een kopie maakten van een christelijke film. De drie mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten en teruggekeerd naar huis. Dit meldt Christian Today.

Een van de twee voorgangers werd al kort na de arrestatie vrijgelaten. De twee anderen zaten nog bijna twee maanden vast. Een van de twee vertelt dat hij door de politie geslagen is en gedwongen om een bekentenis af te geven.

Dank God dat Bounma, Somkaew en Bounmee zijn vrijgelaten.

Voorganger Malo brengt hoop in Laos

Voorganger Malo heeft een missie: het Evangelie verspreiden onder de B’ru-stammen in Laos. Al jaren vormen deze stammen in de grensgebieden met Thailand en Vietnam zijn zendingsveld. Vervolging en gevangenschap kunnen hem niet stoppen.

De geestelijke nood onder de B’ru was groot; medicijnmannen maakten er de dienst uit en leidden een luxe leven over de ruggen van de arme B’ru. Boeren, die al moeite hadden om hun gezin te onderhouden, brachten grote offers naar de medicijnmannen, in ruil voor loze beloftes van genezing of rijkdom.

Ontvankelijk
Malo ervoer dat deze teleurgestelde en hopeloze B’ru erg ontvankelijk waren voor het Evangelie. Hij trok van dorp naar dorp om het Evangelie te prediken. Overal waar hij kwam, kwamen B’ru tot geloof, verlangend naar hoop en verlossing door Jezus Christus. Malo bad voor zieken, en vaak werden zij wonderlijk genezen. Hierdoor kreeg Malo nog meer mogelijkheden om de mensen over God te vertellen.

Gearresteerd
De overheid kreeg lucht van Malo’s evangelisatiewerk en wilde hem stoppen. Op een dag werd hij in de val gelokt en samen met negen bekeerlingen gearresteerd en een week opgesloten. Malo: Ik wist dat deze jonge gelovigen bang waren en ik vroeg God om wijsheid om hen te verstreken en te bemoedigen. Na hun vrijlating zijn alle negen pasbekeerde gelovigen sterke leiders geworden!”

Criminelen
Toen Malo kort daarop opnieuw gearresteerd werd, kwam hij in een cel met zware criminelen terecht. Malo’s celgenoten vroegen hem wat voor ernstig misdrijf hij had gedaan. “Ik ben alleen maar een christelijke voorganger”, zei hij. Daarop getuigde hij van zijn geloof. Na verloop van tijd kwamen al zijn celgenoten tot geloof. Ook zij werden na hun vrijlating kerkleiders.

Geketend
Intussen werd Malo onder druk gezet om zijn geloof te verloochenen. Toen hij bleef weigeren, werd hij met drie andere christenen in een cel gestopt zonder toilet, met de voeten in het blok en de handen geketend. Zo brachten ze meer dan drie maanden door. “We werden elke dag vijf minuten losgemaakt om ons te wassen bij een bak water in een hoek van de cel. “, vertelt Malo. We gebruikten het water om lappen nat te maken, die we om onze enkels bonden om de pijn van het blok wat te verzachten.” Telkens kwamen de bewakers Malo en zijn celgenoten vragen of ze Christus wilden verloochenen. Dan zouden ze vrijgelaten worden. Ondanks hun lijden bleven de christenen weigeren.

Droom
Na zijn vrijlating pakte Malo zijn werk meteen weer op. Hij preekte en trainde kerkleiders. Vandaag de dag zijn er meer dan vierduizend leden van de B’ru-stammen christen. Het netwerk van huisgemeenten groeit met de dag. Malo: “Het is mijn droom dat alle leden van de B’ru-stam tot geloof komen en hun geloof delen met andere stammen. Ik geloof dat God dit wil doen.”