Categoriearchief: libie

Libië: Christenen reageren op gruweldaad IS

De hele wereld reageert geschokt op de video die terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) op zondag 19 april heeft verspreid. Te zien is hoe 30 Ethiopische christenen in Libië worden doodgeschoten of onthoofd. “Wij zweren bij Allah. Je zal niet veilig zijn tot je de islam zal omarmen”, zegt een gemaskerde strijder in de video.

Christenen reageren in een videoboodschap op de gruweldaad. De video werd gemaakt in samenwerking met christenen uit het Midden-Oosten.

“Er kleeft bloed aan je handen, broeder”, zegt een stem in het filmpje. “Maar kom, leg je wapens en messen neer aan de voet van het kruis. Er is vandaag nog vergeving voor je zonden. Wat je ook gedaan hebt.” Meer dan 1,5 miljoen mensen hebben de boodschap inmiddels bekeken. De video eindigt met: “Een brief van de mensen van het kruis.”

• Bid voor de christenen die geliefden hebben verloren. Bid dat ze troost vinden bij de Here God.

• Bid dat er een eind komt aan het bloedvergieten door IS en andere terreurorganisaties. Bid dat IS-strijders tot inkeer komen en hun zonden belijden.

• Dank de Here God voor de krachtige boodschap van vergeving.

• In veel Afrikaanse landen is er een toename van moslimextremisme. Bid dat christenen standvastig zijn in hun geloof in Jezus Christus. Bid voor vertrouwen.

Bekijk hier de video:

Libië: Koptische christenen doelwit van ontvoeringen

“Ze hadden een lijst met namen van christenen in het gebouw. Bij het controleren van identiteitspapieren bleven moslims buiten beschouwing, maar christenen werden gegrepen”, zei iemand uit de koptische gemeenschap tegen een journalist. Afgelopen zaterdag werden dertien koptische christenen uit Egypte ontvoerd in Libië, waar ze als gastarbeider werken. Twee dagen later kwamen ze vrij.

Een week eerder werden zeven koptische christenen ontvoerd in het noorden van Libië. Bij het verlaten van de stad Sirte werden de Egyptenaren aangehouden bij een nep-controlepost. Gemaskerde en gewapende mannen namen hen mee. Er is sindsdien niets meer van hen vernomen.

“Bid voor alle christenen in het land, met name de koptische christenen die een direct doelwit zijn geworden”, luidt de gebedsoproep van een Libische voorganger. Het afgelopen jaar zijn in Libië meer dan twaalf christenen omgekomen. Buitenlandse christenen zijn vaak slachtoffer van geweld. Sinds de val van Muammar Gaddafi in 2011 wordt het land geteisterd door instabiliteit en een interne machtsstrijd. Libië staat op plek 13 van de Ranglijst Christenvervolging die gisteren is verschenen.

Dank voor de vrijlating van de dertien christenen. Bid voor de zeven Egyptenaren die nog worden vermist. Bid dat de Here God hen vrede en kracht geeft, en dat ze spoedig vrijkomen.

Bid om een radicale verandering in de harten van de vele gewapende strijders in Libië.

Bid om bescherming voor de duizenden christenen die als gastarbeider in Libië werken.

Bid voor de kleine groep Libische christenen, dat ze sterk staan in het geloof.

PS. Bekijk de nieuwe Ranglijst Christenvervolging op onze website.

Libië: Vier Egyptische christenen ontvoerd

Al wekenlang wordt er in Libië hevig gevochten tussen rivaliserende gewapende groepen. De zwakke regering is niet in staat om het wijdverbreide geweld in te dammen. Dit jaar zijn meerdere buitenlandse christenen vermoord die als gastarbeider in Libië verbleven. Eind augustus werden vier Egyptische christenen ontvoerd; er is niets meer van hen vernomen.

“De vier mannen zijn de broers Jamal Matta Hakim, Rafat Matta Hakim en Romani Matta Hakim, en de zoon van hun neef, Adel Sadiki Hakim”, schrijft een Libische krant. “Ze zaten in een voertuig met drie andere Egyptenaren, die moslim waren. Nadat ze Sirte passeerden moesten ze stoppen bij een controlepost.” Gewapende mannen vroegen de passagiers specifiek naar hun geloofsovertuiging.

Toen de gewapende mannen doorkregen dat vier van de Egyptenaren christen waren, moesten ze uitstappen. “Een van de passagiers en de chauffeur probeerden te vragen wat er met de vier slachtoffers ging gebeuren. De ontvoerders werden kwaad, begonnen hen te bedreigen en zeiden dat ze onmiddellijk moesten vertrekken”, aldus de krant. Na aankomst in Egypte heeft een van de drie moslims de familieleden van de slachtoffers ingelicht.

Bid om bescherming, kracht en vrede voor de ontvoerde mannen: Jamal, Rafat, Romani en Adel. Bid dat ze spoedig worden vrijgelaten.

Familieleden van de Egyptische christenen maken zich ernstig zorgen. Bid voor hen.

De Filipijnse gastarbeider en christen Antonio Espares werd afgelopen juli onthoofd om zijn geloof. Bid voor zijn vrouw en acht kinderen.

Bid voor de Libische christenen en christelijke buitenlanders in Libië, hun veiligheidssituatie verslechtert.

Zeven Egyptische christenen vermoord in Libie

In Libië zijn zeven Egyptische christenen vermoord. Hun lichamen werden op 24 februari gevonden op een strand in de buurt van Benghazi. Ze waren door het hoofd geschoten. De zeven mannen waren door gewapende mannen ontvoerd uit het appartementencomplex waar ze woonden. De ontvoerders gingen van deur tot deur, op zoek naar christenen.

Bid voor de families van de vermoorde christenen.

Bid om bescherming voor andere Egyptische christenen in Lybië.

Bron: Middle East Concern

Libië: Christelijke eigenaar boekwinkel gearresteerd

In de Libische stad Benghazi is op 10 februari een Egyptische christen gearresteerd. Sherif is eigenaar van een boekwinkel waar hij ook christelijke boeken verkoopt. Na zijn arrestatie werden alle boeken door de overheid in beslag genomen. Sherif wordt sinds zijn arrestatie mishandeld.

Tegelijk met de arrestatie van Sherif werden meer buitenlandse christenen opgepakt. De Libische politie verklaarde dat de gelovigen vastzitten op verdenking van het bekeren van moslims naar het christendom. Dat is strafbaar in Libië. Tegen hen zijn er nog geen officiële aanklachten ingediend.

Op 17 februari was het precies twee jaar geleden dat in Libië de revolutie begon. Libiërs gingen de straat op en eisten het aftreden van generaal Khaddafi. Moslimbekeerlingen stonden zwaar onder druk van de overheid. De kerk hoopte dat met de revolutie er ook meer vrijheid zou komen voor de kerk. Nu zijn christenen vooral bang over wat de toekomst brengt. Met de arrestaties van afgelopen maand lijkt het erop dat vrijheid voor christenen nog ver weg is.

Bid om troost en kracht voor Sherif. Bid dat aan de mishandeling tegen hem een einde komt.

Bid voor de gearresteerde christenen die net als Sherif worden vastgehouden. Bid dat zij hun geloof niet verliezen, maar vasthouden aan de Here God.

Bid om wijsheid en vertrouwen voor de familie en vrienden van de christenen die gevangen worden gehouden.

PS. Twee weken geleden vroegen we uw gebed nadat twee christelijke leiders in Kenia waren neergeschoten. Eén van hen overleefde de aanval niet. Medewerkers van Open Doors bezochten de begrafenis van Abdi Welli en spraken met zijn vrouw. Op de website leest u haar verhaal en vertelt ze waar u voor kunt blijven bidden.

Bid voor christenen in Libië

Na de dood van Kadhafi is Libië gisteren officieel bevrijd verklaard. De wederopbouw van het land kan beginnen. Voor het kleine aantal christenen in het islamitische land betekent dit een tijd van onzekerheid. Onder het bewind van Kadhafi werden christenen erg beperkt in hun vrijheid en in de gaten gehouden. Het is de vraag wat de ‘bevrijding’ van Libië zal betekenen voor de positie van christenen.

Mustafa Abdel Jalil, het hoofd van de Nationale Overgangsraad van Libië, zei in een toespraak dat de sharia (het islamitische recht), de basis zal vormen voor de wederopbouw van het land (lees meer). Dat zou de positie van christenen in het land nog meer onder druk zetten.

Bid voor de toekomst van Libië.

Bid dat er vrijheid komt voor alle inwoners.

Bid dat christenen in vrijheid kunnen geloven en dat ze het Evangelie zullen delen met moslims.

Libië: Christenen bidden eensgezind voor de toekomst van de Kerk

Nu de onrust en het tumult in Libië weer oplaait, zijn de ogen van de wereld gericht op generaal Khaddafi. De christenen in de Libische hoofdstad Tripoli reageren heel anders op de onrust. Een deel van de christelijke gemeenschap komt elke dag samen om te bidden. Rond het middaguur verenigen zij zich en bidden ze voor hun land en de toekomst van de Kerk.

Sinds het begin van de revolutie is de Kerk in Libië flink in aantal afgenomen. Vooral veel buitenlandse christenen zijn het land uit gegaan. “Afgelopen woensdag vertelde een groep christenen uit Tripoli mij dat ze in orde waren. Ook de kerk was nog intact ondanks de gevechten in de hoofdstad”, vertelt een Open Doors-medewerker. “De christenen, vaak van Afrikaanse afkomst, gaan voor hun eigen veiligheid niet naar buiten. Voor hen is het te gevaarlijk, maar naar omstandigheden gaat het goed met ze.”

De grote vraag die onbeantwoord in de lucht hangt, is hoe het zal gaan met de Kerk wanneer de situatie verandert. Het is zeker dat de nieuwe regering islamitisch zal zijn. De vraag die overblijft is hoe strikt zij zijn en hoeveel vrijheid de Libische christenen krijgen. “Ik hoop en bid dat de inheemse christenen manieren vinden om op een veilige manier met elkaar in contact te blijven zodat de Kerk dieper kan wortelen in de samenleving.”

Bid voor de christenen in Tripoli. In de stad is het onrustig en er wordt veel gevochten. Bid dat hun gebeden tot zegen zijn voor het land en de Kerk in Libië.

Dank God dat er nog steeds christenen in Libië zijn en dat het naar omstandigheden goed met hen gaat.

Bid voor de toekomst van Libië en de Kerk. Bid dat onder een nieuwe regering meer ruimte komt voor christenen om hun geloof uit te dragen.

Libië: Christenen in Tripoli blijven samen komen

Van de 800 gemeenteleden zijn er nog 200 over. In het Libische Tripoli is de kerk van de voorgangers Edward en Desiree leeggestroomd. De burgeroorlog in het Noord-Afrikaanse land eist zijn tol en vele christenen vluchtten naar het buitenland. De 200 gelovigen die er nog zijn, durfden een tijdje geleden niet meer samen te komen.

Inmiddels komt de gemeente wel weer samen in een gehuurd kerkgebouw. Door de stijging van de huurprijs, wordt het steeds moeilijker voor de gemeente om de huur te betalen. Ook de prijzen voor voedsel en water zijn enorm gestegen. Toch gaat het gewone leven door, vertelt pastor Desiree. “Terwijl de bommen vielen, moesten onze kinderen naar school om examens te maken.”

Ook in Tunesië, Syrië en Egypte blijft het spannend voor de Kerk. In deze landen merken christenen dat radicale moslims de druk opvoeren. De Kerk in Syrië heeft onder het huidige regime betrekkelijke vrijheid. Wanneer radicaal islamitische partijen aan de macht komen, is het goed mogelijk dat de Kerk al haar vrijheden verliest en veel christenen het land ontvluchten.

Bid voor voorgangers Edward en Desiree die de gemeente in Tripoli leiden. Bid dat zij de wijsheid van God ontvangen om de christenen te leiden en te onderwijzen.

Bid om een oplossing voor de huur van het kerkgebouw in Libië. Bid dat de gemeente kan blijven samenkomen.

Bid om vrede in Tunesië, Syrië en Egypte waar het voor de christenen onzeker is of er meer vrijheid komt.

Libië: Een bijzondere ontmoeting in de woestijn

In Libië is het oorlog. De strijders van kolonel Muammar Gaddafi proberen met man en macht de Verenigde Naties het land weer uit te werken. Voor de Libiërs is het zwaar. Inwoners uit de grote steden proberen een veilige plek te zoeken. Sommigen vluchten naar de woestijn, zoals geheime gelovige Samy, en ook John, een buitenlandse werker in Libië. Ten tijde van alle onrust maakte John in de woestijn iets heel bijzonders mee.

“We reisden per jeep van de ene plek naar de andere om een veilig heenkomen te zoeken. We zouden Samy, een lokale gids, ontmoeten die ons naar een volgende plek zou brengen. Toen wij hem begroetten, opende hij de deur van de auto. Ik dacht dat ik christelijke muziek hoorde, maar dat kon ik niet geloven.” Maar tijdens de rit blijkt dat John het wél goed hoort. Een bijzondere autorit, als je bedenkt dat de weinige christenen in Libië hun geloof verborgen moeten houden. “Ik dacht dat ik zoiets nooit mee zou maken. Maar God is goed en machtig”, reageert John.

Samy heeft in de woestijn tijdelijk een veilige plek gevonden. Maar er zijn zoveel Libiërs voor wie het niet veilig is. De toekomst is onzeker en de grote vraag is hoeveel slachtoffers de oorlog gaat eisen. We vragen u het land in gebed aan God op te dragen en de kleine groep Libische christenen in dit land niet te vergeten.

“Bid dat er niet alleen politieke vrijheid komt, maar ook godsdienstvrijheid. Blijf alstublieft voor ons bidden”, is de oproep van John en ook van Samy. Bidt u dit gebed met hen mee?

Bid dat de kleine christelijke gemeenschap in Libië blijft vertrouwen op God nu het land zo verscheurd wordt.

Bid dat Gaddafi inziet wat hij zijn eigen land aandoet met deze strijd en bid dat het geweld stopt.