Categoriearchief: malediven

Malediven: Ondanks gevangenschap niet bitter of boos

In juni vertelden we u over de vrijlating van Yusuf* van de Malediven. Hij heeft 3,5 jaar gevangen gezeten. Recentelijk sprak een medewerker van Open Doors hem. “Yusuf heeft zijn geloof niet losgelaten en is niet bitter of boos, maar juist dankbaar.”

Yusuf was nog maar net christen toen hij werd opgepakt. Er waren bijbels en andere verboden christelijke materialen in zijn huis gevonden. “Ondanks zijn gevangenschap heeft Yusuf zijn geloof niet losgelaten”, vertelt een Open Doors-medewerker die hem onlangs bezocht. “Ik was diep geraakt door de ontmoeting die ik met hem had. Toen Yusuf mij zag, omhelsde hij me en liet hij zijn tranen de vrije loop. Zo stonden we een tijdje stil, hij liet me niet los en klampte zich aan me vast.”

Maandenlang zat Yusuf gevangen in Male, de hoofdstad. Drie jaar lang had hij hier in een afgesloten cel gezeten. Vandaaruit werd hij overgeplaatst naar een open gevangenis op een nabijgelegen eiland. “Yusuf vertelde me over zijn gevangenschap”, vervolgt de medewerker. “Hij heeft het niet gemakkelijk gehad en had weinig contact met de buitenwereld. Zijn zus stierf terwijl hij vastzat.”

In de gevangenis werd op de vaste islamitische gebedstijden gebeden. “Yusuf bad dan in het geheim tot de Here Jezus. Hij liet me ook de liederen zien die hij had geschreven tijdens zijn gevangenschap. Eén ervan ging over het offer van de Here Jezus. Terwijl ik bij hem was, begon hij er een paar te zingen.”

Nog steeds wordt Yusuf nauwlettend in de gaten gehouden. En elke twee maanden moet hij zich melden op het politiebureau. “Maar ondanks dat heeft hij zijn geloof niet verloren. Ik ben zo blij dat de Here God hem heeft geholpen zijn geloof niet te verliezen. Yusuf is niet bitter of boos, maar juist dankbaar.”

Yusuf heeft zijn geloof in de Here God niet losgelaten, een dankpunt! Bid dat hij altijd op de Here Jezus blijft vertrouwen.

Bidt u ook voor het handjevol christenen in dit land? Bid dat ze groeien in geloof en bid voor mogelijkheden om elkaar veilig te ontmoeten.

Bid voor al die moslims die op zoek zijn naar een invulling van hun leven. Bid dat hun zoektocht bij de Here Jezus eindigt.

* Yusuf heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

Malediven: Yusuf na 3,5 jaar vrijgelaten!

Yusuf* is vrijgelaten na een gevangenschap van 3,5 jaar. Deze vrijlating is bijzonder, omdat hij oorspronkelijk was veroordeeld tot negen jaar celstraf. Hij was opgepakt vanwege bijbels en andere verboden christelijke materialen die in zijn huis waren gevonden.

De Malediven is een eilandengroep ten zuiden van India. Voor velen staat dit land bekend als een prachtig vakantieoord met de mooiste stranden en helderblauw water. Het land, dat op plaats elf van de Ranglijst Christenvervolging staat, heeft ook een donkere zijde. Het is het kleinste islamitische land ter wereld. Op de Malediven is het ten strengste verboden om niet-islamitische materialen te bezitten. Sterker nog, het burgerschap is alleen voorbehouden aan moslims.

Kerkgebouwen zijn er niet en bijbels mogen zelfs niet door toeristen worden meegenomen. De islamitische overheid mengt zich steeds meer in het rechtssysteem, waardoor christenen hun burgerschap kunnen verliezen en zware straffen kunnen verwachten als ze voor hun geloof uitkomen. Er zijn maar enkele christenen in dit land. Omdat dit geheime gelovigen zijn, is het precieze aantal moeilijk vast te stellen.

Dank God dat Yusuf is vrijgelaten uit de gevangenis. Bid dat zijn geloof in de Here God hierdoor zal versterken en groeien.

Bid dat Yusuf snel zijn draai kan vinden in de islamitische samenleving op de Malediven. Bid dat de Here God hem zal leiden in dit proces.

Bid voor de familie van Yusuf die een moeilijke tijd heeft doorgemaakt door het gevangenschap. Bid voor kracht in deze nieuwe situatie.

Bid voor het handjevol christenen in dit land. Bid om bemoediging en de mogelijkheid om elkaar veilig te ontmoeten.

* Yusuf heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

Malediven: Censuur op publicaties

Op de Malediven, een eilandengroep ten zuiden van India, worden alle inwoners geacht moslim te zijn. Waarschijnlijk zijn er iets meer dan dertig christenen, allen een geheime gelovige. Kerken zijn er niet, Bijbels zijn zelfs voor toeristen ten strengste verboden en evangeliseren is niet toegestaan.

De regering van de Malediven kondigde recent aan dat elke publicatie van een boek vooraf gecheckt moet worden. Een tekst mag niet in strijd zijn met de islam en de ‘sociale’ etiquette in het land. Door deze maatregel wordt vrijheid van meningsuiting nog meer onmogelijk gemaakt. De Malediven staan op plaats zeven van de Ranglijst
Christenvervolging.

Bid voor de kleine groep christenen in dit land. Bid om bemoediging, om dagelijkse kracht en inspiratie en de
mogelijkheid om elkaar veilig te ontmoeten.

Gebedspunt: Eilanden

De Malediven, de Komoren en Mindanao (Filipijnen) zijn eilanden waar christenen onder druk staan. Hoewel de Komoren officieel godsdienstvrijheid kennen, worden christenen vaak onder druk gezet om hun geloof af te zweren. Op Mindanao vallen islamitische terreurgroepen christelijke dorpen aan en vermoorden voorgangers. Inwoners van de Malediven mogen officieel alleen moslim zijn.

Bid voor de 16-jarige Kate uit Mindanao. Zij bleef alleen achter nadat haar vader (een voorganger), moeder en twee zusjes vermoord werden.

Bid dat christenen op de Komoren God niet zullen verloochenen.

Bid voor mogelijkheden voor inwoners van de Malediven om met het Evangelie in aanraking te komen.

Malediven: brief van een geheime gelovige

Deze week vragen wij uw gebed voor de Malediven. Na een staatsgreep vorige week werd president Nasheed gedwongen af te treden. Vice-president Mohamed Waheed Hassan volgde hem op. Christenen hadden het onder de regering van Nasheed erg zwaar. De verwachting is dat dit na de machtswisseling niet beter wordt. Een christen uit de Malediven schreef in het geheim een brief om aandacht te vragen voor de situatie van christenen in zijn land.

“Beste medechristenen,

Ik wil u graag laten weten wat er leeft in het hart van de christenen op de Malediven. De eilandengroep is mooi. Maar ondanks al haar natuurlijke schoonheid is het hart van de Malediven duister omdat het land Jezus Christus niet kent. Ik vraag jullie dan ook om te bidden voor de gelovigen op de eilanden. De Kerk op de Malediven is zwak en gewond.

De weinige christenen die er zijn, wonen verspreid over de eilanden. Ze kunnen hun geloof alleen in het diepste geheim belijden omdat ze bang zijn dat ze hun familie, vrienden, geld en bezit verliezen als de autoriteiten erachter komen dat ze volgelingen zijn van Jezus Christus. Het is daarom onmogelijk om samen te komen om het Woord van God met elkaar te delen.

Jaren geleden hebben zendelingen wel geprobeerd het Evangelie te vertellen. Maar het was voor hen erg risicovol om dit werk te doen en velen van hen zijn het land uitgezet. Pogingen om de Bijbel te vertalen liepen op niets uit. De gedeeltes van de Bijbel die al waren vertaald, zijn verdwenen. Vandaag de dag zijn er slechts delen van het Nieuwe Testament vertaald. De Bijbel zegt dat wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, de anderen meelijden. Ik hoop dat dit u aanspoort om aan ons te denken en voorbede voor ons te doen.”

Bid om bescherming voor christenen op de Malediven. Dat God hen kracht geeft om vol te houden in de situatie waarin ze verkeren.

Bid dat de vertaling van de Bijbel door gaat zodat de christenen ook zelf uit het Woord van God kunnen lezen.

Wilt u ook bidden voor de situatie van de christenen nu er een machtswisseling heeft plaatsgevonden. Bid dat het voor hen niet zwaarder wordt, maar dat ook op de Malediven de grenzen opengaan voor het Evangelie van God.

Malediven: Kleine groep gelovigen onder grote druk

Het zijn er niet meer dan een handjevol en ze belijden hun geloof echt in het diepste geheim. Deze week vragen we dringend uw gebed voor de kleine groep christenen op de Malediven. Ze hebben te kampen met grote problemen en druk van een islamitische samenleving.

Drugs- en alcoholproblemen steken overal de kop op in de maatschappij van de Malediven. Ook de gelovigen hebben hiermee te kampen. Ze willen wel anders, maar geschikte hulp is vaak moeilijk te vinden en door de voortdurende druk en radeloosheid zien de gelovigen geen andere uitweg dan te vluchten in verdovende middelen.

Het gedwongen vertrek van buitenlandse christenen brengt de gelovigen in een nog lastiger parket. Buitenlandse christelijke werkers zijn in de loop der jaren het land uitgezet, waardoor de inheemse christenen steeds verder worden geïsoleerd. Contact met andere christenen is vrijwel onmogelijk.

Dank God dat Hij ook onder deze kleine bevolkingsgroep mensen tot Zich roept en Zijn Kerk bouwt.

Wilt u biddend naast de christenen op de Malediven staan? Bid dat ze stand houden in geloof en bid ook voor wijsheid voor christelijke werkers om contacten te leggen met de christenen om hen te kunnen trainen.

Bid ook voor contact tussen christenen, zodat ze worden opgebouwd in hun geloof en elkaar tot steun kunnen zijn.