Categoriearchief: mali

Gebedspunt: Christenen in vergeten landen

Als we bidden voor de vervolgde kerk, denken we vaak allereerst aan landen waarover we vaak horen, zoals Noord-Korea of Nigeria. Deze maand richten we ons in ons gebed op broeders en zusters in een aantal landen die niet zo vaak in het nieuws zijn, maar waar christenen wel degelijk te maken hebben met tegenstand en soms ook geweld. Vaak hebben zij weinig of geen mogelijkheid om met andere christenen samen te komen. Laten we bidden dat zij in het bijzonder deze maand mogen ervaren dat zij niet alleen zijn, maar deel uitmaken van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Mauritanië en Mali hebben een overwegend islamitische bevolking en kennen geen godsdienstvrijheid. De weinige christenen in deze landen staan zwaar onder druk. Veel van de andere landen in West-Afrika staan nog niet op lijstjes van landen die vijandig staan ten opzichte van het christelijk geloof. Toch is er ook in Sierra Leone, Ivoorkust, Senegal, Guinee en Liberia sprake van een verslechterende situatie voor christenen.

Bid voor voorgangers en hun gezinnen in deze landen. Geweld tegen hen neemt toe. Bid God voor een gezin in Sierra Leone, dat na hun bekering moest vluchten. Ze worden nu op een veilige plek opgevangen. Bid om standvastigheid in het geloof voor christenen in West-Afrika.

Mali: christenen vragen gebed voor verkiezingen

Mali maakt zich op voor presidentsverkiezingen. Op zondag 28 juli mogen alle Malinezen naar de stembus. De overgangsregering krijgt hulp van de Verenigde Naties om de verkiezingen in alle rust te laten verlopen. Voor dit Noord-Afrikaanse land is dit een cruciale tijd. Juist nu islamitisch extremisme meer invloed krijgt in de samenleving, vraagt de kerk christenen wereldwijd om te bidden voor het land, de nieuwe regering en de positie van christenen.

Toen moslimrebellen in maart 2012 het noorden van het land uitriepen tot een islamitische staat, sloegen christenen massaal op de vlucht. Mali veranderde in een oorlogsgebied waar christenen niet veilig waren. Nu ruim een jaar later heeft de overgangsregering verkiezingen uitgeschreven, maar de situatie in het land is nog verre van vredig.

De kerk merkt dat er een toename van vervolging is. Met name christenen met een moslimachtergrond hebben het zwaar onder de druk van hun omgeving. Nu de verkiezingen kunnen zorgen voor een positieve verandering, is het gebed van de kerk in Mali dat de stem van christenen wordt gehoord.

De infrastructuur van het land is ernstig verstoord. Tienduizenden Malinezen wonen in vluchtelingenkampen. Bid dat iedereen de kans krijgt om te stemmen.

Bid dat christenen in rust en vrede terug kunnen keren naar het noorden. Sinds de inval van de rebellen, zijn alle christenen uit het noorden weggetrokken.

Bid dat de nieuwe regering de vrijheid van alle bevolkingsgroepen waarborgt.

Mali: Veiligheid christenen onzeker na vertrek Franse troepen

“Niemand weet of er nog meer zelfmoordaanslagen komen. Het is op elk moment mogelijk. Het enige wat we kunnen doen is blijven patrouilleren en waakzaam zijn”, zegt een legerofficier uit Mali in de media. Eind april begonnen tientallen Franse troepen zich terug te trekken uit Mali. In de komende weken zal duidelijk worden of Malinese militairen en hun collega’s uit naburige landen in staat zijn om vrede in Mali te handhaven.

Begin vorig jaar veroverden Toearegrebellen en moslimfundamentalisten het noorden van Mali en voerden een zware vorm van islamitische wetgeving in. Christenvervolging nam sterk toe en christenen in steden als Gao en Timboektoe moesten halsoverkop vluchten voor het geweld. Vele kerken en huizen van christenen werden in brand gestoken. Afgelopen januari begon Frankrijk een militair offensief om islamitische strijders te verdrijven uit Mali. Deze troepen worden nu teruggetrokken.

Honderdduizenden inwoners van Mali, onder wie veel christenen, zijn vluchteling in eigen land. De toestand in het noorden blijft onzeker en er gebeuren nog regelmatig zelfmoordaanslagen. Ook hebben de islamitische strijders vermoedelijk grote wapenvoorraden verstopt in de woestijn. Vorig weekend werden door een zelfmoordaanslag twee Malinese militairen gedood en raakten verscheidene soldaten gewond.

Bid voor de veiligheid van de kleine groep christenen die niet konden vluchten uit het noorden van Mali en daar achterbleven. Bid ook voor hen die zijn gevlucht en nu voor de keuze staan om wel of niet terug te keren naar hun eigen woonplaats.

Bid om wijsheid en kracht voor Malinese kerkleiders in deze moeilijke omstandigheden. Er zijn vluchtelingenkerken gestart en sommige pastors dragen zorg voor meerdere kerken tegelijkertijd.

Bid voor de militairen en politici die de vrede in Mali willen herstellen.

Mali: bid voor de Kerk

De Kerk in Mali heeft ons gebed nodig. Sinds rebellen de noordelijke delen van Mali tot een islamitische staat uitriepen, is het daar gevaarlijk voor christenen. Kerken werden vernield of gebruikt als woning voor rebellen. Christenen en ook gematigde moslims werden vermoord. Christenen verlieten hals over kop hun huis om een veilig heenkomen te zoeken in het zuiden van Mali of in één van de buurlanden.

Het is erg onzeker hoe de situatie in Mali zich gaat ontwikkelen. Islamisten maken gretig gebruik van de zwakke sociaaleconomische situatie om een radicale islam te preken. Zelfs met de interventie van het Franse leger is het onzeker of christenen dezelfde vrijheid terugkrijgen die ze ooit hadden.

Voor de Kerk is er binnen één jaar veel veranderd. Christenen worden vervolgd en vermoord. De Kerk was niet voorbereid op deze plotselinge wending. Juist nu is het belangrijk dat christenen onderwijs krijgen hoe om te gaan met vervolging.

Bid dat de regeringsleiders van Mali de rust en stabiliteit op een goede manier herstellen.

Bid voor de Kerk die uit het niets te maken krijgt met hevige vervolging. Bid om goed onderwijs over christenen hierin moeten staan.

Bid voor christenen die moesten vluchten en wanhopig zijn. Bid om vrede en kracht voor hen.