Categoriearchief: marokko

Marokko: Adam en zijn kleine kerk

“Ik had last van een gevoel van geestelijke leegheid. Elke keer als ik probeerde om dichter bij God te komen en de islamitische leer toe te passen, voelde ik me verloren”, vertelt de Marokkaanse Adam. “Tot ik mijn vrouw ontmoette. Zij en haar familie lieten mij zien hoe ik Jezus Christus kon ontmoeten. Sinds die tijd leef ik in vrede.”

Adam behoort tot de zeer kleine groep moslimbekeerlingen in Marokko. Zij hebben het niet gemakkelijk, omdat ze worden onderdrukt door hun islamitische familieleden en dorpsgenoten. Adam is getrouwd en heeft drie kinderen. Het gezin heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit beïnvloedt ook de kleine kerk waar ze deel van uitmaken.

Zo’n twintig gelovigen worden door Adam geleid; ze wonen stuk voor stuk in een afgelegen gebied. Helaas kunnen ze de laatste tijd slechts één keer per maand bij elkaar komen. Het ontbreekt Adam aan de middelen om de groep bij elkaar te brengen. Sommige christenen komen net als Adam uit islamitische gezinnen. Dit maakt het nog moeilijker om samen te komen.

Dank dat Adam door het getuigenis van zijn vrouw en haar familie tot geloof is gekomen. Bid dat meer en meer moslims in Marokko de Here Jezus leren kennen.

Bid voor de kleine Marokkaanse kerk. Veel lokale christenen leven geïsoleerd, kennen geen andere christenen en voelen zich daardoor vaak eenzaam.

Adam en zijn gezin ontvangen hulp in de vorm van een microkrediet waar ze schapen van kunnen houden. Bid om Gods zegen op hun werk. Bid bovendien dat de gelovigen weer wat vaker bij elkaar kunnen komen.

Marokko: christen vrijgesproken van evangelisatie

De Marokkaanse christen Mohamed el Baldi (34) is vrijgesproken van evangelisatie. Dat meldt het ANP vandaag.

Evangeliseren is verboden in Marokko en wordt normaalgesproken bestraft met een celstraf van drie tot zes maanden en een boete van maximaal 45 euro. El Baldi kreeg in september echter een buitengewoon zware straf opgelegd van 2,5 jaar cel en een boete van 450 euro. Hij werd na een maand gevangenschap voorwaardelijk vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep.

Het hoger beroep in de zaak van El Baldi zou plaatsvinden op 10 oktober, maar werd tweemaal verzet. Vorige week oordeelde de rechter dat El Baldi een gesprek had over het geloof, maar dat er geen bewijs was voor dwang of een financiële vergoeding voor bekering. Vandaag is de uitspraak dus officieel bekrachtigd.

Mohamed Oulad Ayad, voorzitter van de Marokkaanse vereniging voor de verdediging van mensenrechten is blij met de uitspraak uit hoger beroep. “De zaak kan gesloten worden omdat duidelijk is dat de aanklacht vals was”, vertelt hij. “Deze rechtszaak was een lachertje. El Baldi zal nu snel als vrij man door het leven gaan.”

Dank voor de vrijlating van Mohamed el Baldi. Bid dat hij sterk staat in zijn geloof en in alles blijft vertrouwen op de Here God.

Bid voor andere Marokkaanse christenen die onder valse aanklachten of onder het mom van evangelisatie worden gevangengezet. Bid ook voor hun gezinnen die thuis achterblijven.

Bid om kracht voor de Marokkaanse kerk om te volharden in geloof. Van de inwoners is 99 procent moslim. Er wonen ongeveer 22.000 christenen in het land, van wie de meesten uit het buitenland komen en in Marokko werken.

Marokko: Mohamed el Baldi voorlopig vrijgelaten

De Marokkaanse christen Mohamed el Baldi is op 26 september voorlopig vrijgelaten uit de gevangenis. Op 28 augustus werd Mohamed in zijn huis gearresteerd waarbij zijn Bijbel en dertig andere christelijke boeken in beslag werden genomen.

Mohamed werd aanvankelijk veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf vanwege evangelisatieactiviteiten. Op 26 september werd Mohamed vrijgelaten. Op 10 oktober staat een hoorzitting in hoger beroep gepland, Mohamed moet zich dan weer melden.

Mohamed vertelde tegen familie en vrienden dat hij in de gevangenis te maken heeft gehad met ernstige mishandelingen. Hij werd onder druk gezet om zijn geloof te herroepen en terug te keren naar de islam. Ook probeerde de politie hem namen van andere christenen te laten noemen. Ze verspreidden ook valse geruchten over hem onder de andere gevangenen.

Blijf bidden voor Mohamed, ook al is hij nu tijdelijk vrij. Bid dat hij in hoger beroep wordt vrijgesproken. Vraag God of Hij Mohamed wil sterken en bevestigen in zijn geloof, zodat Mohamed tot een levend getuigenis mag zijn onder zijn landgenoten.

Marokko: Christen veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenis

De 34-jarige Mohamed el Baldi uit Marokko heeft een gevangenisstraf van 2,5 jaar gekregen. Hij werd op 28 augustus thuis gearresteerd. De christelijke materialen die in zijn huis werden gevonden zijn in beslag genomen.

Mohamed werd vijf dagen na zijn arrestatie al veroordeeld vanwege evangelisatie-activiteiten. Evangeliseren in Marokko is bij de wet verboden en daarom strafbaar. Maar de straf die Mohamed heeft gekregen is vijf keer zo hoog dan er wettelijk voor staat. Bovendien kreeg Mohamed bovenop zijn gevangenisstraf een boete.

Marokko staat op plek 39 op de Ranglijst Christenvervolging. Veel christenen hebben een moslimachtergrond. Vaak zijn zij de enige christenen in hun islamitische omgeving. Hierdoor voelen sommige christenen zich eenzaam. Door de veroordeling van Mohamed is de kerk bezorgd over de toekomst.

Bid Mohamed kracht en moed toe nu hij gevangen zit. Bid dat hij de aanwezigheid van de Here God voelt en op Hem blijft vertrouwen.

Bid voor christenen in Marokko die Mohamed kennen. Bid dat zij geen angst ervaren om ontdekt of opgepakt te worden.

Bid voor een verandering in de harten van de koning en de regering van het land.

Marokko: Jamaa zwijgt niet in de gevangenis

Een geheime gelovige wilde Jamaa Ait Bakrim (46) uit Marokko niet zijn. Hij hield zijn geloof niet voor zichzelf, maar daardoor zit hij inmiddels vijf jaar gevangen en heeft hij nog tien jaar in het vooruitzicht. Hij kreeg die straf vanwege ‘het proberen te bekeren van mensen tot het christendom’ en ‘het vernietigen van andermans spullen’.

Jamaa stak in 2005 twee houten elektriciteitspalen in brand, omdat deze al lang buiten gebruik waren en de ingang van Jamaa’s zaak blokkeerden. Al verschillende malen had hij aan de gemeente gevraagd de palen weg te halen, maar zonder succes. Dus ruimde Jamaa ze zelf op, maar dat was een strafbaar feit. Tel daarbij op dat Jamaa sprak over zijn geloof en zo kwam de rechtbank tot een celstraf van vijftien jaar.

Marokkaanse christenen en advocaten zetten vraagtekens bij de lange straf die Jamaa moet uitzitten. Jamaa’s situatie is in het nieuws geweest en er wordt internationaal aandacht voor hem gevraagd. “Vijftien jaar is veel te veel voor wat ze zeggen dat Jamaa heeft gedaan”, zegt Rachid, een Marokkaanse christen. “Jamaa liet zich niet tegenhouden om over zijn geloof te vertellen. Zelfs in de gevangenis vertelde hij over Jezus Christus. Misschien doen ze dit wel om hem eindelijk stil te laten zijn.”


Bid voor Jamaa in de gevangenis. Hoe het momenteel met hem is, werd uit het nieuws over zijn zaak niet duidelijk.

Wilt u ook bidden voor het werk dat advocaten en Marokkaanse christenen doen voor Jamaa? Bid dat er door aandacht te vragen voor de zaak van Jamaa, verandering komt in zijn situatie.

Bid ook voor de hele christelijke gemeenschap in Marokko. De gelovigen staan de laatste maanden zwaar onder druk, zeker nadat meer dan 100 buitenlandse, christelijke werkers het land uit zijn gezet. Bid dat de Kerk standhoudt.

Marokko: Opnieuw christenen het land uitgezet

Zonder pardon zijn ze Marokko uitgezet. In twee weken tijd werden 26 buitenlandse christenen gedwongen het land te verlaten. Marokko voert de druk op gelovigen steeds verder op, zowel op buitenlandse als op Marokkaanse christenen.

Begin maart vroegen we uw gebed voor Nederlandse medewerkers van christelijk weeshuis Village of Hope in Marokko. De Nederlanders moesten halsoverkop de kinderen achterlaten en het land uit. Sindsdien zijn meer dan 100 christenen het land uitgezet. Volgens de Marokkaanse wet kunnen buitenlanders die langer dan tien jaar in het land zijn, alleen worden uitgezet als ze een misdaad hebben begaan. Ze hebben 48 uur om de uitzetting aan te vechten. Volgens bronnen zijn de autoriteiten voornamelijk in het weekend druk met uitzettingen voorbereiden en uitvoeren, omdat dan de rechtbanken gesloten zijn.

Ook inheemse christenen ontkomen niet aan de activiteiten van de Marokkaanse autoriteiten om het christendom in het land in te perken. De afgelopen tijd werden ten minste twee christenen mishandeld en verschillende gelovigen werden opgepakt en meegenomen naar het politiebureau om verhoord te worden.

Wilt u bidden voor de Kerk in Marokko? Het uitzetten van de buitenlandse christenen en de acties tegen Marokkaanse gelovigen brengen grote onrust en zorgen voor de toekomst met zich mee.

Bid ook voor de christenen die het land zijn uitgezet. Sommigen zijn direct naar het vliegveld gebracht door de Marokkaanse autoriteiten, zonder afscheid te kunnen nemen en zonder voorbereidingen te kunnen treffen voor het vertrek van hun eigen gezin.

Marokko: 30 buitenlandse christenen zonder pardon het land uitgezet

De kinderen in het Marokkaanse weeshuis huilen hartverscheurend. Ze begrijpen niet waarom hun pleegouders hen verlaten. In de nacht van 6 op 7 maart werd hun slaap wreed verstoord. De Marokkaanse autoriteiten vielen in die nacht het christelijke weeshuis Village of Hope binnen. Ze doorzochten het hele pand, namen bezittingen en geld in beslag en gaven de 20 hulpverleners het bevel om binnen drie dagen het land te verlaten. Onder de hulpverleners bevonden zich zeven Nederlanders.

“Mijn kinderen renden huilend het huis uit. Ze schreeuwden naar me dat ik moest blijven. Ik wilde niet weg maar ik had geen keus”, zegt directeur Herman Boonstra van het weeshuis. Hij kon nog snel afscheid nemen maar veel andere hulpverleners kregen daarvoor niet de kans. Ze moesten gaan en krijgen hoogstwaarschijnlijk de kinderen, voor wie sommigen van hen al tien jaar zorgden, nooit meer te zien.

De inval kwam zonder enige waarschuwing vooraf. De autoriteiten geven als reden voor de inval dat de hulpverleners de kinderen zouden hebben willen bekeren tot het christendom. Het Village of Hope opende tien jaar geleden zijn deuren. Ze werkten altijd in alle openheid met de autoriteiten samen. In het weeshuis woonden 33 kinderen, voor wie de eigen ouders niet meer konden zorgen. Naast het team van Village of Hope zijn tien andere buitenlandse christenen sinds het afgelopen weekend het land uitgezet.

Bid om troost voor de hulpverleners en voor de kinderen die ze zo plotseling hebben moeten achterlaten.

Bid voor de toekomst van de Kerk in Marokko. De druk op christenen neemt toe, nu veel buitenlandse christenen het land uitgezet worden en lokale christenen scherper in de gaten gehouden worden.

Marokko: Achttien christenen veertien uur lang verhoord

Achttien Marokkaanse christenen zijn vorige week veertien uur lang verhoord. Agenten vielen binnen toen de groep bezig was met bijbelstudie. Onder de arrestanten waren vijf kinderen onder de 4 jaar, twee van hen waren nog geen 6 maanden oud.

De groep christenen werd verrast door de groots opgezette inval. Zeker zestig agenten meldden zich bij de woning waar de groep samenkwam. Tijdens de verhoren op het politiebureau werden foto’s en filmopnamen gemaakt van de christenen. Na veertien uur kwam de groep weer vrij. Een Amerikaan, die bij de bijbelstudie aanwezig was, werd het land uitgezet.

In een verklaring van het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat de bijbelstudiebijeenkomst een geheime samenkomst was. Die zou zijn bedoeld om mensen bekend te maken met het christelijk geloof. Dat zou volgens de verklaring het geloof van moslims aan het wankelen brengen en de godsdienstige waarden van het koninkrijk Marokko ondermijnen.

De leider van de groep vraagt gebed voor de christenen die zijn opgepakt. Hij vraagt te bidden voor vrede in hun hart, na wat hen vorige week is overkomen.

Bid om kracht voor en volharding van de christenen in Marokko. Bid dat zij zich niet laten ontmoedigen, maar blijven zoeken naar mogelijkheden om samen te komen en te groeien in geloof.

Bid ook voor de toekomst van de Kerk in Marokko. Het is de derde keer binnen een jaar tijd dat een bijeenkomst van christenen is verstoord en dat christenen het land uit worden gezet.