Categoriearchief: mauretanie

Gebedspunt: Christenen in vergeten landen

Als we bidden voor de vervolgde kerk, denken we vaak allereerst aan landen waarover we vaak horen, zoals Noord-Korea of Nigeria. Deze maand richten we ons in ons gebed op broeders en zusters in een aantal landen die niet zo vaak in het nieuws zijn, maar waar christenen wel degelijk te maken hebben met tegenstand en soms ook geweld. Vaak hebben zij weinig of geen mogelijkheid om met andere christenen samen te komen. Laten we bidden dat zij in het bijzonder deze maand mogen ervaren dat zij niet alleen zijn, maar deel uitmaken van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Mauritanië en Mali hebben een overwegend islamitische bevolking en kennen geen godsdienstvrijheid. De weinige christenen in deze landen staan zwaar onder druk. Veel van de andere landen in West-Afrika staan nog niet op lijstjes van landen die vijandig staan ten opzichte van het christelijk geloof. Toch is er ook in Sierra Leone, Ivoorkust, Senegal, Guinee en Liberia sprake van een verslechterende situatie voor christenen.

Bid voor voorgangers en hun gezinnen in deze landen. Geweld tegen hen neemt toe. Bid God voor een gezin in Sierra Leone, dat na hun bekering moest vluchten. Ze worden nu op een veilige plek opgevangen. Bid om standvastigheid in het geloof voor christenen in West-Afrika.

Eenzame positie in Mauritanië

Vorige week ontmoetten medewerkers van SDOK één van de christelijke leiders uit Mauritanië. Hij vertelde over de eenzame positie waarin onze broeders en zusters zich in dit Afrikaanse land bevinden. Naar schatting wonen er in Mauritanië slechts 1000 christenen, te midden van een vrijwel uitsluitend islamitische bevolking. De afgelopen jaren zijn verschillende christenen vanwege hun geloof vermoord.

Bid om bescherming van onze broeders en zusters in Mauritanië als ze in de woestijn in kleine groepjes samenkomen.

Bid om mogelijkheden om het evangelie te verspreiden.

Mauretanië: Geheime gelovigen hebben het zwaar

Hij zou geprobeerd hebben moslims in Mauretanië tot het christendom te bekeren. Daarom beroofden terroristen van Al Qaeda de Amerikaan Christopher Leggett vorige week van het leven. Chris leidde een hulporganisatie die taal- en computerlessen geeft en woonde samen met zijn vrouw Jackie en hun vier kinderen Hannah Marie (15), Jordan Christopher (13), Haley Rebecca (12) en Erin Christian (8) in Mauretanië.

In Mauretanië, een islamitische republiek, staat de doodstraf op het verlaten van de islam. Nu heeft dus ook het vermoeden dat iemand zich bezighoudt met moslimbekeerlingen geleid tot de dood.

Christenen in Mauretanië, voornamelijk die met een moslimachtergrond, moeten in het geheim hun geloof belijden. De islam is diep geworteld in dit land. Het christendom wordt onder meer door media afgeschilderd als kwaadaardige beweging die aangevallen moet worden. Extremisten uiten regelmatig bedreigingen tegen christenen. De angst onder geheime gelovigen is groot.

Bid voor de echtgenote, Jackie, en vier kinderen van Christopher Leggett. Bid voor troost en kracht om het verlies van hun man en vader te verwerken.

Bid voor de ex-moslims in Mauretanië die christen zijn geworden. Bid dat hun geloof niet wordt ontdekt.

Bid ook voor de bescherming van alle christenen in het land en de Kerk in Mauretanië. De Kerk in het land is kwetsbaar en relatief jong. Bid dat de christenen wegen vinden om te groeien in geloof en bid voor eenheid onder de christenen.