Categoriearchief: mexico

Mexico: Lorenzo komt mogelijk vrij

Hoe voelt het om na jaren van gevangenschap te horen dat de deur naar vrijheid op een kier staat? De Mexicaanse christen Lorenzo Ruiz Vasquez werd gearresteerd in verband met de massamoord in Acteal, een dorp in het zuiden van Mexico. Hij zit al bijna zeventien jaar onschuldig in de gevangenis, maar daar komt volgende week hopelijk verandering in.

Woensdag 12 november wordt de zaak van Lorenzo opnieuw door de rechter bekeken. “We zijn erg optimistisch”, zegt advocaat Maximiliano Cárdenas. Momenteel zitten nog vijf mannen van de Acteal-zaak gevangen, vier van hen zijn verbitterd door de jarenlange gevangenschap. Lorenzo heeft zijn geloof behouden en houdt goede moed.

In december 1997 werden 45 Tzotzil-indianen op brute wijze vermoord. De ware toedracht is nog steeds niet duidelijk. Destijds arresteerde de politie lukraak ruim tachtig mannen, onder wie meer dan veertig christenen. Een paar bekenden schuld, maar de meesten waren onschuldig. Door acties en juridische ondersteuning van Open Doors kwamen door de jaren heen verschillende mannen vrij.

Bid de komende week dat het Hooggerechtshof Lorenzo op 12 november onschuldig verklaart en dat hij meteen wordt vrijgelaten.

Bid om rust en bemoediging door de Heilige Geest voor Lorenzo, zijn vrouw, dochters en familieleden terwijl ze wachten op de uitspraak.

Bid voor de vier andere Acteal-gevangenen. Ze zitten mogelijk achter een aanval op Lorenzo afgelopen oktober. Bid dat hun hart verzacht wordt en ook zij worden vrijgelaten.

Gebedspunt: gedwongen verhuizingen

Als we bidden voor de vervolgde kerk, denken we vaak allereerst aan landen waarover we vaak horen, zoals Noord-Korea of Nigeria. Deze maand richten we ons in ons gebed op broeders en zusters in een aantal landen die niet zo vaak in het nieuws zijn, maar waar christenen wel degelijk te maken hebben met tegenstand en soms ook geweld. Vaak hebben zij weinig of geen mogelijkheid om met andere christenen samen te komen. Laten we bidden dat zij in het bijzonder deze maand mogen ervaren dat zij niet alleen zijn, maar deel uitmaken van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Het komt regelmatig voor dat christenen gedwongen worden hun dorp te verlaten in landen als Colombia, Venezuela en Mexico (Chiapas). Bij deze gedwongen verhuizingen verliezen zij al hun bezittingen. Vaak wordt gedreigd hun huizen in brand te steken en de vrouwen te onteren, als zij hun dorp niet verlaten.

Bid voor het gezin van voorganger Armando uit Chiapas. Hij werd mishandeld en vermoord.

Bid voor 27 gezinnen die onlangs verdreven werden uit hun dorp. Ze hebben nu een tijdelijk onderkomen gevonden in een oude veeschuur, maar kunnen daar niet blijven.

Dank God dat broeders en zusters ondanks tegenstand standvastig blijven.

Vier christenen gemarteld in Mexico

Op 5 november werden vier evangelische christenen uit Mexico onterecht opgesloten en mishandeld, in opdracht van de lokale autoriteiten.

De reden hiervoor was de oproep van een lokale leider om leden van de Pinkstergemeente in San Juan Ozolotepec gevangen te zetten en te martelen. Dominee Leopoldo Alsonso en drie van zijn gemeenteleden werden daarop ontvoerd en opgesloten.

Mensenrechtenactivisten zeggen dat een menigte, gewapend met houwelen en mokers, het kerkgebouw binnenviel en de vier christenen sloeg met staven en stenen. Toen de politie tussenbeide kwam werden de vier mannen vrijgelaten en in het ziekenhuis opgenomen om behandeld te worden.

In stad San Juan Ozolotepec, in het zuidwesten van Mexico, is sprake van veel religieuze discriminatie. Kerkleden verklaren dat een lokale overheidsambtenaar dreigde dat ze in brand gestoken zouden worden als ze hun geloof niet verloochenden. Een van de redenen van de discriminatie is dat protestantse kerken niet willen aansluiten bij en meebetalen aan traditionele festivals van de lokale inheemse bevolking.

Azerbeidzjan: Hoge boete voor voorganger Balajev

Zaoer Balajev is een voorganger uit Azerbeidzjan die eind maart werd veroordeeld tot het betalen van een hoge boete. Een rechtbank bepaalde dat Balajev 1,500 euro moet betalen omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het houden van religieuze samenkomsten voor kinderen en jongeren. Een strafbaar feit in het antireligieuze Azerbeidzjan. “Ik ben erg bezorgd hoe ik aan het geld moet komen om deze boete te betalen”, vertelt Balajev. “Ik weet dat het geen zin heeft om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan”.

Het is niet de eerste keer dat Balajev tegenwerking ondervindt om zijn geloof. In 2007 werd Balajev gearresteerd en gevangengenomen omdat hij geweld zou hebben gebruikt tegen een lid van de overheid. Tijdens zijn gevangenschap hield de politie zijn familie en zijn gemeente nauwgezet in de gaten. Hij kreeg amnestie en werd na één jaar gevangenschap vrijgelaten.

Azerbeidzjan doet veel moeite om alle vormen van religie in te perken. Christenen ervaren moeilijkheden om hun geloof te beleven. Kerken die al een officiële registratie hebben, moeten deze registratie vaak vernieuwen en dit is een slopend proces. Bijbels en christelijke boeken invoeren is vaak net zo omslachtig. De overheid moet daar goedkeuring voor geven, maar in de praktijk komt het bijna niet voor dat er christelijke lectuur mag worden ingevoerd.

Bid om kracht en troost voor Zaoer Balajev en zijn vrouw Nunuka. Balajev zorgt voor zijn zieke vrouw en leidt daarnaast een gemeente.

Bid voor kerken die geen registratie krijgen en manieren proberen te vinden om toch samen te komen.

Bid dat de vrijheid van godsdienst in Azerbeidzjan wordt gerespecteerd door de overheid.

PS. Een dankpunt uit Mexico. Afgelopen week werden vijftien Acteal-gevangenen vrijgelaten omdat hun onschuld werd bewezen.

Dank de Here God dat deze mannen na ruim vijftien jaar gevangenisstraf werden vrijgelaten.

Wilt u blijven bidden voor de laatste twee gevangenen?

Mexico: Opnieuw hoop voor Acteal-gevangenen

Afgelopen woensdag is de christen Marcos Arias Pérez door het hooggerechtshof in Mexico vrijgesproken van betrokkenheid bij de Acteal-moorden. De rechtbank constateerde dat een aantal getuigenverklaringen waren verzonnen en als vals bewijs tegen hem zijn gebruikt. Marcos heeft vijftien jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Op dit moment zitten er nog 17 mannen vast van wie Open Doors gelooft dat ze onschuldig zijn, de rechtbank zal in de komende dagen een definitieve uitspraak doen in hun zaak.

Het kleine dorpje Acteal was in december 1997 het toneel van een massamoord waarbij 45 Tzotzil-indianen, met name vrouwen en kinderen, omkwamen. Ze waren een aantal weken daarvoor vanuit hun eigen dorpen gevlucht naar Acteal vanwege een politiek conflict.

Het is tot op heden niet precies duidelijk waarom het bloedbad heeft plaatsgevonden. Waarschijnlijk sympathiseerden een aantal van de slachtoffers met het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger, een revolutionaire beweging die in 1994 tegen de regering in opstand kwam. Uit officiële rapporten is gebleken dat er vijftien vuurwapens bij de aanslag zijn gebruikt. Toch werden er eind 1997 ruim tachtig Mexicanen, waaronder 43 christenen, op verdenking van betrokkenheid opgepakt en vastgezet. Een aantal gevangenen heeft schuld bekend, maar de meesten zijn willekeurig vastgezet.

In de afgelopen vijftien jaar is de Acteal-zaak meerdere keren heropend en zijn een aantal gevangenen vrijgelaten. Velen waren veroordeeld tot celstraffen van 25 of 35 jaar. Open Doors is vanaf het begin betrokken bij deze zaak en verleent juridische en geestelijke steun aan de gevangenen die willekeurig zijn gearresteerd en al jaren onschuldig vastzitten.

Dank voor de vrijlating van Marcos, een hoopgevende doorbraak in deze zaak die al zolang voortsleept.

Dank de Here God voor Zijn trouw en zorg voor de gevangenen en hun familie. Dank voor de jarenlange trouwe gebedsondersteuning door christenen wereldwijd.

Bid voor Marcos en zijn gezin, het is na vijftien jaar gevangenschap een grote uitdaging om het leven samen weer op te pakken. Bid voor de emotionele genezing van alle betrokkenen.

Bid voor de gerechtelijke procedures van de 17 mannen die nog steeds vastzitten. Bid om bescherming voor de gevangenen en hun advocaten.

Mexico: 20 Acteal-gevangen vrij!

Twaalf jaar in de gevangenis zitten voor iets wat je niet gedaan hebt. Dat is de realiteit voor veel Acteal-gevangenen. De mannen zaten vast op beschuldiging van de brute moord op 45 inheemse inwoners van het Mexicaanse bergdorp Acteal. Lange tijd zag het er slecht voor hen uit, maar daarin komt verandering!

Deze week zijn 20 Acteal-gevangenen vrijgelaten. Hun vrijlating volgde op een uitspraak van het Mexicaans Hooggerechtshof. De rechter bepaalde dat de grondrechten van de mannen geschonden waren tijdens het gerechtelijk onderzoek en de rechtsgang. Van 31 mannen wordt de zaak herzien en van 6 anderen komt de zaak opnieuw voor de rechter. Onder de 20 vrijgelaten mannen bevinden zich voornamelijk evangelische christenen. Het is nog niet bekend welke mannen er precies zijn vrijgelaten.

In totaal zaten 79 mannen vast; tegen de meesten is nooit bewijs gevonden. Velen van hen zijn evangelische christenen.

Dank God voor de vrijlating van de 20 mannen. Na 12 jaar mogen ze weer bij hun gezinnen zijn!

Dank God dat er nu echt beweging in de Acteal-zaak komt. Bid ook voor de mannen die nog vastzitten en voor de mannen van wie de zaak herzien wordt. Bid dat ook zij mogen vrijkomen als ze onschuldig zijn.

Bid voor de veiligheid van de 20 vrijgelaten mannen. Er zijn ernstige bedreigingen tegen hen geuit als ze terugkeren naar hun dorp.

Laatste kans voor Actealgevangenen

Mexico – Op twintig december doet het Opperste Gerechtshof van Mexico uitspraak in de zaak van de Actealmoorden. Naar aanleiding van de moordpartij in Acteal, waarbij 45 Tzotzilindianen om het leven kwamen, zijn in 1997 negentig mannen gearresteerd, van wie er nu nog 77 vastzitten. De mannen zijn veroordeeld tot zeer hoge gevangenisstraffen, oplopend van 26 tot 36 jaar. De hele zaak is omgeven met veel onregelmatigheden. Open Doors is ervan overtuigd dat het merendeel van de gevangenen onschuldig is, en steunt daarom de advocaten die hoger beroep hebben aangetekend. De aangeklaagden zijn verdeeld in vijf groepen. Van twee groepen (41 mensen) wordt op 20 december uitspraak verwacht.

Wij vragen u dringend om deze week veel voor de gevangenen te bidden. Wanneer de rechter het vonnis bevestigt, blijft er geen enkele wettige mogelijkheid over om het vonnis aan te vechten, en is alle hoop op gerechtigheid voor de gevangenen vervlogen.

Ook vragen wij u om met grote spoed een petitie te sturen naar de Mexicaanse ambassade in Den Haag of in Brussel. De adressen zijn:
Nassauplein 28, 2585 EC, Den Haag.
Franklin Rooseveltlaan 94, CP 1050 Brussel

Een voorbeeldbrief is te vinden op de onze website www.opendoors.nl

Enkele redenen waarom Open Doors de gevangenen en hun gezinnen steunt

* Het merendeel van de 77 gevangenen is christen
* Vijf mannen hebben schuld bekend en getuigd dat er nog vier medeplichtigen waren
* Open Doors is er daarom van overtuigd dat de meeste gevangenen onschuldig zijn
* 83 mensen zijn beschuldigd van moord, terwijl er 45 doden waren
* Verscheidene advocaten van de gevangenen zijn het afgelopen jaar anoniem bedreigd.