Categoriearchief: midden-oosten

Midden-Oosten: Christelijke vrouwen vermoord door familieleden

Drie christelijke vrouwen uit het Midden-Oosten zijn om het leven gebracht door hun familieleden. De moorden werden op verschillende plaatsen gepleegd op 30 april en 1 mei.

Een 38-jarige vrouw werd door haar twee broers doodgeschoten nadat ze hoorden dat ze in het bezit was van een Bijbel en via Skype contact had met een christen. Een 22-jarige vrouw werd door haar broer doodgestoken nadat hij haar betrapt had met een christelijke cd. Deze vrouw had eerder met haar broer over Jezus gesproken. De man liet het lichaam van zijn zus achter bij het ziekenhuis. Een ander incident spreekt over een vader die zijn dochter met een steen sloeg. Hij gaf zich daarna over aan de politie en bekende de moord. Hij vertelde de politie dat zijn dochter regelmatig naar de kerk bleef gaan, ondanks dat hij het haar verboden had. Om deze reden wordt de man waarschijnlijk niet vervolgd voor de moord op zijn dochter.

Bid voor christenen die te maken hebben met vervolging vanuit hun familie.

Bid dat zij de nabijheid van God ervaren en trouw blijven aan hun geloof.

Bid voor christenen in het Midden-Oosten

In een groot deel van het Midden-Oosten is het onrustig. Na Tunesië, Egypte en Libië beginnen ook in andere landen in het Midden-Oosten steeds meer protesten te komen tegen de heersende regimes. Veel van de landen waar christenen worden vervolgd, bevinden zich in deze regio. Christenen in deze landen maken zich zorgen over de toekomst.

Wat de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten voor gevolgen hebben voor de positie en de veiligheid van christenen, is onduidelijk. We kunnen hier op speculeren, maar veel beter kunnen we onze broeders in zusters daar opdragen aan onze God. Bid met ons dat ze hun veiligheid en redding van Hem verwachten, en dat ze sterk zullen blijven staan op hun Rots.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
(Ps. 62:6,7, HSV)

Het rommelt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Wij vragen u deze week om gebed voor de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Regeringen vallen en revoluties breken los. De bevolking gaat massaal de straat op om te protesteren. Wat in Tunesië begon verspreidt zich over Egypte, Libië, Bahrein, Jemen, Iran en Marokko.

De christenen in deze landen hadden het ook voor de onrusten vaak erg moeilijk. Je godsdienst aanpassen op je paspoort is in Egypte een onbegonnen zaak. In Tunesië is Kerk niet vrij in haar doen en laten. De overheid in Jemen laat niet toe dat moslims christen worden.

Het blijft spannend hoe de situatie zich komende tijd ontwikkelt. Welke partijen staan op om regeringen te vormen? Nog een belangrijkere vraag is of christenen meer vrijheden zullen krijgen. Bidt u met de Kerk mee?

Bid voor de landen waar het momenteel heel onrustig is, zoals Libië. Bid dat de overheersers aftreden en de rust terugkeert.

Bid voor de christenen in deze landen. Zij hopen en bidden op een veiligere toekomst waarin ze openlijk hun geloof in Jezus Christus kunnen belijden.

Bid dat het overgangsproces naar een nieuwe regering, bijvoorbeeld in Egypte, voorspoedig verloopt. Bid om wijsheid, inzicht en vertrouwen.

Midden-Oosten: Ruth viert Kerst dit jaar niet alleen

Vorig jaar vroegen we u met Kerst een kaartje te sturen naar Ruth uit het Midden-Oosten. Zij moest Kerst toen alleen vieren. Gevlucht uit haar eigen land, omdat haar familie haar wilde vermoorden. In het geheim getrouwd met een christelijke man, maar nog nooit de gelegenheid gehad om samen te wonen, omdat hij niet met haar mee kon naar het buitenland. Jarenlang leefden ze gescheiden en zagen ze elkaar niet. Een moeilijke tijd.

Er is grote dankbaarheid in het leven van Ruth! Haar echtgenoot heeft onlangs een visum gekregen. Hij is gisteren aangekomen in het land waar Ruth nu verblijft! Zij heeft daar inmiddels woonruimte gevonden en leert er de taal. Na zoveel jaren eenzaamheid kunnen ze deze Kerst samen vieren.

“Wat ben ik dankbaar voor al die mensen die jaren lang voor mij hebben gebeden. Eindelijk is mijn en hun gebed verhoord”, zegt een dankbare Ruth. “God is groot en liefdevol. Ik ben zo blij! Mijn man en ik hebben nog een lange weg te gaan. Voor het eerst in bijna tien jaar huwelijk kunnen we samen bouwen aan de toekomst. Voor het eerst kunnen we onder één dak leven. Dat is fantastisch, maar we hebben beiden ook veel dingen meegemaakt en die zullen we moeten verwerken.”

Dank God dat hij Ruth en haar man Leo beschermd heeft in de periode dat ze van elkaar gescheiden waren. Dank Hem dat Hij hen weer bij elkaar heeft gebracht.

Wilt u ook blijven bidden voor Ruth en Leo? Zij hebben allebei trauma’s te verwerken door wat ze hebben meegemaakt. Ze moeten nu samen hun leven proberen op te bouwen.

Midden-Oosten: Geheime gelovige Ruth krijgt verblijfsvergunning

Opluchting en dankbaarheid in het leven van geheime gelovige Ruth uit het Midden-Oosten. Ze heeft een verblijfsvergunning gekregen voor het land waar ze naartoe is gevlucht.

Ruth is het gezicht van de Campagne Geheime Gelovigen. Vorig jaar vroegen we u regelmatig gebed voor haar en zetten we ook een bemoedigingsactie voor haar op touw om haar te steunen.

Ruth moest vluchten uit het Midden-Oosten, omdat haar familie haar dreigde te vermoorden. Ruth was in het geheim christen geworden, liet zich in het geheim dopen en trouwde in het geheim met een christelijke man. Maar haar geloof kwam uit en Ruth kon niet in haar eigen land blijven. Al meer dan twee jaar zat ze in spanning over de vraag: waar kan ik een nieuwe toekomst opbouwen?

Toch blijft de situatie voor Ruth ook gespannen. Haar echtgenoot is nog in Ruths vaderland. De vraag is of hij zich bij Ruth kan voegen.

Dank God voor deze uitkomst in de situatie van Ruth. Er zijn nog steeds onzekerheden, maar dank God dat deze lange periode van onzekerheid over de verblijfsvergunning voorbij is.

Wilt u ook blijven bidden voor Ruth? Ze is opgelucht, maar ook in de war door de huidige situatie. Hoe gaat het nu verder? Wat gebeurt er met haar man? Bid voor rust, wijsheid en overzicht.

Bid ook voor de relatie van Ruth en haar echtgenoot. Ze zijn al zoveel jaren van elkaar gescheiden en praten alleen met elkaar via de telefoon. Dat contact zorgt soms voor de nodige spanningen.

PS. Wilt u blijven bidden voor Pakistan? Open Doors is inmiddels een noodhulpactie gestart om de christelijke slachtoffers van de watersnood in Pakistan van drinkwater, voedsel en medicijnen te voorzien.

In het geheim kerst vieren

“Het is moeilijk om hier het kerstfeest te vieren. We doen het wel, maar op zo’n manier dat de politie ons niet snel zal ontdekken”, zegt geheime gelovige Kamal. Geen kaarsen en kerstklanken in veel landen in de Moslimwereld tijdens kerst. Een uitbundig feest om de geboorte van Christus te vieren is er voor geheime gelovigen niet bij. Toch proberen ze, zij het in het diepste geheim, stil te staan bij de komst van het Licht der wereld.

Zoals ook Fardin uit Iran: “Vorig jaar kwamen we met onze celgroep wel bij elkaar, maar moesten we heel voorzichtig zijn. In diezelfde tijd was het de gedenkdag van een overleden mullah. Dat maakte het extra ingewikkeld. We konden dus niet erg open zijn in onze vreugde of een feest vieren bij iemand thuis. We hebben toch stil gestaan bij de geboorte van de Here Jezus. Niet precies op de 25ste december, maar gewoon op een dag dat we anders ook zouden samenkomen, zodat het niet zou opvallen.”

Daar waar ze zijn, proberen deze dappere christenen met het Evangelie licht in de duisternis om hen heen te brengen. Laten we voor hen bidden deze kerstdagen.

Bid voor de vele geheime gelovigen in de Moslimwereld die het feest van het Licht der wereld in duisternis en stilte moeten vieren.

Bid dat zij een licht kunnen zijn voor de mensen om hen heen, op zo’n manier dat ze niet ontdekt worden.

Bemoedig Ruth online. Geheime gelovige Ruth uit het Midden-Oosten ontvluchtte haar land, omdat haar familie haar dreigde te vermoorden. Ze viert kerst alleen, in een land waar ze de taal niet spreekt en nauwelijks mensen kent. Laat haar weten dat ze niet wordt vergeten.

Midden-Oosten: Ruth vreest voor haar toekomst

Ruth uit het Midden-Oosten is al een jaar het gezicht van onze Campagne Geheime Gelovigen. Vorig jaar ontmoette Open Doors haar buiten haar eigen land. Deze christenvrouw met een moslimachtergrond vertelde hoe ze in haar studententijd tot geloof kwam, hoe ze in het geheim naar de kerk ging, in het geheim werd gedoopt en in het geheim trouwde met een christelijke man. Haar familie probeerde haar een aantal keer uit te huwelijken. Toen Ruth bleef weigeren, dreigden ze haar te vermoorden. Ruth vluchtte naar het buitenland.

Ruth zit nu in het buitenland. Haar man, met wie ze acht jaar getrouwd is, heeft ze al twee jaar niet gezien. Sowieso hebben zij nooit samen kunnen wonen. Binnenkort beslist de immigratiedienst van het land waar ze nu is over haar toekomst. “Alles hangt hier vanaf”, zegt ze per telefoon. “Mag ik blijven en kan mijn man dan ook komen? Of moet ik terug naar mijn eigen land? Ik ben op van de zenuwen.” Een christelijk echtpaar zorgt voor Ruth, maar ze voelt zich toch erg alleen.

Uw gebed is een grote steun voor Ruth en andere geheime gelovigen. “Bidden ook andere mensen voor mij? Dat vind ik zo fijn… Ik geloof erg in de kracht van gebed.”


Bid dat Ruth mag ervaren dat ze in Gods hand is en dat ze rust krijgt.

Bid dat er een einde komt aan Ruths zwerftocht en ze zich met haar man ergens kan vestigen.

Bid ook voor andere geheime gelovigen die helemaal niet voor hun geloof kunnen uitkomen.

Midden-Oosten: Ahmed is op reis om geheime gelovigen te steunen

Ahmed uit het Midden-Oosten reist momenteel door zijn land om andere geheime gelovigen op te zoeken om hen te bemoedigen en van bijbels en andere materialen te voorzien. Ongevaarlijk is dat zeker niet. “Maar God heeft me gevraagd dit te doen, dus geef ik mij vrijmoedig.”

Ahmed, zelf christen met een moslimachtergrond, werd al eens met de dood bedreigd en vluchtte naar het buitenland. Het leek erop dat hij nooit meer zou kunnen terugkeren. Maar hij werd in het buitenland zo depressief en eenzaam, dat hij besloot zijn bediening te verkiezen boven veiligheid.

Ahmed werkt samen met Boetros om het Evangelie te verspreiden. Hun verhalen staan beschreven in het boek Geheime Gelovigen van Anne van der Bijl. Nadat Ahmeds christelijk geloof werd ontdekt, werd hij flink afgetuigd. Hij is nog altijd herstellende van die mishandelingen. Het genezingsproces is langzaam gegaan, want Ahmed wilde koste wat kost blijven reizen om andere geheime gelovigen tot steun te zijn. Ook deze maand, tijdens de ramadan, is hij op pad om christenen te bezoeken en hen te onderwijzen.

Dank God voor de moed van Ahmed om het Evangelie te blijven verkondigen. Bid om zijn bescherming. Bid dat hij veilig door zijn land kan reizen en dat hij weet wanneer het veilig is om het Evangelie te delen en wanneer niet.

Bid voor de gezondheid van Ahmed. Denk in uw gebeden ook aan zijn vrouw Salima, bid om rust en kracht voor haar.

Bid voor alle geheime gelovigen in het Midden-Oosten. Zij ervaren in deze periode van de ramadan ten volle dat ze verwikkeld zijn in een geestelijke strijd. Bid dat God hun gedachten beschermt en dat ze volharden in geloof.

Midden-Oosten: Ruth blijft wachten op hereniging met echtgenoot

Ruth (een schuilnaam) is een geheime gelovige uit het Midden-Oosten. Misschien hebt u haar verhaal gelezen in het Open Doors-blad van november. Ruth ging in het geheim naar de kerk en werd in het geheim gedoopt. Ook trouwde ze zeven jaar geleden in het geheim met een christelijke man. “Maar ik heb sindsdien nog nooit met hem samengewoond”, zei ze in dat verhaal.

De situatie is ondertussen niet veranderd. Ruth en haar man leven nog steeds ver bij elkaar vandaan. Ruth vluchtte naar een ander land in het Midden-Oosten. Haar man zou volgen, maar hij kreeg geen toestemming zich in dat land te vestigen. Dat maakte de situatie er nog moeilijker op.

Ruth kan absoluut niet terug naar haar eigen land. Ze heeft haar familie te schande gemaakt door christen te worden en huwelijkskandidaten te weigeren. Haar ouders hadden een ‘gerespecteerde moslim’ in gedachten als echtgenoot. Ruth zou met een neef trouwen. “Hij weet dat ik christen ben. Hij wil me vermoorden.”

Ruth is inmiddels helemaal weg uit het Midden-Oosten. Ze heeft asiel aangevraagd in een land in het Westen. Als zij een verblijfsvergunning krijgt, hoopt ze dat haar man zich snel bij haar kan voegen. Ruth is erg blij met de gebeden vanuit Nederland.

Bid dat de asielaanvraag van Ruth snel in behandeling wordt genomen.

Bid voor de hereniging van Ruth met haar man. Bid dat zij samen een nieuw bestaan kunnen opbouwen in het Westen.

Bid voor geheime gelovigen die in hun eigen land blijven. Bid dat zij volharden in geloof en zich staande weten te houden in hun moeilijke situatie.