Categoriearchief: myanmar

Bemoedig Bijbelschoolstudenten in het Himalaya-gebied

In het noorden van India wonen tientallen jongeren voor een periode bij elkaar om een tweejarig bijbeltrainingstraject te volgen. Ze komen uit Bhutan, Nepal, India en Myanmar; uit gebieden waar men argwanend of zelfs vijandig ten opzichte van het Evangelie staat.

Toch hebben zij maar één doel voor ogen: als ze de bijbelschool hebben afgerond willen ze terug naar hun eigen land en volk om het Evangelie door te geven.

Eén van de studenten zei tegen een medewerker van SDOK: “Ik ben niet bang om terug te gaan naar Bhutan. Wat ze me ook aan zullen doen, zelfs al word ik gevangen gezet, de woorden van Galaten 2:20 bemoedigen mij: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.”

Een student uit Nepal vertelde: “In de omgeving waar ik vandaan kom ben ik een van de weinige christenen. Soms voel ik me eenzaam. Maar de wetenschap dat ik broeders en zusters heb op andere plaatsen, bemoedigt mij. God zal mij wijsheid geven, dat heeft Hij beloofd.”

Bemoedig studenten van deze bijbelschool met een kaart!

Download deze informatie en het adres.
Download Engelse bemoedigingsteksten.

Van toegewijde boeddhist tot evangelist

Christen-zijn is in het boeddhistische Myanmar (voorheen Birma) niet vanzelfsprekend. Khin was een toegewijde boeddhist, totdat hij op een wonderlijke manier in aanraking kwam met Jezus. Nu zet hij zich met hart en ziel in om het Evangelie te verspreiden in Myanmar. En dat gaat niet zonder slag of stoot!

Khin was pas zes jaar toen hij door zijn ouders naar een boeddhistisch klooster werd gestuurd. Hij leerde goed en al snel merkte de hoofdmonnik hem op. “Ooit zul je mijn plaats innemen,” vertrouwde hij hem toe. Meer dan zes uur per dag bestudeerde en overdacht Khin het boeddhisme. Op zijn achttiende werd hij inderdaad hoofdmonnik.

Wonder
Twee jaar later kreeg Khin een ernstige aandoening aan zijn lever en nieren. Hij werd zo ziek dat hij niet meer kon spreken en zelfs ademhalen moeilijk werd. De artsen in het ziekenhuis concluceerden dat Khin spoedig zou overlijden. Khin vertelt: “Ik was zo bang. Ik wist zeker dat ik ging sterven.” Plotseling herinnerde Khin zich een bijbelvers dat hij ooit van een christelijke vriend had gehoord: ‘Ik ben de Heere, uw Heelmeester’. Khin: “Ik riep het uit tot God: ‘Als U echt bestaat, red mij dan!’ Op dat moment voelde ik dat ik werd aangeraakt. Ik opende mijn ogen maar er was niemand. Ik kon weer rechtop gaan zitten en mijn handen bewegen. Toen de dokters en mijn familie kwamen, konden ze hun ogen niet geloven. Er was een wonder gebeurd.”

Geheim
Khin hield zijn gebed geheim voor zijn familie, hij durfde het hen niet te vertellen. Maar na enig aandringen ging hij wel met een christelijke vriend mee naar de kerk. Khin vertelt: “Ik begon elke week naar de kerk te gaan, maar hield dat verborgen voor mijn familie. Ik durfde het niet te vertellen uit angst dat ze me zouden verstoten.”

Toen Khin 21 jaar was, liet hij zich dopen. “Op dat moment begreep ik voor het eerst dat het belangrijk is om voor je geloof uit te komen,” vertelt hij. “In Lukas 12 vers 8 en 9 staat dat iedereen die God erkent, door Hem erkent wordt bij de engelen. En dat degenen die Hem verloochenen, ook bij de engelen van God worden verloochend. Toen ik dat besefte, besloot ik mijn familie te vertellen dat ik christen was geworden.”

Verstoten
Khin’s familie reageert geschokt en boos toen Khin vertelde dat hij geen boeddhist meer was, maar christen. Khin: “Ze voelden zich verraden. Mijn broers sloegen me, zodat ik mijn geloof zou opgeven. Maar ik veranderde niet van gedachten. Toen mijn moeder dat zag, zei ze: ‘Je bent mijn zoon niet meer. Ga weg en kom nooit meer terug!’

Khin verliet zijn familie en studeerde vervolgens vier jaar aan een bijbelschool. Hij begon anderen over het Evangelie te vertellen, maar tijdens zo’n gesprek werd hij gearresteerd. Khin zat drie weken in de gevangenis. “Ik vertelde andere gevangenen over God. Ik bad voor de zieken en velen genazen door de kracht van het gebed. Zelfs een van de bewakers gaf zijn leven aan Christus.”

Geloof
Toen Khin werd vrijgelaten, startte hij een huisgemeente. Ook ging hij meer evangeliseren. Zijn gedegen kennis van het boeddhisme komt goed van pas in de evangeliserende gesprekken die hij voert. Ondanks de druk en vervolging zijn er door de getuigenissen van Khin al honderden mensen tot geloof in Christus gekomen. Khin gelooft dat God een grote zegen heeft voor de bevolking van Myanmar.