Categoriearchief: nepal

Nepal: Hindoe-extremisten zetten christenen onder druk

Hindu Morcha Nepal (HMN), een extremistische groepering, heeft christenen onder druk gezet door het uitsturen van een persbericht. In het bericht worden christelijke leiders opgeroepen te vertrekken uit Nepal. De groepering wordt ervan verdacht bommen te hebben geplaatst in Nepalese kerken.

De incidenten vonden kort na een grondwetswijziging plaats. De regering heeft ervoor gekozen om van Nepal geen hindoestaat te maken. Terwijl HMN daar wel voor pleit. Als reactie hierop roept de extremistische groepering alle christelijke leiders op om te vertrekken uit Nepal. Tevens worden bekeerlingen in het persbericht opgeroepen terug te keren naar het hindoeïsme.

Hindoe-extremisten tekenen bezwaar aan tegen de wijziging in de grondwet, omdat ze vinden dat het maar twee procent van de Nepalese bevolking vertegenwoordigt. Een hint naar de christenen, die precies dat aandeel uitmaken van de bevolking.

In het persbericht noemt HMN het christendom de schuldige partij in het veroorzaken van religieuze onrust in het land. Hun missie is het christelijk geloof uitroeien.

Bid dat de Here God de harten van de hindoe-extremisten aanraakt en hun ogen opent voor de Here Jezus.

Bid dat de christelijke minderheid in Nepal niet beheerst wordt door angst, maar juist een getuige mag zijn van Gods liefde.

Dank dat de Nepalese overheid heeft besloten niet mee te gaan in het sentiment van de extremisten.

Bemoedig Bijbelschoolstudenten in het Himalaya-gebied

In het noorden van India wonen tientallen jongeren voor een periode bij elkaar om een tweejarig bijbeltrainingstraject te volgen. Ze komen uit Bhutan, Nepal, India en Myanmar; uit gebieden waar men argwanend of zelfs vijandig ten opzichte van het Evangelie staat.

Toch hebben zij maar één doel voor ogen: als ze de bijbelschool hebben afgerond willen ze terug naar hun eigen land en volk om het Evangelie door te geven.

Eén van de studenten zei tegen een medewerker van SDOK: “Ik ben niet bang om terug te gaan naar Bhutan. Wat ze me ook aan zullen doen, zelfs al word ik gevangen gezet, de woorden van Galaten 2:20 bemoedigen mij: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.”

Een student uit Nepal vertelde: “In de omgeving waar ik vandaan kom ben ik een van de weinige christenen. Soms voel ik me eenzaam. Maar de wetenschap dat ik broeders en zusters heb op andere plaatsen, bemoedigt mij. God zal mij wijsheid geven, dat heeft Hij beloofd.”

Bemoedig studenten van deze bijbelschool met een kaart!

Download deze informatie en het adres.
Download Engelse bemoedigingsteksten.

Christen in Nepal vermoord

Op 20 oktober werd de Nepalse christen Debalal (36) op tragische wijze vermoord. Debalal was ouderling en werd ’s nachts opgebeld door een man die vertelde dat hij ziek was en gebed nodig had. Debalal aarzelde eerst nog; de man die belde stond bekend als een vrome hindoe. Toch besloot hij te gaan.

Debalal bad voor de zogenaamd zieke man, maar werd tijdens dat gebed door hem aangevallen met een ijzeren staaf en een mes. Geen van de buren, die de aanval waarschijnlijk gehoord moeten hebben, schoot te hulp. Debalal overleed in de vroege morgen van 20 oktober. De dader van de aanval zit momenteel in hechtenis.

Debalals vrouw en twee zonen ervaren veel verdriet over de dood van hun man en vader. Bid om troost en kracht voor hen!

Post bemoedigt

Post is voor veel vervolgde christenen het tasbare bewijs dat er wereldwijd andere broeders en zusters aan hen denken en voor hen bidden. Daarom houdt SDOK elke twee maanden een bemoedigingsactie waarbij u kaarten kunt sturen naar een specifieke christen of een gemeente.

De huidige actie is voor broeder Chhedar Bhote uit Nepal. Hij werd in 2012 beschuldigd van het eten van rundvlees (in het hindoeïstische Nepal hebben koeien een heilige status, hindoes eten daarom geen rundvlees). Chhedar werd aangeklaagd vanwege het vermoorden van een koe en veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij heeft het erg moeilijk in de gevangenis.

Bemoedigt u Chhedar door hem een kaart te sturen?
Klik hier voor meer informatie en het adres.

Nepal: Monnik wordt evangelist

Phendey (23) groeit op als monnik in een boeddhistisch klooster in Nepal, dichtbij de Tibetaanse grens. Als hij naar de hoofdstad gaat om zijn kennis van het boeddhisme te vergroten, komt hij tot geloof in Christus.

Nog een tijdje blijft Phendey aan de buitenkant monnik, terwijl hij in zijn hart christen is. Maar als hij eenmaal gedoopt is, doet hij definitief zijn monnikenkleding uit.

Dat is geen gemakkelijke keuze van Phendey. Zijn vader en opa hadden een hoge positie binnen het boeddhisme. Zijn familie probeert hem over te halen om terug te keren naar zijn oude geloof, maar Phendey is vastbesloten om zijn geloof trouw te blijven.

In het uitgestrekte, bergachtige gebied waar Phendey woont, zijn maar twee andere christenen. Soms voelt hij zich eenzaam. Phendey: “Maar de wetenschap dat ik broeders en zusters heb op andere plaatsen, bemoedigt mij. God zal mij wijsheid geven, dat heeft Hij beloofd.”

Phendey volgt momenteel een bijbelschool in het noorden van India. Maar hij verlangt ernaar om terug te keren naar zijn geboorteland om daar het Evangelie te verspreiden. Hij vraagt uw gebed voor hemzelf en voor de verspreiding van het Evangelie in Nepal.

Bid voor christenen in Nepal

In Nepal wordt gewerkt aan een nieuwe grondwet. Waarschijnlijk worden evangelisatie-activiteiten als een criminele daad bestempeld in de nieuwe wet.

Ook een clausule waarin de bescherming van godsdiensvrijheid wordt gegarandeerd, zal het waarschijnlijk niet halen in de nieuwe grondwet van Nepal. Dat stelt Silas Bogati, priester en voormalig directeur van een internationale hulporganisatie in Nepal. De grondwet moet rond 27 mei klaar zijn.

Bid voor het land Nepal. Bid dat de geplande wijzigingen over godsdienstvrijheid niet worden doorgevoerd in de nieuwe grondwet. Bid dat het christendom zal groeien in Nepal.