Categoriearchief: noord-afrika

Noord-Afrika: Achmed werd verstoten door zijn familie

Hij is inmiddels getrouwd met een vrouw die christen is en kreeg zo een ‘nieuwe’ familie. Maar de pijn blijft omdat zijn eigen familie hem heeft verstoten. Achmed woont in een land in Noord-Afrika, waar hij opgroeide als toegewijd moslim maar nu door zijn familie wordt vervolgd omdat hij een volgeling van Jezus Christus is geworden.

Achmed hield zich strikt aan de islamitische gebedstijden en de vastenmaand ramadan. Het waren gewoonten die bij zijn geloof hoorden, Achmed deed eraan mee zonder er bij na te denken. Totdat er een nieuw echtpaar in zijn dorp kwam wonen. De man en de vrouw waren christen, en lieten door hun daden de liefde van Jezus zien, in plaats van corruptie. Hierdoor viel het echtpaar Achmed op.

Op een dag droomde hij dat de man van het echtpaar een bijbel bij zich had die hij tegen Achmeds borst drukte. “Het voelde alsof mijn hart werd gereinigd”, zegt Achmed. Toen hij de man niet veel later in het echt weer tegenkwam, durfde Achmed door te vragen en kreeg hij een bijbel.

Zes maanden lang leefde Achmed als geheime gelovige. Op een dag kwam Achmeds familie er toch achter dat hij christen was geworden. Achmed werd het huis uitgezet en kon geen kant op. Uiteindelijk vond hij onderdak en een tijdje later leerde hij zijn vrouw kennen. Ze kregen kinderen, maar ook die mogen hun grootouders en andere familieleden niet zien.

Bid voor Achmed en zijn gezin, dat God hen de kracht en liefde geeft om zonder wrok naar Achmeds familie te kijken.

Bid ook voor verzoening tussen Achmed en zijn familie. Bid dat zijn familie de liefde van de Here Jezus leert kennen.

Bid voor geheime gelovigen in Noord-Afirka, die hun geloof met niemand kunnen delen. Bid dat ze door programma’s via radio, televisie en internet toch meer mogen leren over het christendom.

Noord-Afrika: Bijbel verscheurt gezin

“U moet kiezen: voor mij of de Bijbel!” Met deze woorden stelde Lana* haar moeder Dina deze week voor een moeilijke keuze. Eerder werd Dina uit Noord-Afrika al in de steek gelaten door haar man die moslim is. Hij scheidde van haar omdat hij niet kon accepteren dat ze christen was geworden.

Ook dochter Lana wil het christelijk geloof van haar moeder niet accepteren. Deze week trof ze in huis een bijbel aan en confronteerde Dina hiermee. Toen haar moeder besloot dat ze de Bijbel niet wilde opgeven, werd Lana erg boos en vertrok. Ze woont nu bij haar vader.

Dina is erg verdrietig vanwege deze moeilijke situatie. Haar andere dochter Raqel woont nog wel bij haar. Het verhaal van Dina is typerend voor de lastige familiesituatie van veel moslimbekeerlingen in Noord-Afrika.

Bid om troost en wijsheid voor Dina. Bid dat ze sterk staat en vasthoudt aan haar geloof in Jezus Christus.

Bid dat Dina’s man en haar dochters Lana en Raqel het evangelie horen en tot geloof komen.

Bid voor moslimbekeerlingen in Noord-Afrika. Bid dat ze door de leiding van de Heilige Geest met elkaar in contact komen en niet geïsoleerd raken.

* Lana, Dina en Raqel heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen worden hun echte namen niet
vermeld.

Noord-Afrika: Shadiya (18) is een geheime gelovige

De 18-jarige Shadiya woont in een land in Noord-Afrika. Deze zomer wordt ze door jongeren van een kerk uitgenodigd voor een bijbelstudie. Shadiya is moslim, maar wordt geraakt door de boodschap van het Evangelie. Ze besluit om Jezus Christus te gaan volgen. Een moedige stap voor een moslimmeisje. Shadiya krijgt een bijbel mee naar huis om meer te leren. Die houdt ze verborgen, totdat ze op een dag de Bijbel vergeet weg te leggen en die ontdekt wordt. De familie is woedend en de schande die Shadiya over de familie brengt is groot.

Voor haar familie is er maar één optie: Shadiya moet haar geloof in Jezus Christus afzweren. Ze moet terugkeren naar de moslimgemeenschap. Ook de plaatselijke imam mengt zich erin en dwingt Shadiya openlijk haar geloof te herroepen en weer moslim te worden. Weigert ze, dan is er maar één straf: steniging. Shadiya vlucht naar een oom die ook de islam verlaten heeft. Hij adviseert Shadiya om haar geloof op te geven, maar in haar hart christen te blijven. Hoewel Shadiya nog steeds twijfelt wanneer zij voor de moslimraad staat, volgt ze toch het advies van haar oom op. Shadiya is voor haar familie weer moslim geworden, maar in haar hart gelooft ze in Jezus.

Shadiya wordt nu in het geheim gesteund door christenen uit een lokale kerk. Ze twijfelt enorm of haar keuze wel goed was. Heeft ze Christus verloochend? Shadiya is nu een geheime gelovige, zoals zoveel christenen in Noord-Afrika.

Bid voor Shadiya nu zij twijfelt over de keuze die ze heeft gemaakt. Bid dat ze niet wordt overladen door schuldgevoelens, maar mag ervaren dat God voor haar zorgt.

Bid voor nieuwe gelovigen in Noord-Afrika die door hun familie worden gedwongen om hun geloof af te zweren en weer moslim te worden. Bid dat zij kracht en moed ontvangen om te blijven staan voor hun geloof in Jezus Christus.

Bid voor de training die sommige geheime gelovigen ontvangen. Bid dat deze training de gelovigen helpt een stevig fundament te leren leggen onder hun geloof.

Gebed gevraagd: Nasira beschuldigd van moslimevangelisatie

U kent haar misschien al. Geheime gelovige Nasira verspreidt al jaren Gods Woord in Noord-Afrika. Nu is zij beschuldigd van moslimevangelisatie. Een ernstige zaak die haar langdurig in de gevangenis kan doen belanden. Zij is nog niet opgepakt maar wordt sterk in de gaten gehouden.

Wilt u bidden:

Om wijsheid voor Nasira, zodat zij weet wat zij wel en niet moet doen?

Dat zij zich gedragen weet door de Here God en dat Hij haar vrede geeft? Het is voor haar een erg spannende tijd.

Dat de beschuldiging zal vervallen en Nasira haar werk kan voortzetten?

Het rommelt in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Wij vragen u deze week om gebed voor de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Regeringen vallen en revoluties breken los. De bevolking gaat massaal de straat op om te protesteren. Wat in Tunesië begon verspreidt zich over Egypte, Libië, Bahrein, Jemen, Iran en Marokko.

De christenen in deze landen hadden het ook voor de onrusten vaak erg moeilijk. Je godsdienst aanpassen op je paspoort is in Egypte een onbegonnen zaak. In Tunesië is Kerk niet vrij in haar doen en laten. De overheid in Jemen laat niet toe dat moslims christen worden.

Het blijft spannend hoe de situatie zich komende tijd ontwikkelt. Welke partijen staan op om regeringen te vormen? Nog een belangrijkere vraag is of christenen meer vrijheden zullen krijgen. Bidt u met de Kerk mee?

Bid voor de landen waar het momenteel heel onrustig is, zoals Libië. Bid dat de overheersers aftreden en de rust terugkeert.

Bid voor de christenen in deze landen. Zij hopen en bidden op een veiligere toekomst waarin ze openlijk hun geloof in Jezus Christus kunnen belijden.

Bid dat het overgangsproces naar een nieuwe regering, bijvoorbeeld in Egypte, voorspoedig verloopt. Bid om wijsheid, inzicht en vertrouwen.

Noord-Afrika: Het gaat beter met Nasira

Al vaker schreven we over Nasira, een geheime gelovige uit Noord-Afrika. Nasira ging door een moeilijke periode waarin ze erg moe was en last had van depressies. Momenteel gaat het goed met haar. “Ik heb weer vreugde gevonden”, vertelt ze. Ze bereidt zich zelfs weer voor op een nieuwe reis door landen in Noord-Afrika. Tijdens deze reis bezoekt en bemoedigt zij broeders en zusters.

Bid dat Nasira kracht krijgt om een reis te maken en dat ze rust neemt wanneer dat nodig is.

Bid dat zij haar reis goed kan voorbereiden zonder dat haar familie, die nog moslim is, erachter komt wat ze precies doet.

Noord-Afrika: Geheime gelovige Nasira heeft rust nodig

Het gaat niet zo goed met geheime gelovige Nasira uit Noord-Afrika. Regelmatig berichten wij over deze geheime gelovige, die vaak met gevaar voor eigen leven bijbels bij gelovigen brengt en hen bemoedigt.
Nasira heeft de laatste maanden veel voor haar kiezen gekregen. Ze heeft in de afgelopen maanden zoveel gereisd en gewerkt, dat ze oververmoeid is en tijdelijk rust moet nemen. Ook kampt ze met gezondheidsproblemen.

“Ik moet wat rust nemen, maar ik kan het bijna niet, want de oogst is zo groot”, zegt Nasira. Er zijn zoveel mensen die haar om hulp vragen en meer over Christus willen weten. “Mijn taak lijkt heel riskant, maar het is gevaarlijker om niet op de opdracht van God in te gaan dan om te gehoorzamen. Kijk maar naar Jona. Door alleen naar God te luisteren heb ik vrede in mijn hart. Het is moeilijk, vooral als mijn lichaam even geen zin heeft. Ik moet even rust nemen en voel ook dat God dat van mij vraagt. Bidt u met mij zodat ik weer snel het werk voor Zijn Koninkrijk kan oppakken?”

We vragen uw gebed voor de gezondheid van Nasira. Wilt u bidden voor nieuwe energie en kracht om het werk weer op te pakken?

Wilt u bidden voor de bijbels en boeken die Nasira verspreidt? Bid dat de boeken hun weg vinden naar de mensen die verlangen naar Gods Woord. Bid ook dat de ontvangers zullen begrijpen wat ze in de Bijbel lezen.

Ook vragen we uw gebed voor de situatie van geheime gelovigen in Noord-Afrika. In verschillende landen worden christenen in een kwaad daglicht gesteld.

Noord-Afrika: Geheime gelovige Nasira in angst na inbraak

Nasira uit Noord-Afrika heeft een paar moeilijke maanden achter de rug. Regelmatig berichten wij over deze geheime gelovige, die vaak met gevaar voor eigen leven bijbels bij gelovigen brengt en hen bemoedigt.

Er is onlangs bij Nasira ingebroken. “Er zijn laptops en mobiele telefoons gestolen waarop gevoelige informatie stond, bijvoorbeeld over christelijke radioprogramma’s en met foto’s van geheime gelovigen”, vertelt ze.

Er werd ingebroken terwijl Nasira lag te slapen. Die nacht sliepen er ook twee vrouwen bij haar, ex-moslims die zich kort geleden tot het christendom hadden bekeerd. “We hebben vijf nachten niet in mijn huis durven slapen. We hebben onze koffers gepakt en bij vrienden overnacht.”

Er is niet alleen bij Nasira ingebroken, maar ook bij twee christelijke vrienden van haar. Daar zijn dezelfde spullen gestolen: laptops, geld en telefoons. “Ik weet niet of er een overeenkomst is tussen de inbraken. De politie is geweest, maar ik weet niet wat die precies heeft gevonden. Bid alsjeblieft voor ons.”

Bid voor Nasira. Niet alleen de gestolen spullen baren haar zorgen, ook op het werk heeft ze te maken met problemen. Er zijn spanningen tussen haar en een collega.

Bid ook voor het werk van Nasira onder geheime gelovigen en mensen die geïnteresseerd zijn in het Evangelie. Onlangs werd er op televisie een programma uitgezonden over Jezus, maar het programma zat vol leugens en liet het tegenovergestelde zien van wat de Bijbel leert.

“Ik dank God dat Hij met mij door deze moeilijke tijd gaat!”, zegt Nasira. Dank God voor de vastberadenheid van Nasira. In al haar moeilijkheden blijft ze God danken om wat Hij doet.

Noord-Afrika: Nasira in de problemen

Nasira blijft zich in Noord-Afrika inzetten om Gods Woord te verspreiden. U heeft haar verhaal wellicht eerder gelezen. Nasira is één van de 7 geheime gelovigen die we volgen in de Campagne Geheime Gelovigen. Met bijbels reist ze door verschillende Noord-Afrikaanse landen om gelovigen op te zoeken en te steunen. De laatste maanden kan ze zelf wel wat steun gebruiken en daarom vragen we gebed voor haar.

Nasira heeft de laatste tijd te kampen gehad met ziekte. “Een tijdje geleden wilde ik een bijbel brengen naar een jongen die daar al twee jaar op wachtte. Ik kon door omstandigheden lange tijd niet met hem in contact komen. En toen, vlak voordat ik zou gaan, werd ik weer ziek. Bijna had ik afgezegd, maar ik heb mijn best gedaan en ben toch gegaan. Hij was zó blij met zijn bijbel! Dat was enorm bemoedigend voor mij.”

De laatste tijd voelt Nasira zich ook vaak eenzaam. Steeds meer mensen laten haar in de steek. Ze staat er in haar land als christen alleen voor. Daarnaast voelt ze de voortdurende druk van haar ouders op zich. Die willen haar uithuwelijken aan een moslimman.

Bid om kracht voor Nasira. Bid dat ze standhoudt in de situatie en de omgeving waar ze in zit.

Bid ook voor de gezondheid van Nasira. Bid dat God haar beschermt voor ziekte, zodat ze zonder problemen kan reizen om vervolgde christenen op te zoeken.

Bid voor de ouders en verdere familie van Nasira. Bid dat ze hun dochter vrijlaten in haar keuze en nieuwsgierig zullen worden naar wat zij gelooft en wat haar beweegt in haar leven.

Noord-Afrika: Kamilah moet een nieuw leven opbouwen

Het leven van de 26-jarige Kamilah nam een drastische wending toen ze van Jezus Christus hoorde in haar land in Noord-Afrika, waar nauwelijks ruimte is voor het Evangelie. “Ik had al eens gedroomd over een man die mijn hart wegnam en me een nieuw hart gaf. Dat hart zag er helemaal schoon uit. Ik begreep niets van die droom, maar toen een jaar later iemand me over de Here Jezus vertelde, wist ik dat ik over Hem had gedroomd. Hij was het die mijn leven kon vernieuwen.”

Kamilah vertelde haar echtgenoot over het geloof. Daar ging het mis. “Hij begreep me niet. Hij werd agressief en sloeg me. Hij besloot van mij te scheiden en hertrouwde kort daarna met een nicht van me. Ook mijn ouders begrepen niets van mijn verandering. Ze probeerden van alles om me tegen te houden over mijn geloof te vertellen. Uiteindelijk wilden ze me uithuwelijken aan een imam, die al drie vrouwen had. Dat was het moment waarop ik besloot te vluchten.”

Dat is inmiddels een tijdje geleden. Kamilah kwam in contact met medewerkers van Open Doors, die haar hielpen vluchten toen de situatie onhoudbaar werd. “Ik kon met mijn twee kinderen in een andere stad opvang krijgen. Daar woon ik nu en ik run mijn eigen winkeltje. Prijs God voor deze hulp!”

Dank God dat Kamilah de mogelijkheid had om te vluchten met haar kinderen.

Bid voor Kamilah en haar twee kinderen. Ze moeten allemaal wennen aan een nieuwe omgeving. Het verlies van familie en vrienden heeft ook wonden geslagen bij Kamilah en de kinderen. Bid voor kracht om een nieuw bestaan op te bouwen.

Bid voor de familie van Kamilah. Bid dat hun boosheid op Kamilah overgaat in nieuwsgierigheid naar Kamilahs keuze voor Christus.