Categoriearchief: oezbekistan

Oezbekistan: Gezin pastor staat onder druk

Het gezin van pastor Ismaïl* staat onder druk: een maand geleden kreeg de pastor een boete vanwege het leiding geven aan een ongeregistreerde kerk. Uiteindelijk zat hij een gevangenisstraf van vijftien dagen uit en betaalde hij geen boete. Inmiddels op vrije voeten, wordt zijn vrouw bedreigd met deportatie naar Kazachstan. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan.

Christen zijn in Oezbekistan is erg lastig. De kerk lijdt onder het gezag van dictator Karimov die geen enkele religie de ruimte geeft. Protestanten worden gezien als extremisten en samenkomen is dan ook moeilijk. Kerkdiensten worden vaak afgeluisterd door de overheid.

Bid dat de rust in het gezin van pastor Ismaïl terugkeert. Bid ook voor bemoediging.

Bid dat de overheid van Oezbekistanhet licht van Jezus Christus zal ontdekken in de kerk.

* Ismaïl heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

Centraal-Azië: Huiszoekingen reden tot angst

Baurzhan* en Nurzhamel* uit Turkmenistan waren vorige week samen met hun gezinnen in het huis van één van hen. Tijdens het eten viel de geheime politie het huis binnen en deed huiszoeking. In één van de kamers vonden ze een bijbel en één van de evangeliën in het Turkmeens. Alle gezinsleden werden meegenomen naar het politiebureau en ondervraagd. Uren later kwamen ze vrij. De politie benadrukte echter dat ze binnenkort weer op het politiebureau moeten verschijnen.

Recent is ook het huis van Sergey* doorzocht door de politie. Sergey is één van de leiders van de ondergrondse kerk in Oezbekistan. De inval gebeurde na een anonieme melding dat Sergey lid zou zijn van een illegale religieuze organisatie. Tijdens de huiszoeking werden geen bezwarende spullen gevonden. Maar een week na de inval moest Sergey voor de rechtbank verschijnen. Hij werd aangeklaagd voor de betrokkenheid bij distributie van illegale religieuze lectuur en materialen. Als bewijs dienden diverse boeken en cd’s met een christelijke inhoud. Spullen die Sergey een jaar eerder had gegeven aan een vrouw uit de kerk die werkte in het stadsbestuur. Het is niet bekend hoe het komt dat de materialen nu opduiken als bewijsmateriaal. Sergey werd vrijgelaten, maar kan een boete krijgen. Ook kreeg hij te horen dat hij om andere (nog onbekende) redenen weer voor de rechter moet komen.

Bid voor Baurzhan, Nurzhamal en hun gezinnen. Ze zijn bang en gespannen voor de mogelijke gevolgen van de huiszoeking.

Bid voor Sergey en zijn gezin. Bid dat alle aanklachten tegen hem vervallen.

Bid voor christenen in Centraal-Azië die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof. Bid om bescherming en wijsheid voor hen.

* Baurzhan, Nurzhamel en Sergey heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam
niet vermeld.

PS. Turkmenistan en Oezbekistan staan op resp. plek 20 en 15 van de Ranglijst Christenvervolging. Meer informatie
over de situatie van christenen in beide landen vindt u op www.opendoors.nl/ranglijst.

Oezbekistan: Hoge boetes hangen voorganger Kim boven het hoofd

De autoriteiten van Oezbekistan willen voorganger Stanislav Kim hoge boetes opleggen voor het organiseren van christelijke bijeenkomsten.

Voorganger Kim leidt een niet-geregistreerde kerk in Oezbekistan. Enkele weken geleden werd hij thuis door de politie overvallen. Alle christelijke lectuur, zijn Bijbel en computer werden in beslag genomen.

In Oezbekistan zijn ongeveer 65 niet-geregistreerde kerken. Christenen die daar worden opgepakt krijgen hoge boetes of een gevangenisstraf.

Lees meer over de situatie in Oezbekistan.

Oezbekistan: Jamshud zweert geloof in Jezus af

Jamshud* is 16 jaar oud en komt uit een dorpje in Oezbekistan. Hij is net een jaar christen. Als hij een paar klasgenoten over zijn geloof vertelt, vangt een van zijn professoren daar iets van op. Dit wordt doorgegeven aan de geheime dienst.

Kort daarna krijgt Jamshud een uitnodiging om op het politiebureau te komen. Hij moet schriftelijk antwoord geven op vragen als ‘bij wat voor religieuze groep hoor je?’, ‘aan welke religieuze activiteiten doe je mee?’ en ‘welke religieuze boeken bezit je en gebruik je?’ Na een week moet hij opnieuw op het bureau komen. Jamshud is heel erg bang, vooral als een van de politieofficieren tegen hem begint te schreeuwen en dreigt hem in de gevangenis te gooien. Onder druk besluit Jamshud zijn geloof in Jezus Christus af te zweren.

Kortgeleden heeft een Oezbeekse christen hem ontmoet. Jamshud schaamt zich diep en voelt zich heel erg slecht. Hij is angstig en heeft het gevoel dat hij verraad heeft gepleegd.

Wilt u bidden dat Jamshud kan omgaan met zijn schuldgevoel en dat het hem niet in de weg staat opnieuw de Here Jezus te volgen?

Bid dat gelovigen die nog niet lang christen zijn, groeien in geloof en in Bijbelkennis.

Bekeerde moslims staan vaak onder grote druk van hun familie en omgeving. Bid dat deze druk verandert in verlangen om zelf meer te weten over het evangelie.

*Jamshud heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.

PS. Open Doors vraagt ook gebed voor vluchtelingen uit Irak. Concrete gebedspunten vindt u op www.opendoors.nl/irak.

Oezbekistan: Geheime dienst zet christen onder druk

De Oezbeekse geheime dienst en politie zetten Murot Turdiyev en zijn familie regelmatig onder druk om informatie te verstrekken over andere christenen. Ook wordt Murot regelmatig lastig gevallen door de politie.

In augustus begonnen de problemen voor Murot. De politie hield hem aan en doorzocht zijn auto. Daar vonden ze een Oezbeekse bijbel. Christenen in Oezbekistan mogen alleen een bijbel in het Russisch bezitten, daarom werd Murots bijbel in beslag genomen.

In de maanden erna werd Murot geregeld door de politie onder druk gezet om informatie te verstrekken over medegelovigen. Een agent probeerde Murot zelfs over te halen met ‘gratis maaltijden in een goed restaurant’, maar Murot ging er niet op in. In oktober werd hij zelfs gearresteerd en verhoord. Dezelfde dag werd Murot weer vrijgelaten.

Bid om kracht en inzicht voor Murot wanneer de politie hem probeert over te halen om mee te werken.

Christenen in Oezbekistan staan onder flinke druk van de overheid. Wie samenkomt zonder vergunning kan gearresteerd worden. Bid om wijsheid voor kerkleiders.

Ook door strenge regelgeving voor christelijke lectuur en bijbels wordt het christenen in Oezbekistan moeilijk gemaakt. Bid voor christenen die in het geheim bijbels en christelijke boeken bezitten en deze uitdelen aan medegelovigen.

PS. Op zaterdag 2 november spreekt Makset uit Oezbekistan tijdens de Open Doors-dag. Jarenlang leidde hij kleine huiskerken totdat de politie een inval deed en hij naar buurland Kazachstan vluchtte. Kom naar de Open Doors-dag en ontmoet Makset.

Oezbekistan: Geen rust voor Andrej

De Lada waarmee hij me ophaalt, is ouder dan ik zelf ben. Het tekent de soberheid van Andrej. Al ruim dertien jaar geeft hij leiding aan een baptistengemeente in een middelgrote stad in Oezbekistan. Eerdere voorgangers verlieten de gemeente binnen een jaar na hun aanstelling en vertrokken naar Rusland. Andrej blijft op zijn post en ziet de gemeente groeien, ondanks intimidatie door de overheid.

“In onze samenkomsten mogen we alleen Russisch spreken. Evangelisatie in het Oezbeeks is verboden. Ook is het verboden om Bijbels en christelijke lectuur in de Oezbeekse taal te bezitten. In de tijd van de Sovjet-Unie sprak iedereen in Oezbekistan Russisch. Tegenwoordig is dat veel minder. We zoeken daarom naar nieuwe manieren om het Evangelie te verkondigen. Een paar jaar geleden kwamen mijn vrouw en mijn oudste dochter op het idee om de doventaal te leren. In onze stad wonen namelijk veel dove mensen. Inmiddels bezoeken 25 tot 30 van hen onze samenkomsten.”

Geen rust
De gemeente van Andrej komt samen in een eenvoudig gebouw. Binnen staan houten banken. Op de preekstoel voorin in de kerkzaal staan – in het Russisch – woorden uit Jesaja 62 vers 6: U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Naast het kerkje staat een vervallen eenkamerwoning. Hier heeft Andrej een aantal jaren met zijn gezin gewoond. Op dit moment woont er een vrouw die in grote problemen was gekomen en op straat kwam
te staan. Evangelisatie betekent voor Andrej en zijn gemeente omzien naar de naaste in nood.

Registratie
Tijdens mijn bezoek aan Oezbekistan spreek ik met de leiders van verschillende kerken. Stuk voor stuk maken zij zich zorgen over de angst die onder hun gemeenteleden leeft. Angst voor de overheid en voor de toenemende invloed van de islam. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Oezbekistan in 1991 een onafhankelijke republiek geworden. President Karimov leidt sindsdien het land met harde hand. Slechts een beperkt aantal kerken – waaronder de gemeente van Andrej – heeft een officiële registratie en mag een kerkgebouw bezitten en kerkdiensten houden. Veel gemeenten zijn niet geregistreerd en hun samenkomsten zijn dus verboden.

Intimidatie
De overheid gebruikt een tactiek van intimidatie. Met regelmaat worden invallen gedaan en christenen opgepakt. De straffen variëren van een aantal dagen gevangenisstraf tot hoge geldboetes wanneer bijvoorbeeld verboden christelijke lectuur wordt ontdekt. Wanneer de boete niet betaald wordt, volgt inbeslagname van huisraad. Incidenteel worden langere gevangenisstraffen opgelegd.

Andrej moet ook wel eens op het politiebureau verschijnen. Hij wordt in de gaten gehouden door de geheime politie. Op de vraag of hij soms niet net als zijn voorgangers overweegt om naar Rusland te verhuizen, antwoordt hij kalm maar vastberaden: “God heeft mij hier gesteld. Hoe zou ik dan ooit kunnen weggaan?” De tekst op de preekstoel staat in zijn hart geschreven.

Gebed
Wanneer we bidden voor vervolgde christenen, gaan onze gedachten vaak uit naar onze broeders en zusters in extreme situaties, in landen als Noord-Korea, Pakistan en Noord-Nigeria. En zij hebben onze voorbede zeker hard nodig! Maar laten we tegelijkertijd ook bidden voor hen die op minder opvallende plaatsen in de frontlinie van de vervolgde kerk staan. Christenen in Oezbekistan, zoals Andrej en zijn gemeenteleden. Dank God voor hun standvastigheid en bid dat angst hen niet zal beheersen.

Door een medewerker van SDOK.

Bid voor christenen in Azerbeidzjan

Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Azerbeidzjan zijn landen in Centraal-Azië. Ingeklemd tussen Rusland, Afghanistan en China vallen ze op de wereldkaart nauwelijks op. Toch wonen er in deze landen veel christenen die te lijden hebben onder discriminiatie en vervolging. Vestig deze maand uw aandacht op deze misschien onbekende landen en bid voor uw broeders en zusters daar.

Zaur Balaev werd een paar jaar geleden gearresteerd en gevangen gezet. Sinds 2008 is hij vrij, maar hij wordt nog regelmatig gecontroleerd. In november 2012 nog viel de politie zijn huis binnen en werd lectuur in beslag genomen. Alleen met toestemming van de overheid mag christelijk materiaal worden verkocht of het land binnenkomen.

Bid voor de bevolking van Azerbeidzjan, het merendeel heeft het Evangelie nog nooit gehoord.

Bid om standvastigheid en moed voor christenen als Zaur, die worden lastiggevallen.

Dank God dat er christenen zijn die ondanks het gevaar het Evangelie verkondigen. Bid dat hun inspanningen gezegend worden.

Oezbeekse christen aangeklaagd

In januari 2013 viel de politie het huis binnen van de Oezbeekse christen Sharofat Allamova. Ze namen christelijke lectuur in beslag en spanden een rechtszaak aan tegen Sharofat, omdat het bewaren van religieuze boeken in huis illegaal is.

Sharofat kan een gevangenisstraf krijgen van drie jaar of een boete van tweehonderd keer een maandsalaris. Ze werd in 2007 ook al veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.
Christenen in Oezbekistan ervaren steeds meer tegenstand vanuit de overheid. Religieuze boeken in huis bewaren is strafbaar en ook samenkomen als gemeente is illegaal.

Oezbekistan: Oezbeekse christenen zelfs in eigen kerk niet veilig

Chashina is 74 en lid van een Baptistengemeente die niet geregistreerd staat bij de overheid. Onlangs viel de politie haar huis binnen en nam tijdens die inval haar christelijke boeken in beslag. Niet ver daar vandaan viel de politie ook het huis van Gulya binnen. Ook zij werd hard aangepakt door de politie. Ze kreeg handboeien om en werd niet geholpen toen ze tijdens de inval een epileptische aanval kreeg.

Verhalen zoals die van Chashina en Gulya staan niet op zichzelf. Met grote regelmaat valt de Oezbeekse politie huizen van christenen binnen om boetes uit te delen en lectuur in beslag te nemen. In voorbereiding daarop luistert de politie telefoons af en stuurt zij informanten. Christenen moeten daarom zelfs in hun eigen kerk op hun hoede zijn.

Bid dat christenen die te maken krijgen met een inval de moed zullen hebben om ondanks de intimidatie toch door te gaan met hun geloof.

Bid voor wijsheid voor kerkleiders en kerkleden om infiltranten te onderscheiden van mensen die oprecht zoeken.

Bid ook dat de overheid de christenen meer vrijheid zal geven om samen te komen.

Uitlevering dreigt voor Makset

“Ik bid dat als dit van U is Heer, ik zal accepteren wat U zegt en U mij wilt helpen om het te dragen”, bidt de 32-jarige Makset die moe is van alles wat hem de laatste tijd is overkomen en bang is voor wat komen gaat. Al zes keer eerder werd hij opgepakt, maar deze keer heeft hij het zwaarder dan ooit.

Makset werd opgepakt in Kazachstan, het land waar hij in 2007 met zijn gezin naar toe vluchtte. Twee jaar later kregen ze van vluchtelingenorganisatie UNHCR de officiële status van vluchteling. Even leek het erop dat Makset in redelijke vrijheid kon leven, maar doordat Kazachstan volgens eigen regels bepaalt wie vluchteling is, kan hij nu alsnog worden uitgeleverd. We vroegen u hier een paar weken geleden gebed voor en doen dat nu opnieuw. Als Makset toch naar Oezbekistan moet, belandt hij waarschijnlijk jaren in de cel. Daarom is Open Doors een protestactie gestart om de zaak
bij de ambassade te bepleiten.

Bid dat God Makset kracht geeft om door te gaan.

Bid dat het hooggerechtshof de vluchtelingenstatus van Makset erkent, zodat hij eindelijk met zijn gezin in rust kan leven.

Bid ook voor de vrouw en kinderen van Makset, die in deze onzekere en spannende tijd zonder hun vader moeten leven en de kans lopen om hem langere tijd niet meer te zien.