Categoriearchief: oman

Oman: Kleine groep geheime gelovigen leidt geïsoleerd bestaan

Oman is een land op het Arabisch Schiereiland dat flink in ontwikkeling is. Van een geïsoleerd land dat werd geteisterd door stammenoorlogen groeide Oman uit tot een moderne staat. Maar het handjevol geheime gelovigen in dit land leidt te midden van alle vernieuwing nog altijd een geïsoleerd bestaan.

De islam is voor veel inwoners van Oman een bron van zekerheid en veiligheid. Je van die bron afkeren, betekent weerstand van familie en tegenwerking van en in de maatschappij. Toch zijn er Omani’s die deze risico’s nemen en op zoek gaan naar God.

Er zijn veel buitenlandse christelijke werkers die helpen het land op te bouwen. Zij willen wel vertellen over hun geloof, maar houden zich vaak gedwongen op de vlakte, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Christenen mogen geen huiskerksamenkomsten houden en het Evangelie delen met een inwoner van Oman is verboden.

Bid voor geheime gelovigen in Oman. Bid dat ze volharden in geloof ondanks eenzaamheid en een geïsoleerd bestaan.

Bid dat er mensen opstaan die de geheime gelovigen in Oman kunnen onderwijzen en zo de Kerk in Oman kunnen opbouwen.

Bid voor mogelijkheden voor de buitenlandse christelijke werkers die proberen het Evangelie in Oman te verspreiden. Bid ook voor hun bescherming.