Categoriearchief: saoedi-arabie

Saudi-Arabië: Lichtpunten in de samenleving

Afgelopen dinsdag was het feest in Saudi-Arabië: het koninkrijk bestaat 82 jaar. Over de hele wereld werd op deze dag gebeden voor het streng islamitische land. Saudi-Arabië staat op de zesde plaats van de Ranglijst Christenvervolging. Het land speelt een belangrijke rol binnen de islam, onder meer vanwege de bedevaartsstad Mekka en de geboorteplaats van Mohammed.

“Als bekend wordt dat ik de islam heb verlaten en christen ben geworden, word ik gedood”, vertelt een vrouw die anoniem wil blijven. Het aantal lokale christenen in Saudi-Arabië is zeer klein. Moslims die tot geloof komen in Christus lopen heel groot gevaar. Toch zijn er duizenden christenen in de Saudische samenleving aanwezig: gastarbeiders uit Afrika, Azië en diverse westerse landen.

Begin september vond een inval plaats tijdens een samenkomst van Aziatische christenen. Ze kwamen samen in de stad Khafji, dicht bij de grens met Koeweit. Zo’n dertig gelovigen belandden in de cel. De meesten van hen werden dezelfde dag weer vrijgelaten. Een paar dagen later kwamen de voorganger en de oudsten ook vrij. Christelijke gastarbeiders zijn als lichtpunten in dit duistere land.

Bid om rust en vertrouwen voor de groep christenen in Khafji. Bid dat hun arrestatie geen negatieve gevolgen heeft voor hun werk of verblijfsdocumenten.

Dank voor de aanwezigheid van duizenden buitenlandse christenen in het land.

Bid voor Saudische christenen die de islam in het geheim hebben verlaten. Bid om bescherming, krachten bemoediging door de Heilige Geest.

Bid dat meer en meer moslims met het evangelie in aanraking komen. Bijvoorbeeld door dromen of het contact met christelijke gastarbeiders.

Saoedi-Arabië: Vasantha en Yohan zijn vrij

Een groot dankpunt! Twee Indiase mannen die in Saoedi-Arabië gevangen zaten, zijn vrijgelaten. In maart van dit jaar vroegen we ook al gebed voor hen. Yohan (31) en Vasantha (28), werden ruim zes maanden geleden gearresteerd tijdens een inval na een gebedssamenkomst. De twee mannen kwamen samen met andere buitenlandse christenen toen de religieuze politie binnenviel.

Yohan en Vasantha werden verhoord en ernstig mishandeld. De tijd in de gevangenis was voor beide mannen een traumatische ervaring. Niet alleen omdat zij opgesloten zaten met criminelen en moslimextremisten, maar ook omdat ze met ruim 700 gevangenen in een te kleine ruimte werden geplaatst. Hierdoor moesten ze om de beurt slapen, waardoor er voor de andere gevangenen amper ruimte over bleef om te staan. Ook werden ze met stokken op de onderkant van hun voeten geslagen.

Het religieuze Hof van Riyad legde hen 45 dagen gevangenisstraf op, omdat de beide mannen moslims zouden hebben bekeerd tot het christendom. Het bleef alleen niet bij de 45 dagen. Zonder enige uitleg werd de straf verlengd. Uiteindelijk werd Vasantha na 160 dagen vrijgelaten. Op 12 juli is Yohan na 203 dagen gevangenschap vrijgekomen. Beide mannen zijn inmiddels terug in India.

Dank God voor de vrijlating van Yohan en Vasantha! Het is een groot wonder dat beide mannen vrijgelaten werden en konden terugkeren naar hun familie in India.

Bid voor het geestelijk en lichamelijk herstel van Yohan en Vasantha. Wat zij hebben meegemaakt was enorm zwaar.

In de gevangenis merkten Yohan en Vasantha dat God dichtbij hen was. Ze werden bemoedigd en gesterkt. Bid dat hun getuigenis zijn uitwerking heeft op de andere gevangenen.

Saoedi-Arabië: “Als ik moet sterven voor God, dan sterf ik hier voor Hem”

Al ruim twee maanden zitten de Indiase christenen Yohan Nese en Vasantha Vara opgesloten in een Saoedische gevangenis. Ze worden beschuldigd van het bekeren van moslims tot het christendom. Eind januari viel de religieuze politie na een gebedssamenkomst een huis binnen. Yohan en Vasantha waren daar samen achtergebleven. Ze werden ondervraagd, mishandeld en onder druk gezet om te vertellen hoeveel christenen er zijn in Saoedi-Arabië.

Een week na zijn arrestatie belde Vasantha vanuit de gevangenis naar zijn voorganger in India. Vasantha vertelde dat het in de gevangenis verschrikkelijk is. De mannen zitten samen opgesloten in een cel waar eigenlijk alleen ruimte is om te staan. Om de beurt slapen ze op de grond. Er is nog geen uitzicht op een proces.

In deze vreselijke situatie getuigde Vasantha aan de telefoon van zijn geloof in God. “Als ik moet sterven voor God, dan zal ik hier voor Hem sterven. God zal mij helpen.”

Bid om vrijlating van Vasantha en Yohan. Bid dat God hen in de tijd dat zij nog vast zitten kracht geeft om in deze situatie op hun Verlosser te zien.

Bid voor de Indiase christenen in Saoedi-Arabië die deze mannen goed kennen. De inval van de politie heeft hen bang gemaakt. Ze durven niet meer samen te komen voor gebed.

Bid voor de familie van Yohan en Vasantha die in onzekerheid leven over de situatie van de twee.

Saoedi-Arabië: Moeilijke tijd breekt aan voor geheime gelovige Ali

Hij heeft de leeftijd waarop het in zijn land gebruikelijk is om te trouwen. Heel lang kan Ali uit Saoedi-Arabië niet meer wachten. Want wat gebeurt er als zijn familie een geschikte huwelijkspartner vindt? Het staat eigenlijk gewoon vast dat voor Ali een islamitische vrouw wordt uitgezocht. Terwijl Ali het liefst met een christelijke vrouw wil trouwen.

Dat hij christen is geworden, kan hij zijn omgeving niet zeggen. De schande die hij daarmee over zijn familie brengt, is te groot. Hij zou erom gedood kunnen worden. Zo werd Fatima, een 26-jarige geheime gelovige uit Saoedi-Arabië, in 2008 door haar broer vermoord toen hij erachter kwam dat ze christen was.

Verhalen van andere geheime gelovigen, die gedwongen trouwden met een moslim, vertellen niet veel positiefs. Heel wat huwelijken lopen stuk. Ali hoopt dat hij een vrouw vindt die ook in het geheim christen is, voordat zijn ouders een huwelijk voor hem regelen.

Bid voor uitkomst in de situatie van Ali. Bid dat hij een christelijke huwelijkspartner vindt. Veel christenen in Saoedi-Arabië en het Arabisch Schiereiland kampen met dezelfde moeilijkheden als Ali.

Bid dat geheime gelovigen in Saoedi-Arabië manieren vinden om elkaar te ontmoeten. Bid voor hun bescherming. Bid ook voor een goede verstandhouding met hun families.

Wilt u ook bidden voor de werkers in het land? Zij horen veel verhalen van jonge mensen zoals Ali, die moeite hebben met het vinden van een partner. Zij proberen hen bij elkaar te brengen, maar moeten daarbij erg voorzichtig zijn.

Christelijke blogger Saoedi-Arabië vrij

De christelijke blogger Hamoud Ben Saleh (28) uit Saoedi-Arabië is vrijgelaten. Hij werd sinds 13 januari vastgehouden, omdat hij op zijn weblog over zijn bekering tot het christendom schreef. Ook liet hij zich kritisch uit over het rechtssysteem in zijn land en schreef hij over de corruptie en het misbruik van mensenrechten in Saoedi-Arabië. Een aantal weken geleden vroegen we u voor hem te bidden. We zijn dankbaar dat die gebeden zijn verhoord.

Het is bijzonder dat Hamoud is vrijgelaten, omdat je in Saoedi-Arabië de doodstraf kunt krijgen als je de islam verlaat. Vaak komt er overigens niet eens een proces, maar rekent de familie af met deze jonge christenen. Zo werd Fatima al-Moetairi vorig jaar door haar familie vermoord, omdat ze op haar weblog schreef over haar bekering. Ook Hamoud is na zijn vrijlating niet veilig. Hij wordt ongetwijfeld door de overheid in de gaten gehouden en mogelijk hebben moslimextremisten het op zijn leven voorzien.

Dank voor het goede nieuws dat Hamoud is vrijgelaten. Bid voor verdere bescherming.
Bid voor andere geheime gelovigen in Saoedi-Arabië die op hun weblog (vaak onder een schuilnaam) van hun geloof in de Here Jezus getuigen. Bid dat zij niet ontdekt worden.

Saoedi-Arabië arresteert christelijke blogger

In Saoedi-Arabië kun je maar beter een geheíme gelovige blijven. Op 13 januari is in Riaad een bekeerde moslim gearresteerd. Hij had zijn eigen weblog waarop hij vrijmoedig van zijn bekering tot het christendom getuigde. Zijn weblog is door de politie afgesloten en Hamoed Ben Saleh is afgevoerd naar de beruchte politieke El-Eisjagevangenis in Riaad. Hamoed (28) is afgestudeerd aan de Jarmoek-universiteit in Jordanië en heeft twee maal eerder om zijn geloof gevangen gezeten.

Steeds meer Saoedische christenen (en dat zijn allemaal ex-moslims) getuigen via een weblog van hun bekering. De meesten doen dat onder een schuilnaam, maar toch komt het weleens uit. De gevolgen zijn dan dramatisch. Afgelopen zomer kwam uit dat een jonge vrouw, Fatima al-Moetairi, op haar website van haar bekering getuigde. Zij is door haar naaste familie op gruwelijke wijze vermoord.

Bid voor Hamoed en voor alle andere moedige christenen in Saoedi-Arabië die via de website van hun geloof getuigen.
Bid dat alle Arabieren via internet of satelliet-tv of iets dergelijks met het Evangelie in aanraking komen, zodat zij een eerlijke keus kunnen maken vóór of tegen Jezus Christus.